Zwalczanie uciążliwych zapachów z oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie ścieków są istotnymi elementami naszej infrastruktury - jednak często generują uciążliwe zapachy przeszkadzające okolicznym mieszkańcom.

W tym artykule omówimy typowe problemy i skuteczne rozwiązania w celu usunięcia związków powodujących nieprzyjemne zapachy

Problem

Nieprzyjemne zapachy z oczyszczalni pochodzą z wielu źródeł: na przykład ze zbiorników buforowych, wentylacji budynku, procesu odwadniania osadu i  zbiorników do przechowywania osadu. Związki odpowiedzialne  za nieprzyjemne zapachy obejmują związki siarki organicznej, takie jak merkaptany, w tym siarczek dimetylu (DMS) lub disiarczek dimetylu (DMDS), węglowodory aromatycznesiarkowodór (H₂S) i amoniak (NH3).

Limity zapachów zależą od kraju, pozwolenia środowiskowego oczyszczalni ścieków oraz tego, jak blisko jest ona do obszarów mieszkalnych. Problem pogłębia ekspansja miast, coraz więcej budynków mieszkalnych budowanych jest  blisko istniejących oczyszczalni ścieków.

Pewna oczyszczalnia ścieków w Holandii została zobligowana do czyszczenia  powietrza   z wentylacji budynku oraz  punktowych emisji z mieszania i przechowywania osadów.

Wentylacja budynku generuje bardzo duże natężenie przepływu przy niskim stężeniu zanieczyszczeń, głównie związków siarki.

Ekstrakcja punktowa z mieszania i składowania osadów dawała jednak niskie natężenie przepływu wynoszące  1 000 m3/h do 2 000 m3/h przy wysokim stężeniu zanieczyszczeń organicznych
i nieorganicznych.

Rozwiązanie

W przypadku wentylacji budynku zastosowaliśmy filtrację z węglem aktywnym jako samodzielny system oczyszczania. Instalacja jest w stanie obsłużyć przepływ w wysokości 10 000 m3 / h -30 000 m3 / h.

W miejscach mieszania i składowania  osadu  zastosowano dwustopniowy proces filtracji.

Pierwszym etapem  jest biofiltr, który wykorzystuje bakterie do przetwarzania związków nieorganicznych, takich jak amoniak.

Emisja zapachów jest zwykle nieciągła, z okazjonalnymi wysokimi stężeniami szczytowymi, które mogą być niemożliwe do skonsumowania przez bakterie w biofiltrach i spowodować przebicie zanieczyszczeń i pojawienie się problemów z zapachami.

Dlatego też filtr z węglem aktywnym firmy DESOTEC został zainstalowany jako dodatkowy krok oczyszczania powietrza, zanim zostanie ono wyemitowane do atmosfery.

Wyniki

Inżynierowie DESOTEC wykorzystali swoją rozległą wiedzę, aby zaprojektować optymalne wypełnienie filtrów z węglem aktywnym, koncentrując się na amoniaku i związkach siarki organicznej. W rezultacie zapach został całkowicie usunięty i nie jest wyczuwalny przez osoby mieszkające w pobliżu.

Usuwanie zapachów było tylko jednym z wymagań klienta. Zamierza również zachować neutralność pod względem emisji CO₂ do 2025 r., w związku z czym zaczął on produkcję biogazu z osadu ściekowego.

Wiele oczyszczalni ścieków stosuje podobne modele, a niektóre nawet przyjmują osad z innych oczyszczalni do siebie w celu zmieszania go z własnym i wytworzenia biogazu.

Jest to kolejne potencjalne zastosowanie, w którym mogą pomóc rozwiązania DESOTEC - dostępne są również filtry usuwające. zanieczyszczenia z biogazu lub biometanu.

Oprócz  zastosowań długoterminowych, DESOTEC może również zapewnić rozwiązania awaryjne i krótkoterminowe. Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i możemy szybko zainstalować nasze filtry mobilne, na przykład gdy bakterie w biofiltrze giną niespodziewanie i przestaną działać.

Nasi inżynierowie mogą dobrać najlepsze rodzaje węgla, w tym węgiel impregnowany, do różnych zastosowań. Niezależnie od sytuacji współpracujemy z klientami, aby znaleźć optymalne rozwiązanie.

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Doradzimy, jak rozwiązania filtracyjne  z węglem aktywnym mogą pomóc w Twojej oczyszczalni ścieków.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.