Strona główna » Obszary zastosowań

Od przemysłu chemicznego i petrochemicznego, przez przemysł farmaceutyczny, po produkcję tworzyw sztucznych, polimerów i kompozytów - prawie każda firma produkcyjna potrzebuje rozwiązań w zakresie oczyszczania powietrza z produkcji przemysłowej aby spełnić wymagania dotyczące limitów emisji i...

Zanim biogaz zostanie przekształcony w energię elektryczną, energię cieplną lub biometan, musi zostać oczyszczony. Zapobiega to problemom z silnikiem gazowym i pozwala osiągnąć...

Gleba i wody gruntowe mogą ulec zanieczyszczeniu wszędzie, gdzie kiedykolwiek była prowadzona działalność przemysłowa. Często chodzi o zanieczyszczenia historyczne, datowane na czasy sprzed ustanowienia skutecznych regulacji prawnych.

Takie strefy oczyszcza się krok po kroku, aby móc...

Woda jest niezbędna w większości przemysłowych procesów produkcyjnych. Jeśli jednak w wyniku procesu produkcyjnego ulegnie ona zanieczyszczeniu to powstałe ścieki przemysłowe nie mogą  być odprowadzana do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Również woda deszczowa, która spływa z terenów...

W trakcie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach dochodzi do określonych reakcji chemicznych, których skutkiem może stać się niepożądane skażenie produktu końcowego. Niekiedy surowce nie spełniają wymogów procesu produkcyjnego lub całe partie towaru są poniżej oczekiwanych norm w wyniku...

Nie jesteś pewien jakie rozwiązanie jest właściwe dla Ciebie?
.bean-call-to-action