Strona główna » Obszary zastosowań

Kontrola emisji związków organicznych i nieorganicznych to coraz większe wyzwanie dla dzisiejszego sektora przemysłowego. Problem stanowią związki powodujące ostry zapach lub przekraczające normy emisji LZO, które wynikają z pozwoleń zintegrowanych. Emisje te...

Zanim biogaz zostanie przekształcony w energię elektryczną, energię cieplną lub biometan, musi zostać oczyszczony. Zapobiega to problemom z silnikiem gazowym i pozwala osiągnąć...

Gleba i wody gruntowe mogą ulec zanieczyszczeniu wszędzie, gdzie kiedykolwiek była prowadzona działalność przemysłowa. Często chodzi o zanieczyszczenia historyczne, datowane na czasy sprzed ustanowienia skutecznych regulacji prawnych.

Takie strefy oczyszcza się krok po kroku, aby móc...

W trakcie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach dochodzi do określonych reakcji chemicznych, których skutkiem może stać się niepożądane skażenie produktu końcowego. Niekiedy surowce nie spełniają wymogów procesu produkcyjnego lub całe partie towaru są poniżej oczekiwanych norm w wyniku...

Nie jesteś pewien jakie rozwiązanie jest właściwe dla Ciebie?
.bean-call-to-action