Strona główna >> Obszary zastosowań
Emisja zaniecyszczeń

Kontrola emisji związków organicznych i nieorganicznych staje się w dzisiejszym uprzemysłowionym świecie coraz większym wyzwaniem. Problem stanowią związki powodujące ostry zapach lub przekraczające limity normy emisji lotnych związków organicznych. Istnieje nieskończenie wiele źródeł takich emisji i różnorodność substancji, które je powodują, w związku z tym wiele jest obszarów zastosowań węgla aktywnego.

 
Biogaz

Aby móc przetworzyć biogaz na energię elektryczną, cieplną lub biometan, musi on zostać najpierw oczyszczony. Zapobiega to problemom z silnikami gazowymi i pozwala osiągnąć czystość gazu powyżej 99% CH4, dzięki czemu gaz może być wprowadzany do sieci gazowej. Typowymi substancjami, które wymagają eliminacji są na przykład H2S i siloksany z gazu wysypiskowego lub H2S i terpeny z biogazu.

 
Remediacja

Gleba oraz wody gruntowe mogą zostać zanieczyszczone w wyniku działalności przemysłowej. Często mamy do czynienia z zaszłymi zanieczyszczeniami z czasów na długo przed wprowadzeniem przepisów o ochronie środowiska. Zanieczyszczone tereny poddaje się remediacji, tak by mogły zostać ponownie wykorzystane. Nierzadko należy w takich przypadkach stosować złożone techniki remediacyjne.

 
Scieki

Procesy produkcyjne często wymagają zastosowania wody. Podczas produkcji zostaje ona zanieczyszczona, stając się ściekiem, którego często nie można uwolnić bezpośrednio do środowiska. Wytworzone ścieki wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem do kanalizacji, wód powierzchniowych lub ponownym wykorzystaniem. Może też zaistnieć potrzeba oczyszczenia wody dostarczanej na potrzeby zakładu przed jej wykorzystaniem w produkcji.

 
Substancje chemiczne

W trakcie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach dochodzi do określonych reakcji chemicznych, których skutkiem może stać się niepożądane zanieczyszczenie produktu końcowego. Niekiedy surowce nie spełniają wymogów procesu produkcyjnego lub partie produktów są poniżej oczekiwanych norm w wyniku nieprawidłowego działania tego procesu. Ponadto wartość pewnych produktów wzrasta wraz z określonym stopniem czystości, który można osiągnąć dzięki zastosowaniu węgla aktywnego.