• Oczyszczanie powietrza i gazów

    Zanieczyszczenia obecne w gazach i powietrzu są adsorbowane na węglu aktywnym. Aby zwiększyć jego zdolność adsorbcyjną, węgiel aktywny można zaimpregnować substancjami chemicznymi.

  • Oczyszczanie wody i cieczy

    Ścieki i ciecze procesowe mogą zawierać różnorodne zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Węgiel aktywny adsorbuje te zanieczyszczenia stanowiąc najlepszy sposób oczyszczania ścieków i cieczy.

Obszary zastosowań

DESOTEC wybrał pięć strategicznych obszarów działalności. W ramach tych obszarów wraz z naszym klientem znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla każdego problemu. Pobierz naszą nową broszurę.

Emisja zaniecyszczeń

Kontrola emisji związków organicznych i nieorganicznych staje się w dzisiejszym uprzemysłowionym świecie coraz większym wyzwaniem. Problem stanowią związki powodujące ostry zapach lub przekraczające limity normy emisji lotnych związków organicznych. Istnieje nieskończenie wiele źródeł takich emisji i różnorodność substancji, które je powodują, w związku z tym wiele jest obszarów zastosowań węgla aktywnego.

 

Biogaz

Aby móc przetworzyć biogaz na energię elektryczną, cieplną lub biometan, musi on zostać najpierw oczyszczony. Zapobiega to problemom z silnikami gazowymi i pozwala osiągnąć czystość gazu powyżej 99% CH4, dzięki czemu gaz może być wprowadzany do sieci gazowej. Typowymi substancjami, które wymagają eliminacji są na przykład H2S i siloksany z gazu wysypiskowego lub H2S i terpeny z biogazu.

 

Remediacja

Gleba oraz wody gruntowe mogą zostać zanieczyszczone w wyniku działalności przemysłowej. Często mamy do czynienia z zaszłymi zanieczyszczeniami z czasów na długo przed wprowadzeniem przepisów o ochronie środowiska. Zanieczyszczone tereny poddaje się remediacji, tak by mogły zostać ponownie wykorzystane. Nierzadko należy w takich przypadkach stosować złożone techniki remediacyjne.

 

Scieki

During a manufacturing process, we often require water. This water is contaminated during production: it becomes waste water which often cannot be discharged into the environment as such. In that case the produced waste water requires treatment before it can be discharged into a sewer or into the surface water, or be re-used. Otherwise it is also possible that a factory’s water supply needs treatment before the water can be used in the production process.

 

Substancje chemiczne

W trakcie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach dochodzi do określonych reakcji chemicznych, których skutkiem może stać się niepożądane zanieczyszczenie produktu końcowego. Niekiedy surowce nie spełniają wymogów procesu produkcyjnego lub partie produktów są poniżej oczekiwanych norm w wyniku nieprawidłowego działania tego procesu. Ponadto wartość pewnych produktów wzrasta wraz z określonym stopniem czystości, który można osiągnąć dzięki zastosowaniu węgla aktywnego.

24/7 Services

Dzięki obsłudze 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i dużej flocie filtrów mobilnych wraz z węglem aktywnym, firma DESOTEC jest w stanie zamontować gotowy do działania układ oczyszczający w zakładzie klienta w ciągu 24 godzin.

Analysis

Analiza emisji zanieczyszczeń

Firma DESOTEC współpracuje z klientami w celu wypracowania najlepszego możliwego rozwiązania.

Activated Carbon

Właściwości węgla aktywnego

Możliwości tego rozwiązania analizujemy w naszym laboratorium lub laboratorium klienta i przeprowadzamy badanie wykonalności.

 
 

Filter solutions

Wybieramy rozwiązanie najlepsze pod kątem techniczno-finansowym, a następnie dobieramy odpowiedni rodzaj węgla aktywnego i filtra mobilnego.

Plug & play

Łatwa i szybka wymiana filtrów z węglem aktywnym

Razem z klientem ustalamy usytuowanie filtra na terenie zakładu. Po zamontowaniu filtrów można rozpocząć pracę z jednostką mobilną.

Reactivation

Recykling i reaktywacja węgla aktywnego

Po nasyceniu węgla aktywnego wymieniany jest cały filtr. Nasycony węgiel aktywny zostaje poddany reaktywacji i może zostać wykorzystany ponownie.

 
 
Homepage - videos
Infinite purification solutions
Infinite purification solutions
Mobile activated carbon filter
Mobile activated carbon filter

Newsletter

PRACA
ZROWNOWAZONY ROZWOJ
DESOTEC certification for ISO9001 and ISO14001
After a successful audit by Bureau Veritas, DESOTEC is very proud to announce the extension of its...
AIRCON 2000 PE and AIRCON 3000 PE filters
At DESOTEC we are continuously innovating and developing new products. Just two months ago we...
Activated carbon stock availability
Even though vaccination campaigns are ramping up throughout the globe, the pandemic is still...
Desotec reactivation furnace for activated carbon
We launch a new product line under the name B-PURE®. All products in the new line are produced from...
We are celebrating Desotec’s 30th birthday. “Instead of looking back, we prefer looking forward...
Desotec support project HOPE
We are happy to announce that even in these unreal times, we keep on growing with our mobile...