Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Twoja podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju

Osiągaj swoje zielone cele

Dzięki rozwiązaniom do filtracji okrężnej firmy Desotec przejście na ekologię jest proste.

Nasze zrównoważone filtry mobilne zapewniają ciągłość biznesową, jednocześnie chroniąc naszą planetę.

Razem możemy oczyścić wodę i emisje do powietrza, aby zachować światowe zasoby naturalne dzisiaj i dla przyszłych pokoleń.

Nasi klienci

  • Filtry z węglem aktywnym firmy Desotec zapewniają zgodność z dopuszczalnymi wartościami emisji ścieków.

  • Mobilne filtry Desotec oczyszczają ponad 95% lotnych związków organicznych, które wysyłamy do zakładu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ pozwala nam to prowadzić naszą działalność bez obaw o emisje.

  • Firma Desotec pomogła nam zaprojektować i zainstalować system oczyszczania powietrza procesowego, który pozwala nam wychwytywać zapachy i unikać skarg ze strony naszych sąsiadów.

Wspólne tworzenie pozytywnego wpływu

Oprócz uzdatniania powietrza lub wody, nasza usługa filtracji jako usługi obejmuje zarządzanie odpadami, zapewniając w ten sposób bezproblemowe, kompleksowe rozwiązanie do oczyszczania. Wykorzystując naszą wiedzę, współpracujemy z Twoją firmą, aby w pełni zrozumieć Twoje potrzeby. Nawiązując ścisłą współpracę, pomagamy prowadzić biznes z poszanowaniem środowiska i lokalnej społeczności. Wspólnie wywieramy pozytywny wpływ na naszą planetę.

Nasze akredytacje

Naszym celem jest osiąganie doskonałości we wszystkim, co robimy.

Posiadamy certyfikaty ISO 14001 i ISO 9001. Świadczy to o tym, że nasze usługi spełniają najwyższe standardy jakościowe i środowiskowe.