Farmaceutyka

W sektorze farmaceutycznym niezbędne jest znalezienie rozwiązań do oczyszczania powietrza i ścieków, które zminimalizują przestoje i utrzymają pomieszczenia wolne od zanieczyszczeń i pyłu. DESOTEC jest zaufanym partnerem, oferującym kompleksowe rozwiązania, które dbają o wszystkie aspekty oczyszczania, w tym bezpieczne postępowanie z odpadami po filtracji poza zakładem.

Filtry z węglem aktywnym w farmacji

Sektor farmaceutyczny dba o nasze zdrowie. Dlatego tak ważne jest, aby Twoja firma przyczyniała się do ochrony powietrza, którym oddychamy i wody, którą pijemy.

DESOTEC współpracuje z wieloma klientami z branży farmaceutycznej, w tym z firmami posiadającymi patenty na aktywne składniki farmaceutyczne (API) i producentami, którzy opracowują leki lub szczepionki lub wytwarzają wyroby medyczne.

Nasze zrównoważone mobilne filtry z węglem aktywnym oczyszczają powietrze i ścieki zawierające szereg zanieczyszczeń:

  • Zanieczyszczenia w API, w tym trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO).
  • Związki chlorowane w produktach czyszczących, dezynfekujących i odtłuszczających, mierzone jako adsorbowalne organicznie związane chlorowce (AOX).
  • Tłuszcze, takie jak gliceryna.
  • Rozpuszczalniki takie jak metanol i etanol.
  • Środki powierzchniowo czynne.

Jeśli chodzi o produkty farmaceutyczne o wysokiej wartości, przestoje w produkcji stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Mobilne filtry DESOTEC można szybko zainstalować, aby natychmiast rozpocząć filtrację. Również wymiana nasyconego filtra na nowy jest szybka i prosta.

Oczyszczanie ścieków farmaceutycznych

Czystość ma kluczowe znaczenie w przemyśle farmaceutycznym, a firmy dokładnie dezynfekują sprzęt i pomieszczenia czyste po wyprodukowaniu każdej partii leku. Skutkuje to niewielkimi ilościami ścieków zawierających wysokie stężenia chemikaliów.

Oczyszczając ścieki i ponownie wykorzystując je w fabryce, zamiast wysyłać je do specjalistycznego zakładu w celu utylizacji, firma zwiększa swój zrównoważony rozwój, jednocześnie obniżając koszty.

Ze względu na daną mieszankę związków może być wymagane wielokrotne oczyszczanie ścieków. Filtry DESOTEC umieszczone przed urządzeniami wykorzystującymi technologią osmotyczną, usuwają związki chlorowane, które mogłyby uszkodzić membrany. W przypadku umieszczenia naszych filtrów przed etapem bioterapii, usuwają one biocydy.

Tam, gdzie związki podlegają bardzo niskim limitom, nasze filtry mogą być umieszczane po innych technologiach, zmniejszając stężenia w wielu przypadkach poniżej wykrywalnych poziomów.

Oczyszczanie powietrza w przemyśle farmaceutycznym

Każda dobrze prosperująca firma chce mieć zdrowych pracowników, społeczność i środowisko. Dlatego ważne jest, aby znaleźć partnera, któremu można zaufać w zakresie oczyszczania powietrza.

Filtry DESOTEC mogą być umieszczane na odpowietrzanych zbiornikach magazynowych, zbiornikach reaktorów lub liniach powlekania. Dodatkowo, mogą być one stosowane w procesach sanitarnych do usuwania chlorowanych lub bromowanych rozpuszczalników, takich jak dichlorometan (DCM) z oparów.

W przeciwieństwie do utleniaczy termicznych, nasze filtry z węglem aktywnym są opłacalne nawet w przypadku przerw w produkcji lub niskiego natężenia przepływu. Zużywają również mniej gazu. Tak więc, inwestując w filtry DESOTEC, Twoja firma może chronić swoje wyniki finansowe, a także nasze środowisko i zdrowie.

W żadnym sektorze nie obowiązują bardziej rygorystyczne standardy czystości niż w branży farmaceutycznej. Mobilna usługa zrównoważonej filtracji DESOTEC to czyste i proste rozwiązanie, którego potrzebuje Twoja firma, aby chronić nasze środowisko i Twoją firmę, jednocześnie utrzymując Twoje pomieszczenia w nieskazitelnym stanie.

Jak możemy pomóc

Zrównoważone mobilne rozwiązania filtracyjne DESOTEC

W DESOTEC rozumiemy wysokie wymagania sektora farmaceutycznego i jesteśmy gotowi pomóc.

Nasze zestawy filtrów są modułowe i elastyczne, dzięki czemu można je dostosować do różnych komponentów, prędkości przepływu lub wielkości produkcji. Mogą być one ustawione szeregowo w celu oczyszczania różnych cząsteczek i zapewnienia, że nie dojdzie do pojawienia się zanieczyszczeń po nasyceniu pierwszego filtra.

Nasze kompleksowe rozwiązanie obejmuje bezpieczną, zrównoważoną i bezpyłową obsługę odpadów filtracyjnych. Filtry transportujemy w zamkniętych jednostkach z dala od miejsca instalacji i wymieniamy je na nowe zamknięte jednostki. Wszystkie cząsteczki są całkowicie niszczone, a prawie 100% węgla używanego w sektorze farmaceutycznym może być reaktywowane. Takie rozwiązanie o zamkniętym obiegu zwiększa efektywność kosztową i pomaga osiągnąć cele w zakresie ochrony środowiska.

Zespół DESOTEC był bardzo pomocny. Poprowadzili nas w kierunku najskuteczniejszego rozwiązania naszego problemu z emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Filtry zostały szybko zainstalowane i działają.

Nasze rozwiązania filtracyjne

Plug & Play

W DESOTEC rozumiemy wysokie wymagania sektora farmaceutycznego i jesteśmy gotowi do pomocy.

Nasze zestawy filtrów są modułowe i elastyczne, dzięki czemu można je dostosować do różnych komponentów, prędkości przepływu lub wielkości produkcji. Mogą być one ustawione szeregowo w celu oczyszczania różnych cząsteczek i zapewnienia, że nie dojdzie do ich przedostania się po nasyceniu pierwszego filtra.

Nasze kompleksowe rozwiązanie obejmuje bezpieczną, zrównoważoną i bezpyłową obsługę odpadów filtracyjnych. Zużyte filtry w zamkniętych jednostkach z dala od miejsca instalacji i wymieniamy je na nowe zamknięte jednostki. Wszystkie cząsteczki są całkowicie niszczone, a prawie 100% węgla używanego w sektorze farmaceutycznym może być reaktywowane. Takie obiegowe podejście zwiększa efektywność kosztową i pomaga osiągnąć cele w zakresie ochrony środowiska.

Nasze rozwiązania filtracyjne