Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Potrzeby oczyszczania

Oczyszczanie wody i cieczy

Przemysł odgrywa kluczową rolę w oszczędzaniu wody a także jej mądrym wykorzystaniu. Proste, kompleksowe rozwiązania Desotec oczyszczają ścieki do odprowadzenia lub ponownego wykorzystania przemysłowego. Oczyszczają również wody gruntowe w projektach remediacji i przetwarzają płyny w celu poprawy jakości produktu. Nasze zrównoważone mobilne filtry z węglem aktywnym oczyszczają ścieki w celu usunięcia niepożądanych składników, takich jak te wymienione tutaj a także wiele innych.