Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Adsorbowalne organicznie związane chlorowce (AOX)

Informacje ogólne

Składniki zawierające chlor, brom lub jod, które są stosowane w produktach farmaceutycznych, chemicznych, rolniczych i czyszczących, mogą trafiać do ścieków i wód gruntowych. Kompleksowe rozwiązania Desotec pomogą w oczyszczaniu wody i rekultywacji gleby z AOX.

Czym są AOX?

Na całym świecie firmy starają się chronić nasze cieki wodne i ziemię, jednocześnie kontynuując swoją działalność. Wysoki poziom AOX w ściekach jest oznaką zanieczyszczenia. Jest to poważny problem środowiskowy, ale Desotec ma rozwiązanie.

Standardowa metoda szacowania poziomu AOX obejmuje pomiar ilości chloru, bromu i jodu, które są adsorbowane na węglu aktywnym. Daje to wskazówkę, jak skuteczne są filtry Desotec.

Większość AOX jest chlorowana, w tym dichlorometan (DCM), trichloroetylen (TCE), pestycydy, trichlorometan (chloroform), chlorofenole i chlorobenzen. Niektóre składniki AOX są biodegradowalne, ale inne nie. Wśród nich występują trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), w tym polichlorowane bifenyle (PCB) i dioksyny.

Zrównoważona technologia filtrów mobilnych Desotec usuwa wszystkie te składniki, pozostawiając czyste ścieki do odprowadzenia lub ponownego wykorzystania.

Dlaczego należy usunąć AOX?

Zmniejszenie zawartości AOX w ściekach przed ich odprowadzeniem ma zasadnicze znaczenie dla ochrony dróg wodnych i jakości gleby. Ponieważ niektóre składniki AOX są toksyczne, nasza filtracja chroni życie wodne i ludzi.

Filtry Desotec redukują również składniki nieulegające biodegradacji lub TZO do bardzo niskich poziomów. Stanowią one szczególne wyzwanie: gromadzą się w przyrodzie, gdzie mogą dostać się do łańcucha pokarmowego człowieka i stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.

Jeśli Twoja firma szuka sposobów na radzenie sobie z AOX i TZO, Desotec będzie w stanie pomóc. Nasze mobilne rozwiązania do filtracji z węglem aktywnym to skuteczne i zrównoważone metody oczyszczania ścieków, wód gruntowych i wód procesowych w każdym sektorze.

Oczyszczanie wody z adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX) ma kluczowe znaczenie dla utrzymania czystości rzek i gruntów, a także dla ochrony naszego zdrowia. Mobilne filtry z węglem aktywnym Desotec to proste, ale skuteczne rozwiązanie do oczyszczania ścieków i remediacji gleby. Korzystając z niego, firma może skupić się na osiąganiu celów produkcyjnych i ekologicznych.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Na poziomie UE nadrzędnym aktem prawnym jest Ramowa dyrektywa wodna.

Wiele krajów zaostrza również własne przepisy regulujące przetwarzanie AOX. We Francji, na przykład, rozporządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. (l'Arrêté du 15 février 2016) dotyczące składowisk odpadów innych niż niebezpieczne oznacza, że w nadchodzących latach ścieki zawierające AOX będą musiały zostać wstępnie oczyszczone, zanim będą mogły zostać przesłane do oczyszczalni ścieków.

Lokalne organy ochrony środowiska zazwyczaj ustalają bardzo niskie limity AOX dla pozwoleń na prowadzenie działalności ze względu na szkody, jakie mogą one powodować.

Desotec posiada specjalistyczną wiedzę i technologię, aby upewnić się, że Twoja firma może spełnić rygorystyczne limity w zakresie AOX.

Jak pomagamy

Zrównoważone mobilne rozwiązania filtracyjne Desotec

Desotec stanowi pojedynczy punkt kontaktu dla wszystkich potrzeb związanych z filtracją z węglem aktywnym, oferujący klientom kompleksowe rozwiązania. Węgiel aktywny jest klasyfikowany jako najlepsza dostępna technika (ang. Best Available Technology, BAT) w zakresie oczyszczania AOX.

Ponieważ AOX często występują z innymi zanieczyszczeniami, np. podczas testu chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT), nasze filtry mogą integrować inne technologie. Umieszczone przed biofiltrami lub użyte przed zabiegami fizyko-chemicznymi, filtry z węglem aktywnym spłaszczają szczyty stężeń. Filtry umieszczone w taki sposób, działają jako dodatkowy etap oczyszczania.

Przetwarzamy odpady filtracyjne z dala od zakładu klienta, zapewniając zniszczenie wszystkich komponentów i reaktywację standardowego węgla do ponownego użycia. Ten system obiegu zamkniętego pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój firmy, przyczyniając się do bardziej ekologicznej przyszłości.

Doświadczenie Desotec pomogło nam w rozwiązaniu problemu zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Ich wiedza na temat remediacji miała ogromny wpływ na powodzenie projektu.

E-book: Usuwanie chlorowcowanych związków organicznych

Elastyczne, mobilne i modułowe rozwiązania ze zrównoważonym przetwarzaniem odpadów i wsparciem 24/7. Z Desotec u boku, łatwo jest być ekologicznym.

Pobierz nasz e-book