Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

AOX

O

Składniki zawierające chlor, brom lub jod stosowane w produktach farmaceutycznych, chemicznych, rolniczych i czyszczących mogą trafiać do ścieków i wód gruntowych. Kompleksowe rozwiązania firmy Desotec pomogą Ci oczyścić wodę i oczyścić glebę z AOX.

Czym są AOX?

Na całym świecie firmy starają się chronić nasze drogi wodne i grunty, jednocześnie kontynuując prowadzenie działalności. Wysoki poziom AOX w ściekach jest oznaką zanieczyszczenia. Jest to poważny problem środowiskowy, ale firma Desotec ma rozwiązanie.

Standardowa metoda szacowania poziomu AOX polega na pomiarze ilości chloru, bromu i jodu zaadsorbowanych na węglu aktywnym. Daje to wskazówkę, jak skuteczne są filtry Desotec.

Większość AOX jest chlorowana, w tym dichlorometan (DCM), trichloroetylen (TCE), pestycydy, trichlorometan (chloroform), chlorofenole i chlorobenzen. Niektóre składniki AOX są biodegradowalne, ale inne nie. Wśród nich są trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), w tym polichlorowane bifenyle (PCB) i dioksyny.

Zrównoważona technologia mobilnych filtrów firmy Desotec usuwa wszystkie te elementy, pozostawiając ścieki czyste do odprowadzenia lub ponownego wykorzystania.

Dlaczego należy usunąć AOX?

Istotne jest zmniejszenie zawartości AOX w ściekach przed ich zrzutem, aby zachować drogi wodne i jakość gleby. Ponieważ niektóre składniki AOX są toksyczne, nasza filtracja chroni organizmy wodne i zdrowie ludzi.

Filtry Desotec redukują również składniki nieulegające biodegradacji lub TZO do bardzo niskiego poziomu. Stanowią one szczególne wyzwanie: gromadzą się w przyrodzie, gdzie mogą dostać się do łańcucha pokarmowego człowieka i stwarzać zagrożenie dla naszego zdrowia.

Jeśli Twoja firma szuka sposobów radzenia sobie z AOX i TZO, Desotec jest tutaj, aby Ci pomóc. Nasze mobilne rozwiązania filtracyjne z węglem aktywnym to skuteczne i zrównoważone metody oczyszczania ścieków, wód gruntowych i wód procesowych w każdym sektorze.

Purifying water from adsorbable organic halides (AOX) is vital for keeping rivers and land clean as well as protecting our health. Desotec mobile activated carbon filters are a simple yet effective solution for wastewater treatment and soil remediation. Tapping on it, your business can focus on reaching its production targets and green goals.

Helping you comply

At the EU level, the Water Framework Directive is the overarching legislation.

Many countries are also tightening their own regulations governing AOX treatment. In France, for example, the legislative order of 15 February 2016 (l’Arrêté du 15 février 2016) relating to non-hazardous waste storage facilities means that, in the coming years, wastewater containing AOX must be pre-treated before it can be sent to a wastewater treatment plant (WWTP).

Local environmental authorities typically set very low AOX limits for site operating licences due to the harm they can cause.

Desotec has the expertise and the technology to make sure your firm can meet stringent AOX limits.

How we help you

Desotec’s sustainable mobile filtration solutions

Desotec is your single point-of-contact for all your activated carbon filtration needs, offering a full-service solution to clients. Activated carbon is classified as the Best Available Treatment (BAT) for AOX.  

As AOX is often found with other contaminants, e.g., chemical oxygen demand (COD), our filters may integrate further technologies. Placed before biofilters or physico-chemical treatments, activated carbon filters flatten peaks of concentrations. Placed after those units, they act as a polishing step. 

We handle filtration waste away from your site, ensuring that all components are destroyed, and reactivating standard carbon for reuse. This circular approach boosts your company’s sustainability, contributing to a greener future. 

Desotec’s expertise helped us with a soil and groundwater contamination issue. Their remediation knowledge was detrimental to make it a successful project.

E-book: Usuwanie chlorowcowanych związków organicznych

Flexible, mobile and modular solutions with sustainable waste handling and 24/7 support. With Desotec by your side, it’s easy to go green.

Pobierz naszego e-booka