O

Ochrona cennych zasobów naturalnych naszej planety jest kluczem do bardziej ekologicznej przyszłości. Reaktywacja węgla nasyconego zmniejsza ilość świeżych surowców potrzebnych do filtracji, zamykając obieg i poprawiając zrównoważony rozwój. Neutralizujemy również zaadsorbowane składniki i w miarę możliwości odzyskujemy je. Reaktywacja obniża koszty klientów, chroniąc również firmy. DESOTEC już reaktywuje większość zużytego węgla i opracowujemy technologię zmierzającą w kierunku 100% obiegu zamkniętego.