Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Filters

Select Purification need (0)

Select Purification industry (0)

Jak ograniczyć emisję LZO z procesów klejenia

Polish

Procesy klejenia z wykorzystaniem klejów zawirających rozpuszczalniki, powodują emisję LZO. Oprócz skarg odorowych, ponadnormatywne  emisje mogą powod...
Register here

Usuwanie środków powierzchniowo czynnych ze ścieków przemysłowych.

Polish

Środki powierzchniowo czynne, zwane również surfaktantami, są szeroko stosowane w przemyśle. Najczęściej wykorzystywane są jako środki czyszczące, emu...
Register here