Filters

Select Purification need (0)

Select Purification industry (0)

Jak sprostać konkluzjom BAT w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych – przewodnik po technikach oczyszczania

Polish

Jeśli w twojej firmie następuje powlekanie lub malowanie stanowią jeden z etapów produkcji, instytucje kontrolne mogą wkrótce zapukać do twych drzwi, ...
Czytaj więcej

Usuwanie styrenu z produkcji wyposażenia łazienkowego i kuchennego

Polish

Styren jest podstawowym składnikiem w produkcji kompozytów. W wyniku stosowania żywic zawierających styren, następuje jego ulatnianie się i emisja do ...
Czytaj więcej

Dlaczego warto przejść na mobilne filtry z węglem aktywnym do oczyszczania ścieków

Polish

Nadchodzące przepisy, takie jak zmieniona dyrektywa IED UE, oznaczają bardziej rygorystyczne limity dotyczące parametrów ścieków i zwiększenie nacisku...
Czytaj więcej

Jak ograniczyć emisję LZO z procesów klejenia

Polish

Procesy klejenia z wykorzystaniem klejów zawirających rozpuszczalniki, powodują emisję LZO. Oprócz skarg odorowych, ponadnormatywne  emisje mogą powod...
Czytaj więcej

Usuwanie środków powierzchniowo czynnych ze ścieków przemysłowych.

Polish

Środki powierzchniowo czynne, zwane również surfaktantami, są szeroko stosowane w przemyśle. Najczęściej wykorzystywane są jako środki czyszczące, emu...
Czytaj więcej