Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

You are reading an automatic translated page, click here to go to the base English page.

Stawianie ludzi i naszej planety na pierwszym miejscu

Zrównoważony rozwój jest częścią naszych usług opartych na obiegu zamkniętym. Dzięki recyklingowi węgla aktywnego zmniejszamy ślad CO2 naszych rozwiązań oczyszczających. Nasz certyfikat ISO 14001 dodatkowo potwierdza, że nasze praktyki biznesowe są przyjazne dla środowiska. Oprócz troski o planetę, cenimy również naszych pracowników i szanujemy naszą lokalną społeczność. Wreszcie, jak pokazuje nasz certyfikat ISO 9001, DESOTEC zapewnia swoim klientom wysokiej jakości usługi i produkty, jednocześnie stale ulepszając naszą organizację i środowisko pracy.

Oczyszczanie stało się proste

Nasz model biznesowy filtracji wody/powietrza jako usługi obejmuje również zarządzanie odpadami, zapewniając w ten sposób naszym klientom bezproblemowe, kompleksowe rozwiązanie do oczyszczania. Wykorzystując naszą wiedzę, współpracujemy z naszymi klientami, aby w pełni zrozumieć i zaspokoić ich potrzeby. Nawiązując ścisłą współpracę, pomagamy im prowadzić działalność z poszanowaniem środowiska i lokalnej społeczności. Razem wywieramy pozytywny wpływ na naszą planetę.

Obieg zamknięty

Ochrona cennych zasobów naturalnych naszej planety jest kluczem do bardziej ekologicznej przyszłości. Reaktywacja nasyconego węgla zmniejsza ilość pierwotnych surowców potrzebnych do filtracji, zamykając obieg i poprawiając poziom zrównoważonego rozwoju. Neutralizujemy również zaadsorbowane składniki i odzyskujemy je tam, gdzie to możliwe. DESOTEC już teraz reaktywuje większość zużytego węgla, a jesteśmy w trakcie opracowywania technologii, która pozwoli nam przejść na w 100% zamknięty obieg.

Cele zrównoważonego rozwoju

Nasz kompas

Przyjęliśmy pięć Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals, SDG) jako nasze zasady przewodnie. Koncentrując się na tych celach, możemy skutecznie wprowadzać pozytywne zmiany w naszej firmie, jednocześnie wspierając cele naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  • Filtracja wody jest jedną z naszych kluczowych usług. Oznacza to bezpieczniejszą wodę pitną dla większej liczby osób i ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków przemysłowych w celu przeciwdziałania niedoborom wody.

  • Pomagamy oczyszczać biogaz i biometan w celu generowania zielonej energii. W Roeselare (Belgia) posiadamy panele słoneczne i wykorzystujemy parę odzyskaną z naszych procesów reaktywacji do ogrzewania niektórych budynków. W Parker (AZ, USA) wykorzystujemy energię wodną do zasilania naszego zakładu i procesów.

  • Ciągłe monitorowanie naszych pieców reaktywacyjnych gwarantuje, że żadne zanieczyszczenia nie przedostaną się do środowiska. Opracowaliśmy odnawialny węgiel aktywny, aby zmniejszyć ich wpływ na klimat. DESOTEC już teraz reaktywuje większość zużytego węgla, a jesteśmy w trakcie opracowywania technologii, która pozwoli nam przejść na w 100% zamknięty obieg.

  • Oprócz modelu biznesowego opartego na obiegu zamkniętym, nasz cyfrowy sposób myślenia pomaga nam zminimalizować nasz ślad węglowy. Ponadto wymieniliśmy jednorazowe butelki na wodę pracowników na spersonalizowane butelki wielokrotnego użytku.

  • Reaktywacja węgla jest bardziej przyjazna dla klimatu niż użycie nowego węgla. Ponadto dostarczamy i odbieramy filtry podczas jednego transportu, minimalizując w ten sposób emisję gazów cieplarnianych związaną z pojazdami. Wprowadziliśmy rowery firmowe, oferujemy leasing rowerów dla naszych pracowników i przekształcamy naszą flotę w pojazdy bezemisyjne.

Nasze kluczowe osiągnięcia

Nasze akredytacje

Naszym celem jest doskonalenie się we wszystkim, co robimy.

Posiadamy certyfikaty ISO 14001 i ISO 9001. Świadczy to o tym, że nasze usługi spełniają najwyższe standardy jakości i ochrony środowiska.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki, skontaktuj się z nami pod adresem info@DESOTEC.com.

Nasza społeczność

Jesteśmy wspólnotą

Jesteśmy dumni, że możemy nazywać piękne miasto Roeselare (Belgia) naszym domem. Ze swoimi handlowymi korzeniami, historycznymi zabytkami, piękną przyrodą i wspaniałymi ludźmi (niektórzy z nich to nasi koledzy i koleżanki), jest to wyjątkowe miejsce. Dlatego staramy się być dla niego jak najlepszymi sąsiadami. Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny, odpowiedzialny i czysty, upewniając się, że wszystkie zanieczyszczenia, które usuwamy dla naszych klientów, są neutralizowane i nic nie opuszcza naszego zakładu.