​​​Transport i logistyka

Emisje z odgazowywania, załadunku, rozładunku i odpowietrzania ciężarówek, barek i zbiorników magazynowych wymagają oczyszczania, aby utrzymać lotne związki organiczne (LZO) na niskim poziomie, oraz aby powietrze w okolicy miało świeży zapach. Zrównoważone mobilne systemy filtracji DESOTEC zapewniają, że firma może przestrzegać limitów emisji i utrzymywać dobre relacje z sąsiadami.

Emisje zanieczyszczeń powietrza w sektorze transportu i logistyki

Ciężarówki, statki i barki są niezbędne, aby utrzymać przemysł w ruchu, bezpiecznie transportując płynne ładunki, takie jak pestycydy i nawozy, pochodne ropy naftowej lub specjalistyczne chemikalia. Materiały te mogą one zostać przeniesione do zbiorników w celu bezpiecznego przechowywania. Emisje z tych ładunków zawierają lotne związki organiczne, które muszą być usuwane w celu zachowania dobrej jakości powietrza. Nawet jeśli poziom LZO jest poniżej limitów, niskie stężenia niektórych cząsteczek, takich jak siarkowodór (H₂S), alkany, akrylan lub styren mogą powodować uciążliwości związane z przykrym zapachem. Opary mogą również obejmować związki, które wymagają obróbki w celu ochrony zdrowia pracowników i środowiska, np. benzen i benzynę ciężką. Zrównoważone mobilne rozwiązania filtracyjne DESOTEC usuwają wszystkie te zanieczyszczenia i wiele innych, dzięki czemu są idealne dla firm transportowych i logistycznych obsługujących towary płynne dla wielu klientów.

Usuwanie LZO i H₂S z ciężarówek i barek

Załadunek, rozładunek i odgazowywanie ciężarówek, statków i barek to często bardzo śmierdzący biznes! Podłączając stanowiska załadunku ciężarówek do systemu wentylacji i oczyszczania, firma może usuwać LZO, H₂S i węglowodory. Kontrola zapachów pozwoli ci utrzymać dobre relacje z lokalną społecznością i władzami. Proste rozwiązania typu plug-and-play firmy DESOTEC są instalowane szybko i są idealne w sytuacjach, w których oczyszczanie jest wymagane okresowo. Nasze filtry obsługują różne natężenia przepływu i stężenia, dzięki czemu mogą być stosowane na różnych etapach procesu transportu. W obiektach znajdujących się w dokach opary ze statków i barek mogą być przesyłane rurociągami do oddalonych o pewną odległość ośrodków oczyszczania. Mobilne filtry DESOTEC mogą być umieszczone znacznie bliżej, obniżając koszty inwestycyjne rurociągów. Ponadto ich niewielkie rozmiary oznaczają, że zmieszczą się w zatłoczonych portach.

Sektor transportu i logistyki przygotowuje się na czystszą przyszłość. DESOTEC pomoże Twojej firmie w jej podróży, dostarczając kompleksowe mobilne rozwiązania w zakresie zrównoważonej filtracji do oczyszczania emisji z ładunków chemicznych podczas transportu i przechowywania.

Oczyszczanie emisji trafiających do powietrza z odpowietrzonych zbiorników magazynowych

Opary uwalniane podczas napełniania, opróżniania lub odpowietrzania zbiorników magazynowych mogą być kierowane do systemu odciągowego i oczyszczane przez filtry DESOTEC. Nasz filtr Aircon 2000 C został opracowany specjalnie do skutecznego oczyszczania bardzo małych przepływów z odpowietrzanych zbiorników. Inżynierowie DESOTEC mogą zaprojektować wydajne systemy obejmujące wentylatory, filtry przeciwpyłowe, osuszacze i sprzęt bezpieczeństwa, które chronią pracowników i środowisko, a także zapewniają świeże powietrze dla osób mieszkających w pobliżu zakładu.

Jak możemy pomóc

Jak możemy pomóc

DESOTEC z dumą współpracuje z firmami transportowymi i logistycznymi. Węgiel aktywny jest szczególnie wydajny i opłacalny w przypadku zastosowań nieciągłych, które są powszechne w tym sektorze. Co więcej, nasze mobilne filtry na wynajem mogą być szybko instalowane w nagłych sytuacjach.

Bezpieczne zarządzanie odpadami filtracyjnymi jest kluczowym elementem naszego kompleksowego rozwiązania. Cały zużyty węgiel jest transportowany z zakładów klientów w zamkniętych jednostkach filtrujących i przewożony do zakładów DESOTEC, gdzie dysponujemy sprzętem i wiedzą specjalistyczną do jego prawidłowego przetwarzania. Tam, gdzie to możliwe, węgiel jest reaktywowany, co obniża koszty klienta i pomaga firmom transportowym i logistycznym osiągnąć ich ekologiczne cele.

Zespół DESOTEC był bardzo pomocny. Poprowadzili nas w kierunku najskuteczniejszego rozwiązania naszego problemu z emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Filtry zostały szybko zainstalowane i działają.

Nasze rozwiązania filtracyjne

Podłącz i graj

Elastyczne, mobilne rozwiązania skonfigurowane tak, aby spełnić potrzeby w zakresie oczyszczania przemysłowego. Dzięki zrównoważonemu zarządzaniu odpadami łatwo jest osiągnąć swoje ekologiczne cele.

Nasze rozwiązania filtracyjne