Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Filters

Select Purification need (0)

Select Purification industry (0)

Dlaczego warto przejść na mobilne filtry z węglem aktywnym do oczyszczania ścieków?

gru. 19, 2023

Polish

Nadchodzące przepisy, takie jak zmieniona dyrektywa IED UE, oznaczają bardziej rygorystyczne limity dotyczące parametrów ścieków i zwiększenie nacisku...
Register here

Zrównoważone rozwiązanie do trwałego usuwania "Forever Chemicals" ze ścieków i emisji do powietrza

Polish

Wszechobecne i potencjalnie toksyczne substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) po cichu przeniknęły do naszego świata. Z tego powodu rozporządzenie...
Czytaj więcej

Rewolucja w biogazie: najnowocześniejsza instalacja do produkcji węgla w obiegu zamkniętym

Polish

W przypadku produkcji biogazu lub przetwarzania go na biometan, opłacalne, zgodne z prawem i zrównoważone usuwanie H2S jest niezbędną, ale trudną do z...
Czytaj więcej

Jak ograniczyć emisję LZO z procesów klejenia

Polish

Procesy klejenia z wykorzystaniem klejów zawirających rozpuszczalniki, powodują emisję LZO. Oprócz skarg odorowych, ponadnormatywne  emisje mogą powod...
Register here

Obniżenie poziomu ChZT w ściekach w zakładzie produkcji biopaliw

Polish

Produkcja biopaliw kwitnie w Europie dzięki rosnącej świadomości ekologicznej i zachętom ze strony UE. Jednak surowiec zwykle zawiera zanieczyszczenia...
Czytaj więcej

Jak ograniczyć emisję LZO z procesów klejenia

paź. 25, 2023

Polish

Procesy klejenia z wykorzystaniem klejów zawirających rozpuszczalniki, powodują emisję LZO. Oprócz skarg odorowych, ponadnormatywne emisje mogą powod...
Register here

Usuwanie LZO z emisji do powietrza w przemyśle chemicznym

Polish

Odnoszące sukcesy firmy muszą być zdolne do adaptacji, zarówno w celu dostosowania się do zmieniających się poziomów produkcji i procesów, jak i w cel...
Czytaj więcej

Usuwanie siloksanów z biogazu wysypiskowego

Polish

Coraz więcej firm w Hiszpanii dostrzega wartość pozyskiwania biogazu z odpadów na wysypiskach i w oczyszczalniach ścieków. DESOTEC ma doświadczenie we...
Czytaj więcej

Usuwanie lotnych związków organicznych z emisji do powietrza podczas rozdrabniania pojazdów

Polish

Przepisy dotyczące jakości powietrza stają się coraz bardziej rygorystyczne w wielu regionach, co skłania firmy do poszukiwania nowych, niezawodnych r...
Czytaj więcej