Filters

Select Purification need (0)

Select Purification industry (0)

Usuwanie lotnych związków organicznych z emisji do powietrza podczas rozdrabniania pojazdów

Polish

Przepisy dotyczące jakości powietrza stają się coraz bardziej rygorystyczne w wielu regionach, co skłania firmy do poszukiwania nowych, niezawodnych r...
Czytaj więcej

Kontrola zapachów w produkcji smarów samochodowych

Polish

Jednym ze sposobów zapewnienia ciągłości biznesowej jest utrzymanie emisji nieprzyjemnych zapachów na jak najniższym poziomie, utrzymując harmonijne r...
Czytaj więcej

Oczyszczanie aminokwasów za pomocą węgla aktywnego

Polish

W produkcji aminokwasów niezbędne są wysokie standardy czystości. DESOTEC ma bogate doświadczenie we współpracy z klientami z sektora chemicznego, zna...
Czytaj więcej

Usuwanie MCB z emisji do powietrza podczas konserwacji RTO

Polish

Obecnie w Europie międzynarodowe firmy produkcyjne coraz poważniej podchodzą do swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska - co obejmuje monitoro...
Czytaj więcej

Usuwanie niejonowych środków powierzchniowo czynnych ze ścieków

Polish

Niejonowe środki powierzchniowo czynne są szeroko stosowane w przemyśle podczas procesów produkcji i czyszczenia. Można je znaleźć w smarach, materiał...
Czytaj więcej

Zapewnienie kompletnego systemu filtracji do usuwania zapachów

Polish

Podczas gdy filtry DESOTEC są zwykle dostarczane na zasadzie „podłącz i używaj”, nasz zespół projektowy może również zapewnić kompleksowe rozwiązania ...
Czytaj więcej

Usuwanie lotnych związków organicznych w przemyśle gumowym

Polish

Firmy w całej Europie coraz częściej umieszczają zasady zrównoważonego rozwoju w centrum swoich modeli biznesowych i szukają nowych sposobów na ograni...
Czytaj więcej

Usuwanie lotnych związków organicznych z biogazu w celu ulepszenia do biometanu

Polish

Dla społeczności w całej Europie zbiórki komunalnych odpadów organicznych stały się normą. Nawet choinki można zbierać, umieszczać w beztlenowych komo...
Czytaj więcej

Kontrola emisji LZO w produkcji mebli drewnianych

Polish

Kontrolowanie emisji lotnych związków organicznych stanowi poważne wyzwanie dla przemysłu meblarskiego. W tym przypadku fabryka mebli kuchennych emito...
Czytaj więcej