Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Filters

Select Purification need (0)

Select Purification industry (0)

Oczyszczanie emisji do powietrza w parku chemicznym we Francji

Polish

Firmy chemiczne znajdują się pod rosnącą presją, aby ograniczać emisje, grożąc zamknięciem, jeśli nie będą w stanie przestrzegać rygorystycznych kontr...
Czytaj więcej

Awaryjne usuwanie środków pianotwórczych ze ścieków

Polish

Piana w ściekach jest bardzo widoczną formą zanieczyszczenia środkami powierzchniowo czynnymi i może wywołać alarm publiczny i spowodować kary, jeśli ...
Czytaj więcej

Usuwanie LZO podczas produkcji pokryć bitumicznych

Polish

Bitum jest szeroko stosowany jako materiał na pokrycia dachowe, zwłaszcza na dachy płaskie. Wytwarzany z ropy naftowej, jest ceniony ze względu na wła...
Czytaj więcej

Zwalczanie uciążliwości zapachowych w emisjach do powietrza z oczyszczalni ścieków

Polish

Oczyszczalnie ścieków (WWTP) są istotnymi elementami naszej infrastruktury, ale często powodują uciążliwość zapachową dla osób mieszkających w pobliżu...
Czytaj więcej

Usuwanie AOX ze ścieków w przemyśle farmaceutycznym

Polish

Filtracja węglem aktywnym jest powszechnie stosowaną technologią oczyszczania zanieczyszczonych ścieków z przemysłu farmaceutycznego. Jednak, jak we w...
Czytaj więcej

Usuwanie LZO w produkcji farb i powłok

Polish

Farby i powłoki rozpuszczalnikowe są cenione w wielu gałęziach przemysłu ze względu na swoją sprężystość, gładkość i atrakcyjność wizualną. Jednak po ...
Czytaj więcej

Redukcja pozostałości pestycydów z produkcji środków ochrony roślin

Polish

Rolnictwo w Europie jest uzależnione od nawozów i chemicznych środków ochrony roślin – w 2016 r. w UE sprzedano prawie 400 000 ton pestycydów i innych...
Czytaj więcej

Ochrona zdrowia i usuwanie przykrych zapachów podczas prac rekultywacyjnych

Polish

Ponieważ tereny poprzemysłowe są coraz bardziej preferowane pod projekty budowlane, rekultywacja gruntów jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Wykopywanie...
Czytaj więcej

Filtrowanie ChZT, BZT i zawiesin dla firmy zajmującej się recyklingiem szkła

Polish

Dla rozwijającego się sektora recyklingu przestrzeganie surowych norm dotyczących odprowadzania wód opadowych jest nieustannym wyzwaniem. Stosując odp...
Czytaj więcej