Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Filters

Select Purification need (0)

Select Purification industry (0)

Oczyszczanie emisji pochodzących z recyklingu i produkcji baterii

Polish

Odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz bardziej ekologicznych form energii powoduje ogromny wzrost produkcji i możliwości recyklingu akumulatorów lit...
Czytaj więcej

Mobilne rozwiązania filtracyjne z pełną obsługą a stałe instalacje

Polish

Firmy badające technologie oczyszczania mogą stanąć przed wyborem pomiędzy pełnymi rozwiązaniami opartymi na mobilnych filtrach z węglem aktywnym, a s...
Czytaj więcej

Jak ograniczyć emisję LZO z procesów klejenia

Polish

Procesy klejenia z wykorzystaniem klejów zawirających rozpuszczalniki, powodują emisję LZO. Oprócz skarg odorowych, ponadnormatywne  emisje mogą powod...
Czytaj więcej

Obniżenie poziomu ChZT w ściekach w zakładzie produkcji biopaliw

Polish

Produkcja biopaliw kwitnie w Europie dzięki rosnącej świadomości ekologicznej i zachętom ze strony UE. Jednak surowiec zwykle zawiera zanieczyszczenia...
Czytaj więcej

Usuwanie LZO z emisji do powietrza w przemyśle chemicznym

Polish

Odnoszące sukcesy firmy muszą być zdolne do adaptacji, zarówno w celu dostosowania się do zmieniających się poziomów produkcji i procesów, jak i w cel...
Czytaj więcej

Usuwanie siloksanów z biogazu wysypiskowego

Polish

Coraz więcej firm w Hiszpanii dostrzega wartość pozyskiwania biogazu z odpadów na wysypiskach i w oczyszczalniach ścieków. DESOTEC ma doświadczenie we...
Czytaj więcej

Usuwanie lotnych związków organicznych z emisji do powietrza podczas rozdrabniania pojazdów

Polish

Przepisy dotyczące jakości powietrza stają się coraz bardziej rygorystyczne w wielu regionach, co skłania firmy do poszukiwania nowych, niezawodnych r...
Czytaj więcej

Oczyszczanie aminokwasów za pomocą węgla aktywnego

Polish

W produkcji aminokwasów niezbędne są wysokie standardy czystości. DESOTEC ma bogate doświadczenie we współpracy z klientami z sektora chemicznego, zna...
Czytaj więcej

Kontrola zapachów w produkcji smarów samochodowych

Polish

Jednym ze sposobów zapewnienia ciągłości biznesowej jest utrzymanie emisji nieprzyjemnych zapachów na jak najniższym poziomie, utrzymując harmonijne r...
Czytaj więcej