Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

​​​Transport en logistiek

Emissies van het ontgassen, laden, lossen en ontluchten van vrachtwagens, binnenschepen en opslagtanks moeten worden behandeld om de vluchtige organische stoffen (VOS) laag te houden en de lucht in de buurt fris te laten ruiken. De duurzame mobiele filtratiesystemen van Desotec zorgen ervoor dat jouw bedrijf aan de emissiegrenswaarden kan voldoen en een goede relatie met de buren kan onderhouden.

Luchtemissies in de transport- en logistieke sector

Vrachtwagens, schepen en binnenvaartschepen zijn essentieel om de industrie in beweging te houden en vloeibare ladingen zoals pesticiden en meststoffen, oliederivaten of speciale chemicaliën veilig te vervoeren. Deze kunnen naar tanks worden gebracht voor veilige opslag. De luchtemissies van deze ladingen bevatten VOS die verwijderd moeten worden om een goede luchtkwaliteit te behouden. Zelfs wanneer het VOS-niveau onder de grenswaarden ligt, kunnen lage concentraties van bepaalde moleculen zoals waterstofsulfide (H₂S), alkanen, acrylaat of styreen geurhinder veroorzaken. Dampen kunnen ook verbindingen bevatten die behandeld moeten worden om de gezondheid van werknemers en het milieu te beschermen, bijvoorbeeld benzeen en nafta. De duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec behandelen al deze vervuilende stoffen en nog veel meer, waardoor ze ideaal zijn voor transport- en logistieke bedrijven die voor diverse klanten vloeibare goederen verwerken.

VOS- en H₂S-verwijdering uit vrachtwagens en binnenschepen

Het laden, lossen en ontgassen van vrachtwagens, schepen en binnenschepen is vaak een zeer stinkende aangelegenheid! Door laadperrons voor vrachtwagens aan te sluiten op een ontluchtings- en behandelingssysteem kan jouw bedrijf VOS, H₂S en koolwaterstoffen verwijderen. Met geurbestrijding kan je harmonieuze relaties met de gemeenschap onderhouden en blijf je op goede voet staan met de autoriteiten. De eenvoudige plug-and-playoplossingen van Desotec zijn snel geïnstalleerd en ideaal voor situaties waarin behandeling met tussenpozen nodig is. Onze filters kunnen verschillende stroomsnelheden en concentraties aan, zodat ze in verschillende stadia van het transportproces kunnen worden gebruikt. Bij havenfaciliteiten kunnen dampen van schepen en binnenvaartschepen via pijpleidingen naar ver verwijderde verwerkingscentra worden geleid. Mobiele filters van Desotec kunnen veel dichterbij worden geplaatst, waardoor de kapitaalkosten van pijpleidingen dalen. Door hun kleine voetafdruk passen ze ook in drukke havens.

De transport- en logistieke sector maakt zich op voor een schonere toekomst. Desotec helpt jouw bedrijf op weg met full-service mobiele duurzame filtratie-oplossingen voor de behandeling van emissies van chemische ladingen tijdens transport en opslag.

Luchtemissies van ontluchte opslagtanks behandelen

Dampen die vrijkomen bij het vullen, legen of ontluchten van opslagtanks kunnen naar een afzuigsysteem worden geleid en worden behandeld met Desotec-filters. Ons Aircon 2000 C filter is speciaal ontwikkeld voor de efficiënte behandeling van zeer lage stroomsnelheden uit tanks met ontluchting. De ingenieurs van Desotec kunnen efficiënte systemen ontwerpen met ventilatoren, stoffilters, ontvochtigers en veiligheidsapparatuur die werknemers en het milieu beschermen en zorgen voor fris ruikende lucht voor jouw buren.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Desotec is er trots op samen te werken met transport- en logistieke bedrijven. Actieve kool is bijzonder efficiënt en kosteneffectief voor discontinue toepassingen, die veel voorkomen in deze sector. Bovendien kunnen onze mobiele huurfilters in noodsituaties snel worden geïnstalleerd.

Veilig filtratieafvalbeheer is een belangrijk onderdeel van onze totaaloplossing. Alle gebruikte kool wordt in gesloten filtereenheden weggebracht van de locaties van de klanten en naar de faciliteiten van Desotec gebracht, waar we de apparatuur en de expertise hebben om het op de juiste manier te verwerken. Waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor de kosten voor de klant dalen en transport- en logistieke bedrijven hun groene doelen kunnen bereiken.

Het Desotec-team is behulpzaam geweest. Ze begeleidden ons naar de meest effectieve oplossing voor ons luchtemissieprobleem. Filters waren snel geïnstalleerd en functioneel.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele oplossingen geconfigureerd om te voldoen aan jouw industriële zuiveringsbehoeften. Met duurzaam afvalbeheer erbij is het eenvoudig om je groene doelen te bereiken.

Onze filtratie-oplossingen