Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Transport en logistiek

Emissies van het ontgassen, laden, lossen en ontluchten van vrachtwagens, binnenvaartschepen en opslagtanks vereisen een behandeling om vluchtige organische stoffen (VOS) laag te houden en de lucht in de buurt fris te laten ruiken. De duurzame mobiele filtratiesystemen van Desotec zorgen ervoor dat uw bedrijf de emissielimieten kan naleven en goede relaties kan onderhouden met buren.

Luchtemissies in de sector transport en logistiek

Vrachtwagens, schepen en binnenvaartschepen zijn essentieel om de industrie in beweging te houden en vloeibare ladingen zoals pesticiden en kunstmest, oliederivaten of speciale chemicaliën veilig te vervoeren. Deze kunnen naar tanks worden gebracht voor veilige opslag. Luchtemissies van deze ladingen bevatten VOS die moeten worden verwijderd om een goede luchtkwaliteit te behouden. Ook als het VOS-gehalte onder de grens ligt, kunnen lage concentraties van bepaalde moleculen zoals waterstofsulfide (H₂S), alkanen, acrylaat of styreen geurhinder veroorzaken. Dampen kunnen ook verbindingen bevatten die moeten worden behandeld om de gezondheid van werknemers en het milieu te beschermen, bijvoorbeeld benzeen en nafta. De duurzame mobiele filtratieoplossingen van Desotec behandelen al deze verontreinigende stoffen en nog veel meer, waardoor ze ideaal zijn voor transport- en logistieke bedrijven die vloeibare goederen behandelen voor een reeks klanten.

VOS- en H₂S-verwijdering uit vrachtwagens en binnenvaartschepen

Het laden, lossen en ontgassen van vrachtwagens, schepen en binnenvaartschepen is vaak een stinkende bezigheid! Door laadperrons voor vrachtwagens aan te sluiten op een ontluchtings- en behandelingssysteem, kan uw bedrijf VOC's, H₂S en koolwaterstoffen verwijderen. Met geurbestrijding kunt u harmonieuze gemeenschapsrelaties onderhouden en aan de goede kant van de autoriteiten blijven. De eenvoudige plug-and-play-oplossingen van Desotec worden snel geïnstalleerd en zijn ideaal voor situaties waarin behandeling met tussenpozen nodig is. Onze filters kunnen verschillende stroomsnelheden en concentraties aan, zodat ze in verschillende stadia van het transportproces kunnen worden gebruikt. Bij kadefaciliteiten kunnen dampen van schepen en binnenvaartschepen naar behandelingscentra op enige afstand worden geleid. Mobiele filters van Desotec kunnen veel dichterbij worden geplaatst, waardoor de investeringskosten van pijpleidingen worden verlaagd. Door hun kleine voetafdruk passen ze ook in drukke havens.

De transport- en logistieke sector maakt zich op voor een schonere toekomst. Desotec helpt uw bedrijf op weg door full-service mobiele duurzame filtratieoplossingen te leveren voor de behandeling van emissies van chemische ladingen tijdens transport en opslag.

Behandeling van luchtemissies van geventileerde opslagtanks

Dampen die vrijkomen bij het vullen, ledigen of ontluchten van opslagtanks kunnen worden afgevoerd naar een afzuigsysteem en worden behandeld door Desotec-filters. Ons Aircon 2000 C filter is speciaal ontwikkeld voor de efficiënte behandeling van zeer lage debieten uit geventileerde tanks. De ingenieurs van Desotec kunnen efficiënte systemen ontwerpen met ventilatoren, stoffilters, luchtontvochtigers en veiligheidsapparatuur die werknemers en het milieu beschermen, en zorgen voor fris ruikende lucht voor uw buren.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Bij Desotec zijn we trots om samen te werken met transport- en logistieke bedrijven. Actieve kool is bijzonder efficiënt en kostenbesparend voor discontinue toepassingen, die in deze sector gangbaar zijn. Bovendien zijn onze mobiele huurfilters in spoedeisende situaties snel te plaatsen.

Veilig filterafvalbeheer is een sleutelelement van onze full-service oplossing. Alle verbruikte koolstof wordt weggevoerd van de locaties van de klanten in gesloten filtereenheden en naar de faciliteiten van Desotec gebracht, waar we over de apparatuur en expertise beschikken om het correct te verwerken. Waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, wat de kosten voor klanten verlaagt en transport- en logistieke bedrijven helpt hun groene doelen te bereiken.

Het Desotec-team is behulpzaam geweest. Ze hebben ons geleid naar de meest effectieve oplossing voor ons luchtemissieprobleem. Filters waren snel geïnstalleerd en functioneel.

Onze filtratieoplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele oplossingen die zijn geconfigureerd om te voldoen aan uw industriële zuiveringsbehoeften. Met duurzaam afvalbeheer is het gemakkelijk om uw groene doelen te bereiken.

Onze filtratieoplossingen