Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Voedselproductie

Of jouw bedrijf nu geuren wil verminderen, de voedselkwaliteit wil verbeteren of het milieu wil beschermen, Desotec staat voor je klaar. Onze eenvoudige en duurzame filters verwerken vluchtige organische stoffen (VOS), chemisch zuurstofverbruik (CZV) en andere ongewenste componenten in luchtemissies, afvalwater en procesvloeistoffen, zodat jij je kan richten op de productie van voedzaam voedsel en diervoeder.

Luchtemissies en geurverwijdering in de voedingssector

Voedselproductie heeft een aanzienlijke impact op het milieu, dus het is van vitaal belang dat bedrijven actie ondernemen om de effecten die ze hebben op onze planeet te minimaliseren. Door Desotec-filters te installeren, kan je jouw VOS-niveaus verlagen, de luchtkwaliteit hoog houden en ons milieu beschermen.

Natuurlijk zijn geuren een belangrijke bezorgdheid van de voedsel- en voederproductiesectoren, vooral voor faciliteiten die in de buurt van woonwijken liggen. Slachthuizen, dierenvoedsel- en diervoederfabrieken, visverwerking en uienverwerking zijn vaak de oorzaak van geurklachten. Zelfs industrieel bakken, bierbrouwen, koffiebranden en de verwerking van poederdranken produceren geuren die bij hoge concentraties onaangenaam zijn. Desotec kan je geurbestrijdingssystemen voor voedingsmiddelen leveren: actieve koolfilters die geurmoleculen verminderen die vrijkomen bij grondstoffen en voedselverwerking, zoals mercaptanen, amineluchtjes, ammoniak (NH3), diwaterstofsulfide (H₂S) en dimethylsulfide (DMS).

Met hun kleine voetafdruk passen Desotec-filters gemakkelijk op drukke locaties om emissies van verschillende bronnen te behandelen, waaronder productielijnen, ventilatieopeningen van opslagtanks voor voedingsmiddelen en laadperrons voor vrachtwagens. Aangezien de wetgeving rond VOS- en geuremissies strenger wordt, zal het installeren van onze modulaire oplossingen jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst.

Mobiele behandeling van afvalwater van de voedselverwerkende industrie

Desotec-filters behandelen ook afvalwater uit de voedselverwerkende industrie, beschermen onze waterwegen en besparen jouw bedrijf de kosten van gespecialiseerde afvalverwerking. Dergelijk afvalwater kan sporen bevatten van verbindingen die voorkomen in voedsel en gechloreerde schoonmaakproducten. Actieve koolfiltratie verlaagt de CZV en behandelt de adsorbeerbare organische halogeniden (AOX) in je afvalwater, zodat het geschikt is voor lozing. Steeds meer groene bedrijven vinden manieren om dit water te hergebruiken voor hun eigen processen (bv. koelen, wassen, enz.), wat de duurzaamheid en kosteneffectiviteit ten goede komt.

Voedselproductie in Europa gaat niet alleen over voeding. Het gaat ook over onze cultuur, maatschappij en omgeving. Desotec is de zuiveringspartner waarop jouw bedrijf kan vertrouwen om je te helpen onze gezondheid, onze gemeenschappen en onze planeet te beschermen.

Zuivering van procesvloeistoffen in de voedingsindustrie

De mobiele duurzame filters van Desotec verwijderen ook onzuiverheden uit procesvloeistoffen, zodat er voedingsmiddelen van hoge kwaliteit overblijven die geschikt zijn voor menselijke consumptie. Zulke procesvloeistoffen zijn onder andere: aminozuren voor diervoeding, menselijke voeding en gezondheidssupplementen, visoliën en glycerine. De actieve koolfilters van Desotec verwijderen de stikstofrijke moleculen en andere verbindingen die verantwoordelijk zijn voor ongewenste kleuren en geuren in deze vloeistoffen, en voegen zo waarde toe aan jouw producten.

Hoe wij jou helpen

Mobiele filters van Desotec: een eenvoudige, effectieve en duurzame oplossing

Voedselproducenten hebben zuiveringspartners nodig die hun inzet voor milieubescherming en hoge kwaliteitsnormen delen. Desotec staat klaar om je te helpen met eenvoudige en duurzame oplossingen voor lucht- en waterfiltratie.

Onze mobiele filters worden geleverd op huurbasis, dus het is eenvoudig om de opstelling aan te passen als de behoeften of de wetgeving veranderen. Ze kunnen ook een reeks stroomsnelheden, componenten en concentraties aan.

Als onderdeel van onze full-service oplossing wordt filtratieafval in gesloten filters naar onze faciliteiten vervoerd, zodat jouw locatie stofvrij blijft. Geadsorbeerde moleculen worden vernietigd en koolstof wordt waar mogelijk gereactiveerd voor hergebruik. Dat verhoogt de winstgevendheid en duurzaamheid van je bedrijf.

Desotec heeft ons ondersteund met de engineering en levering van ons luchtzuiveringssysteem. Hierdoor konden we geuren opvangen en emissies naar onze buren voorkomen.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele en modulaire filtratie-oplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning. Met Desotec aan je zijde is het eenvoudig om groen te gaan.

Onze filtratie-oplossingen