Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

​​​Chemische industrie

De chemische bedrijven van vandaag streven ernaar om ambitieuze groene doelstellingen te behalen, de gezondheid van hun werknemers en de lokale gemeenschap te beschermen en chemicaliën te produceren die voldoen aan de hoogste zuiverheidsnormen. De duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec helpen hen om al deze taken op een kosteneffectieve manier uit te voeren.

Zuivering in de chemische industrie

De chemische sector is een pijler van de Europese en Noord-Amerikaanse samenleving en economie. Het bedrijf levert consumentenchemicaliën, petrochemicaliën, anorganische basisproducten en speciale chemicaliën zoals gewasbeschermingsmiddelen, inkten en verven, kunststoffen en synthetische stoffen. Chemische bedrijven vormen de ruggengraat van de industrie en voorzien andere sectoren van hoogwaardige grondstoffen.

De duurzame filtratie-oplossingen van Desotec ondersteunen chemische producenten in:

  • Voldoen aan de voorwaarden van exploitatievergunningen door het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen met betrekking tot de emissies van de activiteiten.
  • Een hygiënischere omgeving creëren voor werknemers en zorgen voor een fris ruikende lucht voor de buren.
  • Waarde toevoegen door chemische stromen en bijproducten te zuiveren.

Onze filters kunnen in een half uur worden geïnstalleerd of vervangen, waardoor kostbare stilstand tot een minimum wordt beperkt. Met hun kleine voetafdruk passen ze overal waar ze nodig zijn. Bovendien zijn ze mobiel en beschikbaar voor verhuur, waardoor ze ideaal zijn voor zowel tijdelijk als permanent gebruik. Dankzij onze verschillende filtergroottes kan de best mogelijke efficiëntie worden bereikt voor batchproductieprocessen of het opvoeren van productievolumes.

Zuivering van afvalwater en proceswater uit de chemische industrie

Afvalwaterzuivering is een uitdaging voor chemische bedrijven, maar Desotec maakt het eenvoudig.

Onze filters behandelen afvalwater van extractieprocessen, reacties en reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Dit water bevat chemische residuen plus oplosmiddelen uit reinigingsvloeistoffen, waarvan de concentratie wordt gemeten als chemisch zuurstofverbruik (CZV) en adsorbeerbare organische halogenen (AOX). Bepaalde bestanddelen, zoals persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), moeten worden verwijderd voordat ze worden geloosd om het waterleven en de menselijke voedselketen te beschermen.

Chemische bedrijven vormen de ruggengraat van de industrie en voorzien andere sectoren van hoogwaardige grondstoffen. De mobiele en duurzame totaaloplossingen van Desotec maken het eenvoudig om componenten uit chemische stromen, bijproducten, luchtemissies en afvalwater te filteren.

Luchtemissies van de chemische industrie zuiveren

Chemische producenten in heel Europa erkennen al lang de doeltreffendheid van de mobiele actieve koolfilters van Desotec. Sommigen vervangen zelfs bestaande technologie zoals gaswassers en regeneratieve thermische oxidatoren (RTO's) door onze plug-and-play duurzame oplossingen.

Onze mobiele filters behandelen luchtemissies van verschillende bronnen, waaronder geventileerde opslagtanks, reinigings- en onderhoudsprocessen, productiehallen en gekanaliseerde emissies van productieprocessen.

Actieve koolfiltratie verwijdert een breed scala aan verbindingen in de chemische industrie. Deze omvatten aromatische of alifatische oplosmiddelen, zuurstofhoudende en zwavelhoudende koolwaterstoffen zoals MTBE, DMS, gehalogeneerde materialen zoals MCB, DCM, broompropaan, maar ook door de lucht verspreide grondstofsporen of nevenproducten zoals dioxines, polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) zoals naftaleen, aromatische koolwaterstoffen zoals styreen, enz. Speciaal geïmpregneerde actieve koolstofkwaliteiten kunnen ook zeer vluchtige chemicaliën zoals ethyleenoxide en ammoniak effectief afvangen.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Desotec is er trots op chemische bedrijven te voorzien van full-service, duurzame filtratie-oplossingen waarmee je eenvoudig kunt voldoen aan jouw productiedoelen en groene doelstellingen.

Onze filters vereisen geen investering vooraf omdat ze op huurbasis worden geleverd voor permanente en tijdelijke projecten. De opstellingen zijn flexibel en modulair, dus als je productie verandert, passen we ze aan.

Afvalverwerking maakt deel uit van onze service. We transporteren al het filtratieafval in gesloten eenheden weg van jouw locatie. Geadsorbeerde moleculen worden vernietigd en koolstof wordt waar mogelijk gereactiveerd voor hergebruik. Deze circulaire aanpak is kosteneffectief en duurzaam en beschermt jouw bedrijfswinsten en onze planeet.

De mobiele filters van Desotec hielpen ons een dringende zuiveringsbehoefte aan te pakken. Ze zijn erg behulpzaam geweest.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele en modulaire filtratie-oplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning. Met Desotec aan je zijde is het eenvoudig om groen te gaan.

Onze filtratie-oplossingen