Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Chemische industrie

De huidige chemische bedrijven streven ernaar ambitieuze groene doelen te bereiken, de gezondheid van hun personeel en de lokale gemeenschap te beschermen en chemicaliën te produceren die voldoen aan de hoogste zuiverheidsnormen. Desotec's duurzame mobiele filtratieoplossingen helpen hen om al deze taken op een kosteneffectieve manier uit te voeren.

Zuivering in de chemische industrie

De chemische sector is een pijler van de Europese en Noord-Amerikaanse samenleving en economie. Het levert consumentenchemicaliën, petrochemie, basische anorganische stoffen en speciale chemicaliën zoals gewasbeschermingsmiddelen, inkten en verven, kunststoffen en kunststoffen. Chemische bedrijven vormen de ruggengraat van de industrie en voorzien andere sectoren van hoogwaardige grondstoffen.

De duurzame filtratieoplossingen van Desotec ondersteunen chemische producenten bij:

  • Voldoen aan de voorwaarden van exploitatievergunningen door het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen met betrekking tot de emissies van de operatie.
  • Het creëren van een hygiënischere omgeving voor werknemers en zorgen voor een fris ruikende lucht voor buren.
  • Waarde toevoegen door chemische stromen en bijproducten te zuiveren.

Onze filters kunnen binnen een half uur worden geïnstalleerd of vervangen, waardoor kostbare uitvaltijd wordt geminimaliseerd. Met een kleine voetafdruk passen ze waar nodig. Bovendien zijn ze, omdat ze mobiel en beschikbaar zijn voor verhuur, ideaal voor zowel tijdelijk als permanent gebruik. Vanwege onze verschillende filtermaten kan de best mogelijke efficiëntie worden bereikt voor batchproductieprocessen of verhogingen van het productievolume.

Zuiveren van afvalwater en proceswater uit de chemische industrie

Afvalwaterzuivering is een uitdaging voor chemische bedrijven, maar Desotec maakt het simpel.

Onze filters behandelen afvalwater van extractieprocessen, reacties en reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Dit water bevat chemische residuen plus oplosmiddelen van reinigingsvloeistoffen, waarvan de concentratie wordt gemeten als chemisch zuurstofverbruik (CZV) en adsorbeerbare organische halogenen (AOX). Bepaalde componenten, zoals persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), moeten vóór lozing worden verwijderd om het waterleven en de menselijke voedselketen te beschermen.

Chemische bedrijven vormen de ruggengraat van de industrie en voorzien andere sectoren van hoogwaardige grondstoffen. De mobiele en duurzame oplossingen van Desotec maken het eenvoudig om componenten uit chemische stromen, bijproducten, luchtemissies en afvalwater te filteren .

Zuiverende luchtemissies van de chemische industrie

Chemische producenten in heel Europa erkennen al lang de doeltreffendheid van de mobiele actieve koolfilters van Desotec. Sommige vervangen zelfs bestaande technologie zoals scrubbers en regeneratieve thermische naverbranders (RTO's) door onze plug-and-play duurzame oplossingen.

Onze mobiele filters behandelen luchtemissies van verschillende bronnen, waaronder geventileerde opslagtanks, reinigings- en onderhoudsprocessen, productiehallen en gekanaliseerde emissies van productieprocessen.

Actieve koolfiltratie verwijdert een breed scala aan verbindingen in de chemische industrie. Deze omvatten aromatische of alifatische oplosmiddelen, geoxygeneerde en zwavelhoudende koolwaterstoffen zoals MTBE, DMS, gehalogeneerde materialen zoals MCB, DCM, broompropaan maar ook in de lucht zwevende sporen van grondstoffen of bijproducten zoals dioxines, polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) zoals naftaleen, aromatische koolwaterstoffen zoals styreen enz. Speciaal geïmpregneerde actieve koolsoorten kunnen ook effectief zeer vluchtige chemicaliën zoals ethyleenoxide en ammoniak opvangen.

How we help you

Desotec sustainable mobile filtration solutions

Desotec is proud to supply chemical companies with full-service, sustainable filtration solutions that make it simple to meet your production targets and green goals.

Our filters require no upfront investment as they’re supplied on a rental basis for permanent and temporary projects. Set-ups are flexible and modular, so if your production changes, we’ll adapt them to suit it.

Waste handling is part of our service. We transport all filtration waste in closed units away from your site. Adsorbed molecules are destroyed, and carbon is reactivated for reuse wherever possible. This circular approach is cost-effective and sustainable, protecting your business profits and our planet.

The mobile filters from Desotec helped us tackle an urgent purification need. They’ve been very helpful.

Our filtration solutions

Plug & Play

Flexible, mobile and modular filtration solutions with sustainable waste handling and 24/7 support. With Desotec by your side, it’s easy to go green. 

Our filtration solutions