Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Gefabriceerde goederen

Goederenfabrikanten hebben betrouwbare en kosteneffectieve manieren nodig om vluchtige organische stoffen (VOC's), stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx), chemisch zuurstofverbruik (CZV) en andere verbindingen in luchtemissies en afvalwater aan te pakken. Desotec staat klaar om te helpen en biedt full-service mobiele duurzame lucht- en waterfiltratieoplossingen om onze planeet te beschermen en uw bedrijf toekomstbestendig te maken.

Luchtemissies en VOS-verwijdering uit productieprocessen

Of uw bedrijf nu houten vloeren, kunststoffen, staalproducten, papier of zo ongeveer wat dan ook produceert, het zal de uitstoot van potentieel schadelijke chemicaliën moeten verminderen. De meest voorkomende zijn VOC's en oplosmiddelen die in veel producten worden gebruikt, zoals coatings en lijmen. Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) zijn ook wijdverspreid, evenals NOx en SOx). Al deze moeten worden behandeld om milieuproblemen zoals zure regen, ozonvorming en smog te voorkomen. Nu de wetgeving wordt aangescherpt, is het essentieel dat bedrijven over aanpasbare en modulaire oplossingen beschikken. De mobiele duurzame filters van Desotec zijn het simpele antwoord, hetzij als standalone behandelingen of in combinatie met andere technologieën. Ze gebruiken actieve kool om een enorm scala aan verbindingen te adsorberen, emissies te zuiveren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Geurverwijdering en arbeidsgezondheid

Veel VOC's en oplosmiddelen, waaronder styreen, geven sterke geuren af. Dat geldt ook voor waterstofsulfide (H₂S), dat wordt aangetroffen in een reeks sectoren, waaronder textielproductie en papierverwerking. Om aangename omstandigheden voor werknemers en de lokale gemeenschap te garanderen, moeten deze snel worden behandeld. Sommige verbindingen, zoals NOx en benzeen, zijn gevaarlijk voor de menselijke gezondheid, tenzij de concentraties sterk worden verlaagd. Industriële geurbestrijding en arbowetten worden steeds strenger en er komen steeds meer moleculen bij op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). De mobiele actieve koolfilters van Desotec verminderen hun concentraties, zodat u kunt voldoen aan de regelgeving en de kwaliteit van de lucht in uw omgeving kunt behouden.

De productiesector is enorm divers, maar staat voor gemeenschappelijke uitdagingen in zijn streven om de gezondheid te beschermen, geurtjes te beperken en ons milieu te sparen. Desotec heeft het simpele antwoord: duurzame mobiele filtratieoplossingen om onze lucht en water zuiver te houden.

Industriële waterbehandeling van productieprocessen

Afvalwater van de productiesector kan H₂S, benzeen, NOx, SVHC en adsorbeerbare organische halogeniden (AOX) van gechloreerde schoonmaakproducten bevatten. Samen worden ze gemeten als CZV, die moet worden verlaagd om de waterwegen te laten bloeien en de menselijke voedselketen te beschermen. De mobiele waterbehandelingsdiensten van Desotec zorgen ervoor dat water zuiver genoeg is om te worden geloosd op de waterwegen, naar afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) te worden gestuurd of hergebruikt, waardoor uw kosten worden verlaagd en uw duurzaamheid wordt vergroot. Omdat onze filters mobiel zijn en een kleine voetafdruk hebben, zijn ze ook ideaal voor gebruik op korte termijn en in noodgevallen, bijvoorbeeld voor lekkages en onderhoudswerkzaamheden.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Fabrieken zijn drukke locaties, dus fabrikanten hebben eenvoudige zuiveringsoplossingen nodig. De mobiele filters van Desotec zijn modulair, zodat de opstelling kan worden aangepast aan veranderende behoeften en wetgeving, om uw bedrijf toekomstbestendig te maken. Onze filters hebben een kleine voetafdruk, dus ze passen op drukke sites. Filterinstallatie en -vervanging is snel en vereist minimale productie-uitvaltijd.

Veilige verwerking van filtratieafval is inbegrepen in onze full-service oplossing. Verzadigde koolstof wordt in gesloten filters van de locatie van de klant naar onze faciliteiten getransporteerd, waar geadsorbeerde moleculen worden vernietigd en koolstof waar mogelijk wordt gereactiveerd. Dit circulaire systeem verlaagt de kosten en helpt uw bedrijf zijn groene doelstellingen te behalen.

De mobiele filters van Desotec hielpen ons bij het aanpakken van een dringende zuiveringsnoodzaak. Ze zijn erg behulpzaam geweest.

Onze filtratieoplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele oplossingen die zijn geconfigureerd om te voldoen aan uw industriële zuiveringsbehoeften. Met duurzaam afvalbeheer is het gemakkelijk om uw groene doelen te bereiken.

Onze filtratieoplossingen