Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Gefabriceerde goederen

Fabrikanten van goederen hebben betrouwbare en kosteneffectieve manieren nodig om vluchtige organische stoffen (VOS), stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx), chemisch zuurstofverbruik (CZV) en andere stoffen in luchtemissies en afvalwater aan te pakken. Desotec staat klaar om te helpen en biedt full-service mobiele, duurzame oplossingen voor lucht- en waterfiltratie om onze planeet te beschermen en jouw bedrijf toekomstbestendig te maken.

Luchtemissies en VOS-verwijdering uit productieprocessen

Of je bedrijf nu houten vloeren, kunststof, staalproducten, papier of iets anders produceert, het moet de uitstoot van mogelijk schadelijke chemicaliën verminderen. De meest voorkomende zijn VOS en oplosmiddelen die in veel producten worden gebruikt, zoals coatings en lijmen. Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX) komen ook veel voor, net als NOx en SOx. Al deze stoffen moeten worden behandeld om milieuproblemen zoals zure regen, ozonvorming en smog te voorkomen. Nu de wetgeving strenger wordt, is het essentieel dat bedrijven aanpasbare en modulaire oplossingen hebben. De mobiele duurzame filters van Desotec zijn het eenvoudige antwoord, als op zichzelf staande behandeling of in combinatie met andere technologieën. Ze gebruiken actieve kool om een enorme reeks verbindingen te adsorberen, emissies te zuiveren en bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Geurverwijdering en gezondheid op het werk

Veel VOS en oplosmiddelen, waaronder styreen, verspreiden sterke geuren. Dat geldt ook voor waterstofsulfide (H₂S), dat in verschillende sectoren wordt aangetroffen, waaronder de textielproductie en papierverwerking. Om aangename omstandigheden voor de werknemers en de lokale gemeenschap te garanderen, moeten deze snel worden behandeld. Sommige verbindingen, zoals NOx en benzeen, zijn gevaarlijk voor de menselijke gezondheid tenzij de concentraties sterk worden verlaagd. De wetten voor industriële geurbestrijding en gezondheid op het werk worden steeds strenger en meer moleculen worden toegevoegd aan de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). De mobiele actieve koolfilters van Desotec verminderen hun concentraties, zodat jij de regelgeving kunt naleven en de luchtkwaliteit in jouw omgeving kunt behouden.

De productiesector is enorm divers, maar staat voor gemeenschappelijke uitdagingen bij het beschermen van de gezondheid, het beperken van geuren en het behouden van ons milieu. Desotec heeft het eenvoudige antwoord: duurzame mobiele filtratie-oplossingen om onze lucht en ons water zuiver te houden.

Industriële waterbehandeling van productieprocessen

Afvalwater uit de productiesector kan H₂S, benzeen, NOx, SVHC en adsorbeerbare organische halogeniden (AOX) uit gechloreerde reinigingsmiddelen bevatten. Samen worden ze gemeten als CZV, dat moet worden verlaagd om waterwegen in bloei te houden en de menselijke voedselketen te beschermen. De mobiele waterbehandelingsdiensten van Desotec zorgen ervoor dat het water zuiver genoeg is om te worden geloosd in de waterwegen, naar afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) te worden gestuurd of te worden hergebruikt, zodat jij jouw kosten kunt verlagen en jouw duurzaamheid kunt vergroten. Omdat onze filters mobiel zijn en weinig ruimte innemen, zijn ze ook ideaal voor gebruik op korte termijn en in noodgevallen, bijvoorbeeld bij lekkages en onderhoudswerkzaamheden.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Fabrieken zijn drukke locaties, dus fabrikanten hebben eenvoudige zuiveringsoplossingen nodig. De mobiele filters van Desotec zijn modulair, zodat de opstelling kan worden aangepast aan veranderende behoeften en wetgeving, zodat jouw bedrijf klaar is voor de toekomst. Onze filters nemen weinig ruimte in beslag, zodat ze op drukke locaties passen. Filterinstallatie en -vervanging verloopt snel, met minimale productiestilstand.

Veilige afvalverwerking voor filtratie is inbegrepen in onze totaaloplossing. Verzadigde koolstof wordt in gesloten filters getransporteerd van de locatie van de klant naar onze faciliteiten, waar geadsorbeerde moleculen worden vernietigd en de koolstof waar mogelijk wordt gereactiveerd. Dit circulaire systeem verlaagt de kosten en helpt jouw bedrijf zijn groene doelstellingen te halen.

De mobiele filters van Desotec hielpen ons een dringende zuiveringsbehoefte aan te pakken. Ze zijn erg behulpzaam geweest.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele oplossingen geconfigureerd om te voldoen aan jouw industriële zuiveringsbehoeften. Met duurzaam afvalbeheer erbij is het eenvoudig om je groene doelen te bereiken.

Onze filtratie-oplossingen