Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Polymeren & composieten

Bedrijven die polymeren en composieten produceren, hebben betrouwbare oplossingen nodig om vluchtige organische stoffen (VOS) en andere ongewenste componenten uit luchtemissies en afvalwater te verminderen. De mobiele duurzame filtratie-oplossingen van Desotec beschermen jouw bedrijf, de gezondheid van jouw werknemers en de planeet.

Productie van polymeren en composieten: VOS

Polymeren en composieten worden in veel industrieën gebruikt. Ze omvatten polyurethaanschuim (PU) voor isolatie en op hars gebaseerde polymeren zoals vezelversterkte kunststof (FRP) voor gegoten voorwerpen, zoals scheepsrompen en buizen. Bij de productie van polymeren, composieten en harsen komen VOS en oplosmiddelen vrij, zoals styreen, die om milieuredenen moeten worden gereduceerd. Er zijn ook strenge controles voor specifieke VOS die vrijkomen tijdens de productie van polymeren en composieten, zoals monochloorbenzeen (MCB). Nu de wetgeving steeds strenger wordt, is het voor jouw bedrijf van vitaal belang om oplossingen te implementeren die jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst. De mobiele en duurzame filters van Desotec kunnen de VOS-concentratie terugdringen tot extreem lage niveaus, waardoor de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd en ons milieu wordt beschermd.

Productie van polymeren en composieten: geurbestrijding en gezondheid

Specifieke VOS die vrijkomen tijdens de productie van polymeren en composieten moeten ook worden behandeld om ervoor te zorgen dat de lucht fris en gezond blijft. Styreen staat bekend om zijn sterke geur, zelfs bij zeer lage concentraties. Fabrieken in de buurt van woonwijken moeten snel actie ondernemen om stankoverlast te bestrijden en zo de lokale gemeenschap en milieuautoriteiten te vriend te houden. Bij hogere doses vormt styreen ook een gezondheidsrisico voor medewerkers van de locatie en omwonenden. Andere gevaarlijke verbindingen in polymeren en composieten zijn isocyanaten in PU-schuim, chloriden in polyvinylchloride (PVC), methyleenchloride, dat waarschijnlijk kankerverwekkend is, en verschillende zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's). De mobiele en duurzame filtratie-oplossingen van Desotec reduceren deze moleculen tot extreem lage niveaus, beschermen de menselijke gezondheid en zorgen ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van gezondheid op het werk.

Hoewel de productie van polymeren en composieten essentieel is voor veel industriële sectoren, produceert het luchtemissies en afvalwater die moeten worden gezuiverd. Met de full-service mobiele duurzame filtratie-oplossingen van Desotec kan jouw bedrijf zijn steentje bijdragen aan de bescherming van ons milieu en onze gezondheid.

Industriële afvalwaterbehandeling bij de productie van polymeren en composieten:

De productie van composieten en polymeren kan ook afvalwater produceren dat moet worden gezuiverd om onze waterwegen te beschermen. Dit water kan sporen bevatten van metaal- of koolstofdeeltjes, inkt, kleurstoffen, oplosmiddelen, microplastics, glasvezels en gechloreerde schoonmaakproducten. De waterfilters van Desotec kunnen worden gebruikt als op zichzelf staande behandelingen of in combinatie met andere technologieën om de adsorbeerbare organische halogeniden (AOX) en het chemisch zuurstofverbruik (CZV) te verminderen. Na behandeling kan het water worden geloosd in standaard afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), waardoor kostbare gespecialiseerde verwijdering wordt vermeden. Als alternatief kunnen bedrijven het hergebruiken in hun industriële processen (bv. koelen, wassen, enz.), waardoor de kosten dalen en de duurzaamheid toeneemt.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Wat jouw sector ook is, Desotec is er om je te helpen. Onze mobiele en duurzame actieve koolfilters nemen weinig ruimte in, zodat ze gemakkelijk passen op drukke locaties. Het is ook eenvoudig om leidingen te installeren om emissiebronnen te combineren. De opstellingen zijn ontworpen voor een reeks stroomsnelheden, concentraties en verbindingen.

Onze totaaloplossing omvat veilige afvalverwerking. Zodra de koolstof verzadigd is, worden de filters snel vervangen, met minimale stilstandtijd. Er wordt geen koolstof verwerkt bij klanten, zodat jouw bedrijf stofvrij blijft. De oude filter wordt naar de faciliteiten van Desotec gebracht, waar de geadsorbeerde moleculen volledig worden vernietigd. Waar mogelijk wordt de koolstof gereactiveerd, waardoor Desotec-oplossingen kosteneffectief en circulair zijn.

Desotec heeft ons ondersteund met de engineering en levering van ons luchtzuiveringssysteem. Hierdoor konden we geuren opvangen en emissies naar onze buren voorkomen.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele en modulaire filtratie-oplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning. Met Desotec aan je zijde is het eenvoudig om groen te gaan.

Onze filtratie-oplossingen