Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Industriële reiniging en onderhoud

Industriële reinigings- en onderhoudsdiensten moeten snel maar grondig werken en vaak onverwachte componenten in luchtemissies of afvalwater aanpakken. Desotec staat klaar om je te helpen met mobiele, duurzame filtratie-oplossingen die de rompslomp voor jou en de productiestilstand voor jouw klanten tot een minimum beperken.

Actieve koolfiltratie voor industriële reiniging en onderhoud

Industriële dienstverleners voeren allerlei cruciale schoonmaak- en onderhoudsklussen uit, maar hebben vaak ondersteuning nodig bij het verwerken van het afval dat daarbij ontstaat. Desotec heeft de antwoorden: veelzijdige en eenvoudige totaaloplossingen die alles bestrijken, van analyse van filtratiebehoeften tot afvalverwerking.

Actieve kool kan een reeks vervuilende stoffen verwijderen en zo luchtemissies en afvalwater zuiveren voor een veilige lozing. Deze componenten omvatten zowel residuen van chemicaliën die in industriële processen worden gebruikt als die in reinigings-, desinfectie- en ontvettingsvloeistoffen.

Onze mobiele filters vormen ook een tijdelijke back-up wanneer een permanente installatie, zoals een regeneratieve thermische oxidator (RTO), in onderhoud is. Door hun kleine voetafdruk passen ze rond bestaande apparatuur en kunnen ze onmiddellijk beginnen werken.

De oplossingen van Desotec kunnen worden opgenomen in onderhoudsplannen of op elk moment worden geïnstalleerd.

Afvalwaterzuivering voor een groener milieu

Tijdens het industriële reinigingsproces is het essentieel om ook de omgeving schoon te houden. De mobiele waterbehandelingsdiensten van Desotec zijn de eenvoudige oplossing.

Reinigingsproducten worden vaak gechloreerd, wat leidt tot afvalwater dat schadelijke adsorbeerbare organische halogeniden (AOX) bevat. Door afvalwater te zuiveren van AOX en chemisch zuurstofverbruik (CZV) vóór lozing, beschermen de duurzame mobiele filters van Desotec zowel de menselijke gezondheid als het natuurlijke milieu.

Sommige onderhoudsprocessen maken gebruik van fluorescerende vloeistoffen om microscheurtjes zichtbaar te maken. Dit produceert gekleurd afvalwater dat onschadelijk is, maar er alarmerend uitziet. Desotec-filters verwijderen de organische verbindingen die de verkleuring veroorzaken, zodat het water naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) kan worden gestuurd of veilig kan worden geloosd. Dit houdt onze natuurlijke omgeving veilig, schoon en mooi zodat iedereen ervan kan genieten.

Reinigings- en onderhoudsdiensten zijn essentieel in de industrie om de zuiverheid van producten te beschermen en om de levensduur van apparatuur te verlengen. Wanneer afvalwater of luchtemissies een risico vormen voor het milieu of de gezondheid, kan jouw bedrijf met een gerust hart een beroep doen op de mobiele duurzame filtratieservices van Desotec.

Luchtzuivering om geuren onder controle te houden en onze gezondheid en het milieu te beschermen

Tijdens het reinigingsproces kunnen tanks, reactoren en andere apparatuur worden geopend, waardoor dampen vrijkomen. Vluchtige organische stoffen (VOS) en oplosmiddelen zijn enkele van de meest voorkomende componenten die in dit geval worden uitgestoten. Reinigingsmiddelen kunnen ook dampen afgeven, die waarschijnlijk gechloreerde verbindingen bevatten.

VOS, oplosmiddelen en andere chemicaliën hebben ook gevolgen voor het milieu. Bovendien kan behandeling nodig zijn om gezondheidsredenen. Waterstofsulfide (H₂S) is bijvoorbeeld zowel giftig als kankerverwekkend. Dankzij de duurzame mobiele filters van Desotec kunnen jouw werknemers hun essentiële taken veilig blijven uitvoeren.

Veel VOS en oplosmiddelen zijn geurgevoelig, dus houden de mobiele duurzame filters van Desotec de lucht fris terwijl er wordt gewerkt.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Drukke industriële dienstverlenende bedrijven hebben partners nodig om de druk op te vangen. Desotec biedt totaaloplossingen gebaseerd op actieve koolfiltratie.

Onze filters zijn mobiel, worden geleverd op huurbasis en nemen weinig ruimte in beslag. Met andere woorden, ze zijn ideaal voor tijdelijk gebruik. Bovendien zijn Desotec-filters plug-and-play, dus je hebt geen expertise nodig om ze te gebruiken (onze experts staan 24/7 voor je klaar).

We transporteren filtratieafval in gesloten eenheden weg van de locaties van jouw klanten, wat garandeert dat faciliteiten in sectoren zoals de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie stofvrij en ongerept blijven. Alle moleculen worden vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor je een circulaire oplossing krijgt die de duurzaamheid voor jou en je klant verhoogt.

Desotec-filters zijn zeer effectief geweest in het zuiveren van ons afvalwater. Dankzij deze eenvoudige maar effectieve opstelling voldoen we nu aan de milieunormen.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Mobiele, modulaire industriële filtratie waardoor jij je op jouw bedrijf kunt focussen. Duurzame afvalverwerking en 24-uurs ondersteuning zijn inbegrepen voor een probleemloze service.

Onze filtratie-oplossingen