Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Veelgestelde vragen

Meer weten over ons werk?

Hier zijn enkele van de meest gestelde vragen die we krijgen van buren, klanten en sollicitanten. We zijn altijd blij om eventuele verdere vragen te beantwoorden of u een rondleiding te geven door onze faciliteiten.

 • Actieve kool is het product dat we gebruiken in onze filters. Het kan worden gemaakt van elke koolstofrijke grondstof, inclusief steenkool, hout of zelfs notendoppen of fruitpitten.

  Om het te “activeren”, of om het een zuiverend vermogen te geven, verhitten we het op zeer hoge temperaturen in een speciale oven. Dit gebeurt zonder zuurstof, dus het wordt verkoold in plaats van verbrand. Om poriën te creëren, wordt stoom geïntroduceerd - het lijkt een beetje op een sauna!

  Tijdens de filtratie nemen deze poriën als een spons onzuiverheden in lucht en water op. Dit proces wordt adsorptie genoemd.

  Na verzadiging wordt de kool behandeld in onze reactiveringsovens. De onzuiverheden worden gedesorbeerd en volledig vernietigd, en de kool wordt meestal gereactiveerd voor hergebruik. Dit circulaire proces verhoogt de duurzaamheid van actieve kool, waardoor de ecologische voetafdruk van zowel DESOTEC als onze klanten wordt verkleind.

 • Actieve kool is een wijdverbreide technologie die wordt gebruikt om strenge zuiveringsnormen in veel industrieën te bereiken.

  Het wordt gebruikt in filters om water, vloeistoffen, luchtemissies en gas te zuiveren in veel industrieën, waaronder farma, biogas, productie en sanering.

  Het stelt deze industrieën en vele andere in staat om te voldoen aan de milieuwetten die onze planeet beschermen voor toekomstige generaties.

  Ook in je eigen huis zit waarschijnlijk actieve kool, in apparaten als waterfilters en afzuigkappen. Het is echt een zeer veelzijdige, bewezen en ongevaarlijke filtratiemethode!

 • Gezondheid en veiligheid zijn topprioriteiten voor Desotec en we hebben tientallen jaren ervaring en expertise in het beschermen van onze werknemers en buren. We zorgen ervoor dat we actieve kool gebruiken op een manier die geen risico vormt voor de gezondheid.

  Onze faciliteiten zijn uitgerust met afzuigsystemen om stof te minimaliseren. Onze medewerkers zijn opgeleid en uitgerust om veilig met actieve kool om te gaan en worden tijdens de werkzaamheden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze te allen tijde beschermd blijven.

  Afvalkoolstof wordt zorgvuldig opgeslagen en alle emissies van onze industriële processen worden continu gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alleen onschadelijke waterdamp de schoorsteen verlaat. Dat betekent dat de lucht, het water en de bodem rond onze faciliteiten te allen tijde schoon blijven en geen gezondheidsproblemen opleveren voor omwonenden.

 • Zodra filters van klanten naar onze faciliteiten zijn teruggestuurd, worden ze geleegd, gecontroleerd en schoongemaakt. De afval kool wordt gesorteerd.

  1. Reactivering is hoe we kool recyclen. Het wordt in onze ovens bij hoge temperatuur behandeld, waarbij de componenten die bij de klanten werden geadsorbeerd, vrijkomen (desorberen). Ons laboratorium voert kwaliteitscontroles uit voordat de kool weer in andere filters voor klanten wordt geplaatst.
  2. Met rookgasbehandeling zuiveren (verbranden) we gassen, behandelen en recupereren we de gedesorbeerde componenten uit het regeneratieproces.


  Het hele proces wordt continu gecontroleerd, onder toezicht van de milieuautoriteiten, om ervoor te zorgen dat alle ongewenste componenten in dit proces worden vernietigd.

  Door ons werk en onze reactivering van koolstof hebben we de CO₂-uitstoot verminderd die gelijk is aan de hoeveelheid die wordt geproduceerd door 80.000 personenauto's per jaar.

 • We analyseren alle gebruikte kool om erachter te komen welke componenten het heeft geadsorbeerd en in welke concentraties. Als we het niet kunnen reactiveren, sturen we het naar gespecialiseerde afvalbeheercentra voor veilige valorisatie.

  De meeste gebruikte kool kan worden gereactiveerd. De geadsorbeerde componenten worden behandeld in een proces in twee stappen:

  1. Ze worden vernietigd in onze ovens en produceren waterdamp.
  2. Het residu wordt met behulp van verschillende technieken geneutraliseerd, waarbij stof en zouten achterblijven. Deze worden ingezameld en hergebruikt of weggegooid.


  Voorafgaand aan de behandeling wordt de afvalkool opgeslagen met behulp van relevante veiligheidsmaatregelen, zoals luchtdichte containers of thermische camera's. Er is geen risico dat de componenten in de omringende bodem of lucht infiltreren.

 • Actieve kool kan inderdaad onschadelijk stof produceren. We zorgen ervoor dat onze medewerkers altijd in hygiënische omstandigheden werken door onze faciliteiten continu en bij elke ploegwisseling schoon te maken. Uiteraard voorzien we het personeel ook altijd van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers voor bepaalde werkzaamheden.

  We filteren de lucht die uit onze faciliteiten wordt afgezogen, zodat de uitstoot alleen onschadelijke waterdamp bevat en geen stof.

 • Wat je uit onze schoorstenen ziet komen, is waterdamp en lucht – in feite wolken!

  De waterdamp is afkomstig van de natte kool die we reactiveren. Ovens 3 en 4 hebben extra zuiveringsstappen, namelijk natte wassers, en geven extra waterdamp af.

  Er zijn ook kleine hoeveelheden geneutraliseerde residuen van ons reactivatieproces. Onze emissies worden continu gecontroleerd, dus we weten dat de totale organische kool (TOC) slechts 0,0003% is van de "wolken" die u ziet. Dat is ruim onder het niveau dat we van de milieuautoriteiten mogen uitstoten.

  Ons werk en onze reactivering van kool verminderen zelfs de CO₂-uitstoot die gelijk is aan de hoeveelheid die wordt geproduceerd door 80.000 personenauto's per jaar.

 • Wij maken gebruik van gecertificeerde, gekalibreerde meetsystemen die worden afgesteld, gecontroleerd en onderhouden door gespecialiseerde externe bedrijven. We kunnen ze niet zelf aanpassen of hun waarden bewerken.

  Deze monitoren continu onze uitstoot en geven de gegevens door aan de autoriteiten. De regionale overheid van Vlaanderen (België) heeft enkele van de strengste emissielimieten in Europa vastgesteld – en gemiddeld halen we slechts een vijfde van dit toegestane niveau.

  We hebben ervoor gezorgd dat onze emissies zo schoon mogelijk zijn door te investeren in state-of-the-art technologie die uniek is in onze branche. Bovendien voeren we, als onderdeel van ons streven naar duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling uit naar nieuwe technologie en systemen om deze niveaus verder te verlagen.

 • PFAS is overal aanwezig in ons dagelijks leven. Zelfs in drinkwater. We zijn ons terdege bewust van de potentiële risico's van een te hoge aanwezigheid van deze moleculen.

  De veiligheid en gezondheid van onze mensen en de nabije buurt zijn onze topprioriteit. Ons afvalwater wordt regelmatig gemonitord en de resultaten stellen ons gerust. De gemeten waarden in ons lozingswater zijn nog ver verwijderd van de limieten van de Europese drinkwaternorm voor totaal PFAS!

 • PFAS is alomtegenwoordig. Zelfs in drinkwater. We zijn ons terdege bewust van de mogelijke risico's van een te hoge aanwezigheid van deze moleculen.

  De Europese POP-richtlijn* is een verzameling regels om deze chemische stoffen in te perken en de limieten te controleren. We kunnen bevestigen dat we deze richtlijn erg strikt naleven. Als zodanig reactiveren we actieve kool uitsluitend wanneer de gedetecteerde concentratie van deze PFAS-moleculen onder de vastgestelde en veilige limieten valt die in deze Europese POP-richtlijn beschreven staan.

  Heb je meer vragen? Je kunt altijd contact met ons opnemen!

  *Verordening (EU) 2022/2400 tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 : https://echa.europa.eu/nl/pops...

 • Nee! We kunnen je verzekeren dat er geen PFAS uit onze schouw komt. Wat je ziet, is waterdamp en lucht - in feite wolken!

  [Zie het antwoord op de vraag 'Wat komt er precies uit jullie schouwen in het algemene gedeelte voor meer details].

  Wat we uitstoten wordt nauwlettend in de gaten gehouden om er zeker van te zijn dat we volledig voldoen aan de huidige regelgeving. We zijn zelfs nog een stap verder gegaan en hebben Eurofins, een wereldwijde authoriteit op het gebied van bio-analytische testen, gevraagd om grondig te analyseren wat er uit onze schouw komt. Zij bevestigden officieel dat er geen PFAS worden uitgestoten, net omdat al deze moleculen veilig worden vernietigd in ons reactiveringsproces.