Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Veelgestelde vragen

Meer weten over ons werk?

Hier zijn enkele van de meest voorkomende vragen die we krijgen van buren, klanten en sollicitanten. We beantwoorden graag al je vragen of geven je een rondleiding door onze faciliteiten.

 • Actieve kool is het product dat we in onze filters gebruiken. Het kan worden gemaakt van elke koolstofrijke grondstof, zoals steenkool, hout of zelfs notendoppen of fruitpitten.

  Om het te 'activeren', of zuiverend vermogen te geven, verhitten we het op zeer hoge temperaturen in een speciale oven. Dit gebeurt zonder zuurstof, dus het wordt eerder verkoold dan verbrand. Om poriën te creëren, wordt stoom ingebracht - het lijkt een beetje op een sauna!

  Tijdens het filteren nemen deze poriën onzuiverheden in lucht en water op als een spons. Dit proces wordt adsorptie genoemd.

  Na verzadiging wordt de koolstof behandeld in onze reactiveringsovens. De onzuiverheden worden gedesorbeerd en volledig vernietigd, en de koolstof wordt meestal gereactiveerd voor hergebruik. Dit circulaire proces verhoogt de duurzaamheid van actieve kool en verkleint de koolstofvoetafdruk van zowel Desotec als onze klanten.

 • Actieve kool is een wijdverspreide technologie die gebruikt wordt om strenge zuiveringsnormen te bereiken in tal van industrieën.

  Het wordt gebruikt in filters om water, vloeistoffen, luchtemissies en gas te zuiveren in vele industrieën, waaronder de farmaceutische industrie, biogas, productie en sanering.

  Het stelt deze industrieën en vele andere in staat om te voldoen aan de milieuwetten die onze planeet beschermen voor toekomstige generaties.

  Je eigen huis bevat waarschijnlijk ook actieve kool, in apparaten zoals waterfilters en afzuigkappen in de keuken. Het is echt een zeer veelzijdige, bewezen en onschadelijke filtratiemethode!

 • Gezondheid en veiligheid zijn topprioriteiten voor Desotec en we hebben tientallen jaren ervaring en expertise in het veilig houden van onze werknemers en omwonenden. We zorgen ervoor dat we actieve kool gebruiken op een manier die geen risico's inhoudt voor de gezondheid.

  Onze faciliteiten zijn uitgerust met afzuigsystemen om stof tot een minimum te beperken. Onze medewerkers zijn opgeleid en uitgerust om veilig met actieve kool om te gaan, en worden tijdens de werkzaamheden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze te allen tijde beschermd blijven.

  Koolstofafval wordt zorgvuldig opgeslagen en alle emissies van onze industriële processen worden continu gemonitord om ervoor te zorgen dat er alleen onschadelijke waterdamp uit de schoorsteen komt. Dat betekent dat de lucht, het water en de bodem rond onze installaties altijd schoon blijven en er geen gezondheidsproblemen ontstaan voor mensen die in de buurt wonen.

 • Zodra de filters van klanten terugkomen in onze faciliteiten, worden ze geleegd, gecontroleerd en gereinigd. Het koolstofafval wordt gesorteerd.

  1. Reactivering is hoe we koolstof recyclen. Het wordt in onze ovens op hoge temperatuur behandeld, waarbij de bestanddelen die bij de klant waren geadsorbeerd, vrijkomen (desorberen). Ons lab voert kwaliteitscontroles uit voordat de koolstof weer in andere filters voor klanten wordt geplaatst.
  2. Rookgasbehandeling is hoe we gassen zuiveren (verbranden), behandelen en de componenten desorberen uit het reactiveringsproces.


  Het hele proces wordt voortdurend gemonitord, onder toezicht van de milieuautoriteiten, om te garanderen dat alle ongewenste componenten tijdens dit proces worden vernietigd.

  Door ons werk en onze reactivering van koolstof verminderen we de CO₂-uitstoot die overeenkomt met de hoeveelheid die 80.000 personenauto's per jaar produceren.

 • We analyseren alle gebruikte koolstof om erachter te komen welke bestanddelen het heeft geadsorbeerd en in welke concentraties. Als we het niet kunnen reactiveren, sturen we het naar gespecialiseerde afvalverwerkingscentra voor een veilige valorisatie.

  De meeste gebruikte koolstof kan gereactiveerd worden. De geadsorbeerde componenten worden in twee stappen behandeld:

  1. Ze worden vernietigd in onze ovens, waarbij waterdamp ontstaat.
  2. Het residu wordt met verschillende technieken geneutraliseerd, waarbij stof en zouten achterblijven. Deze worden ingezameld en hergebruikt of weggegooid.


  Vóór de behandeling wordt de afvalkoolstof opgeslagen met behulp van relevante veiligheidsmaatregelen zoals luchtdichte containers of thermische camera's. Er is geen risico dat de componenten in de omringende grond of lucht infiltreren.

 • Actieve kool kan inderdaad onschadelijk stof produceren. We zorgen ervoor dat ons personeel altijd in hygiënische omstandigheden werkt door onze faciliteiten continu en bij elke dienstwisseling schoon te maken. Natuurlijk voorzien we het personeel ook altijd van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers voor bepaalde werkzaamheden.

  We filteren de lucht die uit onze installaties wordt gezogen, zodat de uitstoot alleen onschadelijke waterdamp en geen stof bevat.

 • Wat je uit onze schoorstenen ziet komen, zijn waterdamp en lucht - in feite wolken!

  De waterdamp is afkomstig van de natte koolstof die we reactiveren. Ovens 3 en 4 hebben extra zuiveringsstappen, namelijk natte wassers, en laten extra waterdamp ontsnappen.

  Er zijn ook kleine hoeveelheden geneutraliseerde residuen van ons reactiveringsproces. Onze uitstoot wordt continu gemonitord, dus we weten dat de totale organische koolstof (TOC) slechts 0,0003% is van de 'wolken' die je ziet. Dit is ver onder het niveau dat we mogen uitstoten van de milieuautoriteiten.

  In feite vermindert ons werk en onze reactivering van koolstof de CO₂-uitstoot die overeenkomt met de hoeveelheid die door 80.000 personenauto's per jaar wordt geproduceerd.

 • We gebruiken gecertificeerde, gekalibreerde meetsystemen die worden afgesteld, gecontroleerd en onderhouden door gespecialiseerde externe bedrijven. We kunnen ze niet zelf aanpassen of hun waarden bewerken.

  Deze monitoren voortdurend onze uitstoot en sturen de gegevens door naar de autoriteiten. De regionale autoriteiten van Vlaanderen (België) hebben enkele van de strengste emissiegrenswaarden in Europa ingesteld - en gemiddeld halen we slechts een vijfde van dit toegestane niveau.

  We hebben ervoor gezorgd dat onze emissies zo schoon mogelijk zijn door te investeren in geavanceerde technologie die uniek is in onze branche. Als onderdeel van ons streven naar duurzaamheid doen we bovendien onderzoek naar en ontwikkelen we nieuwe technologie en systemen om deze niveaus nog verder te verlagen.

 • De aanwezigheid van PFAS is overal, je vindt het zelfs in drinkwater. We zijn ons terdege bewust van de potentiële risico's van een overmatige aanwezigheid van deze moleculen.

  De veiligheid en gezondheid van onze mensen en de lokale gemeenschap hebben bij DESOTEC de hoogste prioriteit. Ons afvalwater wordt regelmatig streng getest en de resultaten zijn geruststellend. Het water dat we lozen is nog ver verwijderd van de grenswaarden van de Europese drinkwaternorm voor totaal PFAS!

 • De aanwezigheid van PFAS is overal, je vindt het zelfs in drinkwater. We zijn ons terdege bewust van de potentiële risico's van een overmatige aanwezigheid van deze moleculen.

  De Europese POP-richtlijn* is een verzameling regels om deze chemische stoffen te beperken en onder controle te houden. We kunnen bevestigen dat we ons volledig aan deze richtlijn houden. Als zodanig reactiveren we gebruikte koolstof uitsluitend wanneer de gedetecteerde concentratie van deze PFAS-moleculen onder de vastgestelde en veilige grenswaarden valt die in deze Europese POP-richtlijn worden beschreven.

  Heb je meer vragen? Je kunt altijd contact met ons opnemen!

  *Verordening (EU) 2022/2400 tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 : https://echa.europa.eu/nl/pops...

 • Nee! We kunnen je verzekeren dat er geen PFAS uit onze schoorsteen komt. Wat je eruit ziet komen zijn waterdamp en lucht - in feite wolken!

  [Zie het antwoord op de vraag 'Wat komt er precies uit jullie schoorstenen' in het algemene gedeelte voor meer details].

  Wat we uitstoten wordt nauwlettend in de gaten gehouden om ervoor te zorgen dat we volledig voldoen aan de huidige regelgeving. We zijn zelfs nog verder gegaan en hebben Eurofins, een wereldwijd zwaargewicht op het gebied van bioanalytische tests, gevraagd om grondig te analyseren wat er uit onze schoorsteen komt. Ze hebben officieel bevestigd dat er geen PFAS worden uitgestoten, omdat alles veilig wordt vernietigd in ons reactiveringsproces.