Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Staal- en metaalindustrie

Door actie te ondernemen om vluchtige organische stoffen (VOC's), chemisch zuurstofverbruik (CZV) en andere verbindingen uit hun luchtemissies en afvalwater te verwijderen, kunnen zware industrieën de planeet lichter betreden. Desotec is de zuiveringspartner voor afvalwater en luchtemissies waarop u kunt vertrouwen, met eenvoudige en duurzame full-service filtratieoplossingen die uw bedrijf toekomstbestendig maken en de wereld waarin we leven beschermen.

Milieu-emissielimieten bij metaalproductie

Veel verbindingen die vrijkomen tijdens de productieprocessen van staal en metaal moeten worden behandeld om onze gezondheid te beschermen, onze lucht fris te laten ruiken en onze natuurlijke omgeving te behouden.

Om de vervuiling door de staal- en metaalproductie te verminderen, scherpen milieuautoriteiten hun emissielimieten steeds verder aan. De modulaire, mobiele en duurzame filters van Desotec kunnen uw bedrijf helpen om aan deze regelgeving te voldoen en zo uw bedrijfscontinuïteit te verzekeren.

Mobiele afvalwaterzuivering in de staal- en metaalindustrie

Verschillende productieprocessen van staal en metaal resulteren in afvalwater dat gezuiverd moet worden. Proceswater van de productie van gewalst aluminium of het galvaniseren van staal kan niet-ionische oppervlakteactieve stoffen en detergenten bevatten, gemeten als CZV, en zelfs zeer gevaarlijke polyaromatische koolwaterstoffen (PAK). Spoelwater en afstromend regenwater kunnen soortgelijke verbindingen bevatten.

De actieve koolfilters van Desotec reduceren dergelijke verbindingen tot extreem lage niveaus, hetzij als een op zichzelf staande behandeling, hetzij in combinatie met andere technologieën zoals zandfilters. Na behandeling is afvalwater geschikt voor hergebruik of kan het naar afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) worden gestuurd, waardoor dure gespecialiseerde verwijdering overbodig wordt.

De metaal- en staalsectoren ondersteunen de industrie, maar hun emissiebehandeling speelt een sleutelrol bij het behoud van ons milieu. Desotec staat klaar om te helpen met eenvoudige en duurzame mobiele filtratieoplossingen om lucht en water te zuiveren.

Luchtemissiebeheersing in de staalproductie

Emissies van gloei- en koudwalsprocessen bevatten waarschijnlijk VOS, die om milieu- en gezondheidsredenen moeten worden verwijderd. Verpakkingslijnen en spuitcabines zijn ook veelvoorkomende bronnen van VOS-emissies. In de gasstroom kunnen ook PAK en benzeen voorkomen. Deze componenten hebben ernstige gezondheids- en milieueffecten. Ook komen bij koelprocessen vaak waterstofsulfide (H₂S) en zwaveloxiden (SOx) vrij.

Veel van deze verbindingen ruiken sterk. Geurverwijdering is belangrijk om gezondheids- en veiligheidsredenen en om harmonieuze relaties met de lokale gemeenschap te behouden.

De mobiele actieve koolfilters van Desotec bieden eenvoudige en duurzame antwoorden op al deze vragen. Ze kunnen worden gebruikt als op zichzelf staande behandelingen of in combinatie met andere technologieën als voorbehandeling of polijststap. Omdat onze opstellingen modulair zijn, kunnen ze worden uitgebreid of gewijzigd om te voldoen aan veranderende productiebehoeften of steeds strenger wordende wetgevingen. Het vervangen van filters is snel en eenvoudig, waardoor productiestilstand voor uw bedrijf tot een minimum wordt beperkt.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filters

Uw staal- of metaalbedrijf heeft een zuiveringspartner nodig waarop u kunt vertrouwen. Bij Desotec zijn we trots op onze full-service duurzame oplossingen voor VOS-verwijdering, geurbestrijding en industriële afvalwaterzuivering. Onze mobiele water- en luchtfilters kunnen een reeks debieten, concentraties en componenten aan. De technici van Desotec staan 24/7 stand-by om ondersteuning te bieden.

Veilige en duurzame afvalverwerking is onderdeel van onze dienstverlening. Al het filterafval wordt weggevoerd van de locaties van de klanten naar de Desotec-faciliteiten, waar geadsorbeerde moleculen worden vernietigd en koolstof waar mogelijk wordt gereactiveerd. Dit circulaire proces bespaart u geld en helpt u uw groene doelen te bereiken.

Desotec ondersteunde ons bij de engineering en levering van ons luchtzuiveringssysteem. Hierdoor konden we de VOS-emissies onder de wettelijke limieten brengen .

Onze filtratieoplossingen

Plug-and-play

Mobiele, modulaire industriële filtratie waarmee u zich kunt concentreren op uw bedrijf. Duurzame afvalverwerking en 24 uur per dag ondersteuning zijn inbegrepen voor een probleemloze service.

Onze filtratieoplossingen