Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Staal- en metaalindustrie

Door actie te ondernemen om vluchtige organische stoffen (VOS), chemisch zuurstofverbruik (CZV) en andere stoffen uit hun luchtemissies en afvalwater te verwijderen, kunnen zware industrieën minder belastend zijn voor onze planeet. Desotec is de partner voor afvalwater- en luchtemissiezuivering waarop je kunt vertrouwen, met eenvoudige en duurzame full-service filtratie-oplossingen die jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst en de wereld waarin we leven beschermen.

Grenswaarden voor milieuemissies in de metaalproductie

Veel verbindingen die vrijkomen bij staal- en metaalproductieprocessen moeten worden behandeld om onze gezondheid te beschermen, onze lucht fris te houden en onze natuurlijke omgeving te beschermen.

Om de vervuiling door de staal- en metaalproductie terug te dringen, scherpen milieuautoriteiten hun emissiegrenswaarden steeds verder aan. De modulaire, mobiele en duurzame filters van Desotec kunnen jouw bedrijf helpen om aan deze voorschriften te voldoen en zo jouw bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Mobiele afvalwaterbehandeling in de staal- en metaalindustrie

Verschillende staal- en metaalproductieprocessen resulteren in afvalwater dat moet worden gezuiverd. Proceswater van de productie van gewalst aluminium of de galvanisatie van staal kan niet-ionische oppervlakteactieve stoffen en detergenten bevatten, gemeten als CZV, en zelfs zeer gevaarlijke polyaromatische koolwaterstoffen (PAK). Spoelwater en afvloeiend regenwater kunnen soortgelijke verbindingen bevatten.

De actieve koolfilters van Desotec reduceren dergelijke verbindingen tot extreem lage niveaus, hetzij als een op zichzelf staande behandeling of in combinatie met andere technologieën zoals zandfilters. Na de behandeling is afvalwater geschikt voor hergebruik of kan het naar afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) worden gestuurd, zodat dure gespecialiseerde afvalverwijdering niet nodig is.

De metaal- en staalsector ondersteunen de industrie, maar hun emissiebehandeling speelt een sleutelrol in het behoud van ons milieu. Desotec staat klaar om te helpen met eenvoudige en duurzame mobiele filtratie-oplossingen om lucht en water te zuiveren.

Luchtemissiebeheersing in de staalproductie

Emissies van gloei- en koudwalsprocessen bevatten waarschijnlijk VOS, die om milieu- en gezondheidsredenen verwijderd moeten worden. Verpakkingslijnen en verfcabines zijn ook veel voorkomende bronnen van VOS-emissies. PAK's en benzeen kunnen ook worden aangetroffen in de gasstroom. Deze componenten hebben ernstige gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Ook komen bij koelprocessen vaak waterstofsulfide (H₂S) en zwaveloxiden (SOx) vrij.

Veel van deze stoffen ruiken sterk. Geurverwijdering is belangrijk om gezondheids- en veiligheidsredenen en om goede relaties met de lokale gemeenschap te behouden.

De mobiele actieve koolfilters van Desotec bieden een eenvoudig en duurzaam antwoord op al deze problemen. Ze kunnen worden gebruikt als op zichzelf staande behandelingen of in combinatie met andere technologieën als voorbehandeling of polijststap. Omdat onze opstellingen modulair zijn, kunnen ze worden uitgebreid of gewijzigd om te voldoen aan veranderende productiebehoeften of steeds strengere wetgeving. Het verwisselen van filters gaat snel en gemakkelijk, waardoor de productiestilstand voor jouw bedrijf tot een minimum wordt beperkt.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filters van Desotec

Je staal- of metaalbedrijf heeft een zuiveringspartner nodig waarop je kan vertrouwen. Bij Desotec zijn we trots op onze full-service duurzame oplossingen voor VOS-verwijdering, geurbestrijding en industriële afvalwaterbehandeling. Onze mobiele water- en luchtfilters zijn geschikt voor een reeks stroomsnelheden, concentraties en componenten. Desotec-technici staan 24/7 paraat om ondersteuning te bieden.

Veilige en duurzame afvalverwerking maakt deel uit van onze service. Al het filtratieafval wordt weggevoerd van de klant naar de Desotec-faciliteiten, waar geadsorbeerde moleculen worden vernietigd en kool waar mogelijk wordt gereactiveerd. Dit circulaire proces bespaart je geld en helpt je je groene doelen te bereiken.

Desotec heeft ons ondersteund met de engineering en levering van ons luchtzuiveringssysteem. Hierdoor konden we de VOS-emissies verlagen tot onder de wettelijke grenswaarden.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Mobiele, modulaire industriële filtratie waardoor jij je op jouw bedrijf kunt focussen. Duurzame afvalverwerking en 24-uurs ondersteuning zijn inbegrepen voor een probleemloze service.

Onze filtratie-oplossingen