Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Productie en recycling van batterijen

De batterijproductie- en recyclingindustrie heeft behoefte aan kant-en-klare oplossingen voor lucht-, afvalwater- en hydrometallurgiezuivering om snel te kunnen opschalen. Desotec is de duurzame keuze voor bedrijven die batterijen produceren en recyclen. We bieden hen full-service oplossingen voor mobiele filtratie die hen helpen een groenere toekomst op te bouwen.

Luchtemissies en afvalwater van de batterij-industrie

Over de hele wereld pakken bedrijven een van de grootste uitdagingen van dit moment aan: de groeiende vraag naar hernieuwbare elektriciteit. Er worden gigafabrieken gebouwd voor de productie van batterijen om wind-, zonne- en hydro-elektrische energie op te slaan. Recyclingfaciliteiten zullen de vraag naar nieuw lithium en kobalt doen afnemen, waardoor verstoringen in de toeleveringsketen worden voorkomen. De productie en recycling van batterijen is echter niet vrij van vervuiling.


DESOTEC is er trots op deel uit te maken van dit streven naar een groenere toekomst. Onze filters kunnen verontreinigende stoffen zoals N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) behandelen. Dit is een zeer zorgwekkende stof (SVHC) en is daarom onderworpen aan zeer strenge emissielimieten. Op basis van actieve kool kan de filtratie van DESOTEC ook koolzure esters verwijderen, zoals dimethylcarbonaat (DMC) en ethylmethylcarbonaat (EMC), die niet geclassificeerd zijn als SVHC maar zeer vluchtig en lichtgevoelig zijn.

Productie van batterijen

Bij de productie van lithiumbatterijen zijn luchtemissies een grotere uitdaging dan afvalwater. De duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec bieden een eenvoudig antwoord op dit complexe probleem.

Onze filters kunnen de hoge stroomsnelheden aan met lage concentraties die typisch zijn voor deze toepassing. Ze behandelen emissies van de coating van kathodes (bv. NMP) en van de injectie van elektrolyten in de batterij (bv. DMC en EMC). De filtratie-oplossingen van Desotec zijn ook doeltreffend voor de behandeling van emissies uit opslagtanks.

Door NMP en elektrolytische oplosmiddelen te zuiveren, kunnen onze filters het hergebruik van oplosmiddelen in het productieproces van batterijen mogelijk maken. Ze verwijderen onzuiverheden van ontleding zoals aromatische of gehalogeneerde verbindingen uit deze oplosmiddelen, waardoor hun kwaliteit en die van het eindproduct mogelijk verbetert.

Met de toenemende behoefte aan elektrische auto's en energieopslagsystemen neemt de productie en recycling van lithiumbatterijen een hoge vlucht. Dat brengt nieuwe milieu-uitdagingen met zich mee. Maar de mobiele filtratie-oplossingen van Desotec kunnen de accu-industrie helpen haar groene doelen te bereiken.

Recycling van batterijen

Bij het versnipperen van batterijen verdampen elektrolyten, vaak met een laag debiet maar hoge concentraties. Ook hier kunnen DESOTEC filters EMC, DMC en hun afbraakproducten uit deze emissies verwijderen.

Desotec-filters kunnen ook worden gebruikt in combinatie met andere technologieën. Zo kunnen natte wassers bijvoorbeeld zeer corrosief fluorwaterstofzuur stroomopwaarts behandelen, terwijl onze filters stroomafwaarts residueel zuur kunnen verwijderen en zo als polijststap fungeren.

Het wassen en spoelen van versnipperde onderdelen en het afvloeien van neerslag op het terrein leiden tot industrieel afvalwater. Dit bevat een mengsel van componenten van elektrolyten, coatings en reinigingsvloeistoffen, en hun verontreiniging wordt gemeten in termen van algemeen chemisch zuurstofverbruik (CZV). Desotec is er voor jouw bedrijf, met mobiele waterfiltratiediensten om afvalwater te behandelen en onze waterwegen en het land schoon te houden.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Bij Desotec delen we de missie van batterijfabrikanten en recyclers om duurzaamheid te bereiken. We ondersteunen de snelle groei van deze sector graag met onze mobiele filtratiediensten van actieve kool en bestaande filtervloot.

Onze filters zijn snel te installeren en helpen je bedrijf snel weer aan de slag te gaan. Ze werken onmiddellijk, kunnen discontinue stomen aan en kunnen geoptimaliseerd worden om te voldoen aan veranderende zuiveringseisen.

Onze full-service oplossing omvat de verwerking van filtratieafval. We transporteren afval weg van jouw locatie, vernietigen geadsorbeerde moleculen en reactiveren koolstof waar mogelijk. Deze circulaire benadering houdt de kosten laag en verhoogt de duurzaamheid (gegevens over CO₂-voetafdrukreductie beschikbaar), zodat jij kan bouwen aan een groenere toekomst voor toekomstige generaties.

Het Desotec-team is behulpzaam geweest. Ze begeleidden ons naar de meest effectieve oplossing voor ons luchtemissieprobleem. Filters waren snel geïnstalleerd en functioneel.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Mobiele, modulaire industriële filtratie waardoor jij je op jouw bedrijf kan richten. Duurzame afvalverwerking en 24-uurs ondersteuning zijn inbegrepen voor een probleemloze service.

Onze filtratie-oplossingen