Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Bouw & techniek

In de hele bouw- en technieksector hebben bedrijven behoefte aan betrouwbare en duurzame oplossingen om te voldoen aan de steeds strenger wordende limieten op het gebied van luchtemissies, afvalwater en bodem- en grondwaterkwaliteit. Desotec full-service actieve koolfiltratieoplossingen helpen complexe bouwprojecten duurzamer te maken en soepel te laten verlopen.

Zuiveringsdiensten in de bouwsector

Duurzaam bouwen is een complexe sector met een lange waardeketen. Desotec biedt eenvoudige zuiveringsoplossingen voor verschillende stadia: de sanering van land- en grondwater, de behandeling van luchtemissies en afvalwater van de productie, en de zuivering van emissies van bouwwerken. Onze filters stellen bedrijven in staat om te voldoen aan de limieten voor vluchtige organische stoffen (VOC's), waardoor de luchtkwaliteit hoog en geurtjes laag blijven. Ze helpen bedrijven ook ons milieu te beschermen door de vervuiling van afvalwater en grondwater, gemeten als chemisch zuurstofverbruik (CZV), te verminderen. Bovendien stellen de Desotec-filters uw bedrijf in staat om te voldoen aan strikte limieten voor specifieke chemicaliën met grote gevolgen voor het milieu of de gezondheid.

Het verwijderen van VOC's tijdens de productie van bouwmaterialen

Bij de productie van verven, coatings, bitumen dakbedekking, isolatiematerialen en kunststoffen komen VOS vrij. Velen van hen zijn geurig, waaronder polyaromatische koolwaterstoffen (PAK). Emissies kunnen ook verbindingen bevatten, zoals benzeen, die moeten worden verwijderd om de luchtkwaliteit en de gezondheid van werknemers op de locatie te beschermen. Afvalwater van productie- en reinigingsprocessen kan de zuivering van gechloreerde verbindingen en sporen van proceschemicaliën vereisen. Desotec-filters zijn het simpele antwoord. Installatie en vervanging is eenvoudig en snel, zonder productieonderbreking. Omdat ons systeem modulair is, kunnen filters worden toegevoegd of verwijderd wanneer uw productievereisten veranderen of de wetgeving wordt aangescherpt.

Nieuwe gebouwen moeten geschikt zijn voor een groenere toekomst. Dit betekent gelegen zijn op gesaneerd land en gebouwd met behulp van milieuvriendelijke materialen en processen . Desotec is er om te helpen, met duurzame mobiele filtratieoplossingen die onze gezondheid en ons milieu beschermen.

Zuiverende emissies van land- en grondwatersanering

Op voormalige of huidige industriële locaties kunnen historische lekkages en lozingen het grondwater en de bodem verontreinigen. Verontreinigingen omvatten: fenolen, bijvoorbeeld uit creosoot, persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), gehalogeneerde koolwaterstoffen en gechloreerde verbindingen gemeten als adsorbeerbare organische halogenen (AOX). De mobiele actieve kool luchtfilters van Desotec zuiveren dampen die vrijkomen bij de thermische behandeling van grond. Bovendien behandelen onze waterfilters opgepompt grondwater, waardoor het veilig geloosd kan worden. Desotec-filters hebben een kleine voetafdruk en passen dus op drukke bouwplaatsen. Ze zijn plug-and-play en kunnen snel worden geleverd bij het ontdekken van nieuwe verontreinigingen, waardoor projectvertraging wordt voorkomen. Omdat ze beschikbaar zijn voor verhuur, zijn ze ideaal voor tijdelijke saneringsprojecten. Ook wordt er ter plaatse geen koolstof- of filterafval verwerkt.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Desotec werkt samen met bouw- en ingenieursbureaus om te bouwen aan een groenere toekomst. Wij leveren mobiele duurzame actiefkoolfiltratieoplossingen voor het zuiveren van luchtemissies en afvalwater, evenals het saneren van bodem en grondwater. Onze filters kunnen worden gebruikt als op zichzelf staande behandelingen, tijdelijke back-ups tijdens het onderhoud van alternatieve technologieën of polijststappen om te voldoen aan zeer lage emissielimieten.

Veilige en duurzame afvalverwerking is onderdeel van onze full-service oplossing. Al het filterafval wordt in gesloten units van de vestigingen van de klanten weggehaald en naar de vestigingen van Desotec gebracht. Daar worden geadsorbeerde moleculen vernietigd en wordt de koolstof waar mogelijk gereactiveerd. Deze circulaire oplossing verlaagt de kosten en vergroot de duurzaamheid voor toekomstige generaties.

Voor onze tijdelijke behoefte hebben deze mobiele filters bewezen de perfecte oplossing te zijn. Snel en gemakkelijk, meer hadden we niet nodig.

Onze filtratieoplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele en modulaire filtratieoplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning. Met Desotec aan uw zijde is het gemakkelijk om groen te worden.

Onze filtratieoplossingen