Bouw en techniek

In de hele bouw- en constructiesector hebben bedrijven betrouwbare en duurzame oplossingen nodig om te voldoen aan de steeds strengere normen voor luchtemissies, afvalwater en bodem- en grondwaterkwaliteit. De full-service oplossingen voor actieve koolfiltratie van DESOTEC helpen complexe bouwprojecten duurzamer te maken en soepel te laten verlopen.

Zuiveringsdiensten in de bouwsector

Duurzame bouw is een complexe sector met een lange waardeketen. DESOTEC biedt eenvoudige zuiveringsoplossingen voor verschillende stadia: de sanering van grond en grondwater, de behandeling van luchtemissies en afvalwater van productieprocessen en de zuivering van emissies van bouwwerken. Met onze filters kunnen bedrijven voldoen aan de grenswaarden voor vluchtige organische stoffen (VOS), waardoor de luchtkwaliteit hoog blijft en geuren laag. Ze helpen bedrijven ook om ons milieu te beschermen door de vervuiling van afvalwater en grondwater te verminderen, gemeten als chemisch zuurstofverbruik (CZV). Bovendien kan jouw bedrijf met DESOTEC-filters voldoen aan strenge grenswaarden voor specifieke chemicaliën met een grote impact op het milieu of de gezondheid.

VOS verwijderen tijdens de productie van bouwmaterialen

Bij de productie van verf, coatings, bitumen dakbedekking, isolatiemateriaal en kunststoffen komen VOS vrij. Veel van deze stoffen zijn geurgevoelig, waaronder polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's). Emissies kunnen ook verbindingen zoals benzeen bevatten die verwijderd moeten worden om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de medewerkers van jouw locatie te beschermen. Afvalwater van productie- en schoonmaakprocessen kan zuivering vereisen van gechloreerde verbindingen en sporen van proceschemicaliën. DESOTEC-filters zijn het eenvoudige antwoord. Installeren en vervangen gaat eenvoudig en snel, zonder productiestilstand. Omdat ons systeem modulair is, kunnen filters worden toegevoegd of verwijderd als jouw productievereisten veranderen of als de wetgeving wordt aangescherpt.

Nieuwe gebouwen moeten geschikt zijn voor een groenere toekomst. Dit betekent dat ze op gesaneerde grond staan en gebouwd zijn met behulp van milieuvriendelijke materialen en processen. DESOTEC is er om te helpen, met duurzame mobiele filtratie-oplossingen die onze gezondheid en ons milieu beschermen.

Emissies zuiveren van land- en grondwatersanering

Op voormalige of huidige industriële locaties kunnen historische lekken en lekkages het grondwater en de bodem verontreinigen. Verontreinigende stoffen zijn onder andere: fenolen, bijvoorbeeld uit creosoot, persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), gehalogeneerde koolwaterstoffen en gechloreerde verbindingen gemeten als adsorbeerbare organische halogenen (AOX). De mobiele luchtfilters met actieve kool van DESOTEC zuiveren dampen die vrijkomen bij de thermische behandeling van grond. Bovendien behandelen onze waterfilters opgepompt grondwater, zodat het veilig kan worden geloosd. DESOTEC-filters nemen weinig ruimte in beslag en passen daardoor op drukke bouwplaatsen. Ze zijn plug-and-play en kunnen snel worden geleverd wanneer nieuwe verontreinigingen worden ontdekt, waardoor vertraging van het project wordt voorkomen. Omdat ze te huur zijn, zijn ze ideaal voor tijdelijke saneringsprojecten. Ook wordt er ter plekke geen koolstof- of filtratieafval verwerkt.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC

DESOTEC werkt samen met bouw- en engineeringbedrijven aan een groenere toekomst. We leveren mobiele duurzame oplossingen voor actieve koolfiltratie om luchtemissies en afvalwater te zuiveren en om grond en grondwater te saneren. Onze filters kunnen worden gebruikt als standalone behandeling, als tijdelijke back-up tijdens het onderhoud van alternatieve technologieën of als polijststap om te voldoen aan zeer lage emissiegrenswaarden.

Veilige en duurzame afvalverwerking maakt deel uit van onze full-service oplossing. Al het filtratieafval wordt in gesloten units bij de klanten weggehaald en naar de faciliteiten van DESOTEC gebracht. Daar worden geadsorbeerde moleculen vernietigd en wordt de koolstof waar mogelijk gereactiveerd. Deze circulaire oplossing verlaagt de kosten en verhoogt de duurzaamheid voor toekomstige generaties.

Voor onze tijdelijke behoefte bleken deze mobiele filters de perfecte oplossing. Snel en gemakkelijk, meer hadden we niet nodig.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele en modulaire filtratie-oplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning. Met DESOTEC aan je zijde is het eenvoudig om groen te gaan.

Onze filtratie-oplossingen