Automobielindustrie

Bedrijven in de waardeketen van de autosector streven ernaar om ervoor te zorgen dat hun luchtemissies zuiver zijn en hun afvalwater veilig geloosd kan worden. De eenvoudige en duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC helpen jouw bedrijf op weg naar een groenere toekomst.

Luchtemissies en afvalwater in de automobielsector

Voertuigen zijn complexe machines, dus behandeling is vereist in de hele waardeketen. Luchtemissies bevatten waarschijnlijk vluchtige organische stoffen (VOS) en oplosmiddelen. Veel voorkomende emissiebronnen zijn: rubber dat wordt gebruikt om slangen en banden te maken, kunststoffen en composieten die worden gebruikt voor carrosserie, verf en coatings. DESOTEC-filters brengen VOS terug tot toegestane niveaus, waardoor het milieu wordt beschermd en de productie kan doorgaan. Onze filters verwerken ook stikstofoxiden (NOx), die vrijkomen bij de verbranding van koolwaterstoffen.

Veel VOS en oplosmiddelen zijn geurgevoelig. Deze omvatten styreen van acrylaten in verf en coatings en koolwaterstofdampen van bitumen in afdichtmiddelen. Geurbehandeling is essentieel om de gezondheid van werknemers te beschermen en klachten van buren te voorkomen.

Onze filters verwijderen ook VOS (terpenen, siloxanen) en waterstofsulfide (H₂S) uit biogas om de apparatuur te beschermen die wordt gebruikt bij het opwerken tot biobrandstoffen voor de transportindustrie.

Afvalwater van reinigings- en spoelprocessen heeft een hoog chemisch zuurstofverbruik (CZV). Specifieke verbindingen zijn bijvoorbeeld: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen uit smeermiddelen die worden gebruikt om rubber te maken, oliën, metaaldeeltjes en gechloreerde schoonmaakproducten. De actieve koolfilters van DESOTEC reduceren het niveau van verontreinigingen, zodat het water veilig kan worden geloosd in afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) in plaats van in dure gespecialiseerde afvalverwerkingsfaciliteiten. Als alternatief kan je bedrijf het gezuiverde water hergebruiken, waardoor de kosten dalen en de duurzaamheid toeneemt.

Nu Europa ernaar streeft om tegen 2050 de doelstellingen voor een koolstofemissie van nul te halen, zullen de Europese en nationale wetgevingen steeds strenger worden. De toegestane VOS- en CZV-niveaus zullen waarschijnlijk dalen, waardoor OEM's (Original Equipment Manufacturers), hun Tier 1- & 2-leveranciers en schroot- en shredderfabrieken zich zullen moeten aanpassen. Met de modulaire filtratie-oplossingen van DESOTEC ben je klaar voor de toekomst.

Luchtemissies en afvalwater van shredding

Er wordt ook verwacht dat de emissienormen voor schroot- en shredderinstallaties strenger zullen worden. Sloopauto's worden versnipperd en gescheiden in samenstellende materialen voor recycling, zoals metalen uit carrosserieën en rubber uit banden. Bij dit proces komen VOS-emissies vrij, die eenvoudig te behandelen zijn met actieve koolfilters van DESOTEC. Vaak worden onze filters gebruikt in combinatie met andere technologieën om stof te verminderen.

Versnipperde onderdelen kunnen worden gespoeld, wat leidt tot afvalwater dat sporen van chemicaliën, koolwaterstoffen uit olie en metaaldeeltjes bevat. Als metaalschroot in de open lucht wordt opgeslagen, kan het wegvloeiende regenwater deze componenten ook bevatten. Actieve koolfiltratie van DESOTEC verwijdert deze verbindingen en verlaagt de CZV tot een niveau waarop het water veilig geloosd of hergebruikt kan worden.

Het recyclen van banden vormt ook een bijzondere uitdaging, omdat uit het rubber koolwaterstoffen en H₂S vrijkomen. Onze filters behandelen deze verbindingen met succes, beschermen de gezondheid van jouw werknemers en houden de lucht in jouw buurt geurvrij.

In het streven naar de ontwikkeling van duurzaam transport is het van vitaal belang om de hele levenscyclus van een voertuig te beschouwen van de productie van de oorspronkelijke uitrusting tot het shredderen. DESOTEC doet mee, met full-service oplossingen voor lucht- en waterfiltratie die jouw bedrijf en ons milieu beschermen.

Mobiele en duurzame filtratiediensten van DESOTEC

DESOTEC-filters behandelen ook afvalwater van lozingen of reinigingsprocessen. Dit bevat resten van oplosmiddelen en schoonmaakproducten (vaak chloorhoudend). Verontreinigingen zijn onder andere AOX en andere organische verbindingen gemeten als CZV. Deze moeten worden verwijderd om de natuurlijke waterwegen, het waterleven en ons drinkwater te beschermen.

Standaard afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) kunnen hoge AOX- en CZV-niveaus niet aan, dus moeten bedrijven effectieve voorbehandelingsopties vinden vóór lozing of industrieel hergebruik. DESOTEC heeft de antwoorden die jouw bedrijf nodig heeft: duurzame en doeltreffende oplossingen voor actieve koolfiltratie.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC

De autosector verandert snel. Het modulaire systeem van DESOTEC past zich aan de veranderende behoeften van jouw bedrijf aan. Als een nieuwe wetgeving strengere emissiegrenswaarden oplegt of als jouw productievolume verandert, kunnen we onze filters eenvoudig aan jouw zuiveringssysteem toevoegen of verwijderen.

Onze actieve koolfilters kunnen een hele reeks stroomsnelheden, componenten en concentraties aan. Filtervervanging is snel en eenvoudig en vereist minimale productiestilstand.

Onze full-service duurzame zuiveringsoplossing omvat veilige verwerking van filtratieafval. Filters worden van de locatie van de klant naar de DESOTEC-faciliteiten vervoerd, waar geadsorbeerde moleculen worden vernietigd en de meeste koolstof wordt gereactiveerd. Deze circulaire oplossing verlaagt de kosten en helpt jouw bedrijf zijn groene doelstellingen te halen.

DESOTEC heeft ons ondersteund met de engineering en levering van ons luchtzuiveringssysteem. Dit stelde ons in staat om geuren op te vangen en emissies naar onze buren te voorkomen.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele en modulaire filtratie-oplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning. Met DESOTEC aan je zijde is het eenvoudig om groen te gaan.

Onze filtratie-oplossingen