Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Auto-industrie

Bedrijven in de hele waardeketen van de automobielsector streven ernaar om ervoor te zorgen dat hun luchtemissies zuiver zijn en dat hun afvalwater veilig kan worden geloosd. Desotec's eenvoudige en duurzame mobiele filtratieoplossingen helpen uw bedrijf op weg naar een groenere toekomst.

Luchtemissies en afvalwater in de automobielsector

Voertuigen zijn complexe machines, dus behandeling is vereist in hun hele waardeketen. Luchtemissies bevatten waarschijnlijk vluchtige organische stoffen (VOS) en oplosmiddelen. Veel voorkomende emissiebronnen zijn: rubber dat wordt gebruikt om slangen en banden te maken, kunststoffen en composieten die worden gebruikt voor carrosserieën, verven en coatings. Desotec-filters brengen VOC's terug tot toegestane niveaus, beschermen het milieu en zorgen ervoor dat de productie kan doorgaan. Onze filters verwerken ook stikstofoxiden (NOx), die vrijkomen bij de verbranding van koolwaterstoffen.

Veel VOC's en oplosmiddelen zijn geurig. Deze omvatten styreen uit acrylaten in verven en coatings en koolwaterstofdampen uit bitumen in kitten. Geurbehandeling is essentieel om de gezondheid van werknemers te beschermen en klachten van buren te voorkomen.

Onze filters verwijderen ook VOC's (terpenen, siloxanen) en waterstofsulfide (H₂S) uit biogas om de apparatuur te beschermen die wordt gebruikt bij het upgraden naar biobrandstoffen voor de transportindustrie.

Afvalwater van reinigings- en spoelprocessen heeft een hoog chemisch zuurstofverbruik (CZV). Specifieke verbindingen kunnen zijn: niet-ionische oppervlakteactieve stoffen van smeermiddelen die worden gebruikt om rubber, oliën, metaaldeeltjes en gechloreerde schoonmaakproducten te maken. De actieve koolfilters van Desotec verlagen het niveau van verontreinigingen, zodat het water veilig kan worden afgevoerd naar afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) in plaats van naar dure gespecialiseerde verwijderingsinstallaties. Als alternatief kan uw bedrijf het gezuiverde water hergebruiken, waardoor de kosten dalen en de duurzaamheid wordt vergroot.

Terwijl Europa ernaar streeft om tegen 2050 zijn CO2-neutrale doelstellingen te halen, zullen de EU- en nationale wetgevingen steeds strenger worden. Toegestane VOS- en CZV-niveaus zullen waarschijnlijk dalen, daarom zullen fabrikanten van originele apparatuur (OEM's), hun Tier 1 & 2-leveranciers en schroot- en versnipperingsfaciliteiten zich moeten aanpassen. Met de modulaire filtratieoplossingen van Desotec maakt u uw bedrijf toekomstbestendig.

Versnipperen van luchtemissies en afvalwater

Ook voor schroot- en shredderinstallaties zullen naar verwachting de emissienormen strenger worden. Afgedankte voertuigen worden versnipperd en gescheiden in samenstellende materialen voor recycling, zoals metalen van carrosserieën en rubber van banden. Bij dit proces komen VOS-emissies vrij, die eenvoudig te behandelen zijn met Desotec actieve koolfilters. Vaak worden onze filters gebruikt in combinatie met andere technologieën om stof te verminderen.

Versnipperde onderdelen kunnen worden afgespoeld, wat leidt tot afvalwater dat sporen van chemicaliën, koolwaterstoffen uit oliën en metaaldeeltjes bevat. Als schroot in de open lucht wordt opgeslagen, kan afvloeiend regenwater deze componenten ook bevatten. Desotec actieve koolfiltratie verwijdert deze verbindingen en reduceert het CZV tot een niveau dat een veilige lozing of hergebruik van het water mogelijk maakt.

Bandenrecycling vormt ook een bijzondere uitdaging, aangezien het rubber koolwaterstoffen en H₂S afgeeft. Onze filters behandelen deze verbindingen met succes, beschermen de gezondheid van uw werknemers en houden de lucht geurvrij in uw buurt.

Bij het ontwikkelen van duurzaam transport is het essentieel om rekening te houden met de gehele levenscyclus van een voertuig , van de fabricage van de eerste uitrusting tot het versnipperen. Desotec is aan boord, met full-service lucht- en waterfiltratieoplossingen die uw bedrijf en ons milieu beschermen.

Desotec mobiele en duurzame filtratiediensten

Desotec-filters behandelen ook afvalwater van morsingen of reinigingsprocessen. Hierin zitten zowel oplosmiddelresten als schoonmaakmiddelen (vaak gechloreerd). Verontreinigingen omvatten AOX en andere organische verbindingen gemeten als CZV. Deze moeten worden verwijderd om natuurlijke waterwegen, het waterleven en ons drinkwater te beschermen.

Standaard afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) kunnen geen hoge niveaus van AOX en CZV aan, dus bedrijven moeten effectieve voorbehandelingsopties vinden voordat ze worden geloosd of industrieel hergebruikt. Desotec heeft de antwoorden die uw bedrijf nodig heeft: duurzame en effectieve oplossingen voor actieve koolfiltratie.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

De automotive sector schakelt snel. Het modulaire systeem van Desotec past zich aan de veranderende behoeften van uw bedrijf aan. Als nieuwe wetgeving strengere emissielimieten oplegt of uw productievolume wijzigt, kunnen we eenvoudig onze filters aan uw zuiveringssysteem toevoegen of verwijderen.

Onze actieve koolfilters kunnen een reeks stroomsnelheden, componenten en concentraties aan. Het vervangen van filters is snel en eenvoudig en vereist minimale productiestilstand.

Onze full-service duurzame zuiveringsoplossing omvat een veilige verwerking van filtratieafval. Filters worden weggevoerd van de locaties van klanten naar Desotec-faciliteiten, waar geadsorbeerde moleculen worden vernietigd en de meeste koolstof wordt gereactiveerd. Deze circulaire oplossing verlaagt de kosten en helpt uw bedrijf zijn groene doelstellingen te behalen.

Desotec ondersteunde ons bij de engineering en levering van ons luchtzuiveringssysteem. Hierdoor konden we geuren opvangen en emissies naar onze buren voorkomen .

Onze filtratieoplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele en modulaire filtratieoplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning. Met Desotec aan uw zijde is het gemakkelijk om groen te worden.

Onze filtratieoplossingen