Beheer van afval en afvalwater

De afvalsector is een innovatieve sector die voortdurend op zoek is naar betere manieren om producten en bijproducten na gebruik terug te winnen en te recyclen. De full-service duurzame filtratiesystemen van DESOTEC stellen bedrijven in staat hun werk te doen en tegelijkertijd de lucht fris te houden, biogas te zuiveren en ervoor te zorgen dat afvalwater veilig kan worden geloosd of hergebruikt.

Behandeling van afval en afvalwater

De sector afval- en afvalwaterbeheer is essentieel om de Europese duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Naarmate de wetgeving strenger wordt en de technologie voortschrijdt, kunnen we streven naar een afvalvrije toekomst.

Deze sector omvat een reeks processen:

  • Afval verzamelen, sorteren en opslaan.
  • Groenafval composteren en upcyclen tot biogas.
  • Recycling van kunststoffen, metalen en batterijen.
  • Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's).

De duurzame mobiele filters van DESOTEC bieden eenvoudige maar doeltreffende zuiveringsoplossingen voor luchtemissies, procesgassen en industrieel afvalwater en ondersteunen deze sector bij het beheersen van geuren en het behalen van zijn duurzaamheidsdoelstellingen.

Lucht- en gaszuivering in de afvalsector

Voor stortplaatsen en recyclingcentra is het fris houden van de lucht een topprioriteit. DESOTEC maakt het je gemakkelijk, met modulaire filtratie-opstellingen die zijn aangepast aan jouw behoeften.

Onze filters beschermen de menselijke gezondheid en het milieu door vluchtige organische stoffen (VOS) te behandelen. Veel van deze VOS stinken ook, net als de emissies van afvalwaterzuiveringsinstallaties, die mercaptanen, waterstofsulfide (H₂S) en ammoniak (NH3) bevatten. Filtratie met actieve kool kan al deze componenten verwijderen, waardoor de lucht veilig en fris blijft voor werknemers en omwonenden.

DESOTEC-filters behandelen ook biogas uit organisch afval. Voordat biogas wordt toegevoerd aan warmtekrachtkoppelingsmotoren, verwijderen onze filters siloxanen om schade aan apparatuur te voorkomen. Door VOS, terpenen, H₂S en NH3 uit biogas te verwijderen, maakt onze actieve kool de opwaardering tot biomethaan mogelijk.

De duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC maken deze processen eenvoudig en circulair. We nemen verzadigde filters terug voor recycling en installeren nieuwe om je faciliteit soepel te laten werken.

Afvalverwerkingsbedrijven lopen voorop bij de wereldwijde inspanningen om verstandig om te gaan met de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. De full-service duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC kunnen je helpen om aan jouw zuiveringsbehoeften te voldoen.

Zuivering van afvalwater

DESOTEC-filters verwijderen adsorbeerbare organische halogenen (AOX) en verlagen het chemisch zuurstofverbruik (CZV) uit afvalwater. Hierdoor kunnen bedrijven natuurlijke waterwegen belucht en gezond houden en voldoen aan de acceptatiegrenzen van de RWZI.

Percolaatwater van schrootplaatsen en stortplaatsen bevat verontreinigende stoffen zoals koolwaterstoffen uit koelvloeistoffen in koelkasten, CZV, oliecomponenten, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en polychloorbifenylen (PCB's). Onze filtratie verwijdert deze verontreinigende stoffen om de bodem en het grondwater schoon te houden.

Onze filters verminderen ook chemische residuen en gechloreerde schoonmaakproducten die vrijkomen bij verschillende activiteiten, zoals:

  • Spoelen met water.
  • Kunststoffen voorbereiden voor recycling.
  • Reinigen van opslagtanks en productiefaciliteiten.

De behandeling brengt de emissies terug tot de grenswaarden die zijn vastgesteld door de plaatselijke RWZI, wat betekent dat het afvalwater veilig in het riool kan worden geloosd.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC

Bij DESOTEC ondersteunen we afval- en afvalwaterbedrijven met eenvoudige mobiele oplossingen voor actieve koolfiltratie. Onze service omvat alles, van analyse van de filtratiebehoeften tot afvalverwerking.

Onze modulaire plug-and-playfilters kunnen op zichzelf worden gebruikt, of samen met andere technologieën als voorbehandeling of polijstoplossing.

We transporteren filtratieafval in gesloten eenheden weg van jouw locatie. Alle moleculen worden volledig vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor je een circulaire oplossing krijgt die je bedrijfswinsten en milieuverantwoordelijkheid verhoogt. Waar reactivering onmogelijk is, wordt afval veilig verwerkt. Ons R&D-team is voortdurend op zoek naar nieuwe behandelingsoplossingen om de duurzaamheid verder te verbeteren.

Voor onze nieuwe recyclingfabriek hadden we een betrouwbaar afvalwaterbehandelingsproces nodig. DESOTEC heeft ons geholpen bij het opzetten van de best mogelijke installatie. We zijn erg blij met het resultaat.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele service voor industriële zuivering, inclusief duurzaam afvalbeheer. Laat DESOTEC je helpen om jouw groene doelstellingen te halen.

Onze filtratie-oplossingen