Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Afval- en afvalwaterbeheer

De afvalsector is innovatief en zoekt voortdurend naar betere manieren om producten en bijproducten na gebruik terug te winnen en te recyclen. Desotec's full-service duurzame filtratiesystemen stellen bedrijven in staat om hun werk te doen terwijl ze de lucht fris houden, biogas zuiveren en ervoor zorgen dat afvalwater veilig is voor lozing of hergebruik.

Afval- en afvalwaterbehandeling

De afval- en afvalwaterbeheersector is van cruciaal belang om de Europese duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Naarmate de wetgeving strenger wordt en de technologie zich verder ontwikkelt, zouden we kunnen streven naar een toekomst zonder afval.

Deze sector omvat een reeks processen:

  • Afval verzamelen, sorteren en opslaan.
  • Groenafval composteren en upcyclen tot biogas.
  • Recycling van kunststoffen, metalen en batterijen.
  • Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's).

De duurzame mobiele filters van Desotec bieden eenvoudige maar effectieve zuiveringsoplossingen voor luchtemissies, procesgassen en industrieel afvalwater, en ondersteunen deze sector bij het beheersen van geuren en het behalen van zijn duurzaamheidsdoelstellingen.

Lucht- en gasreiniging in de afvalsector

Voor stortplaatsen en recyclingcentra is het fris houden van de lucht een topprioriteit. Desotec maakt het u gemakkelijk, met modulaire filtratieopstellingen aangepast aan uw noden.

Onze filters beschermen de menselijke gezondheid en het milieu door vluchtige organische stoffen (VOS) te behandelen. Veel van deze VOC's hebben ook een geur, net als de emissies van afvalwaterzuiveringsinstallaties, die mercaptanen, waterstofsulfide (H₂S) en ammoniak (NH 3 ) bevatten. Actieve koolfiltratie kan al deze componenten verwijderen, waardoor de lucht veilig en fris blijft voor werknemers en omwonenden.

Desotec-filters behandelen ook biogas dat wordt teruggewonnen uit organisch afval. Voordat biogas in motoren met warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt ingevoerd, verwijderen onze filters siloxanen om schade aan apparatuur te voorkomen. Door VOC's, terpenen, H₂S en NH 3 uit biogas te verwijderen, maakt onze actieve kool de opwaardering tot biomethaan mogelijk.

De duurzame mobiele filtratieoplossingen van Desotec maken deze processen eenvoudig en circulair. We nemen verzadigde filters terug voor recycling en installeren nieuwe om ervoor te zorgen dat uw site goed blijft functioneren.

Afvalverwerkingsbedrijven lopen voorop in de wereldwijde inspanningen om verstandig om te gaan met de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. Desotec full-service duurzame mobiele filtratieoplossingen kunnen u helpen om aan uw zuiveringsbehoeften te voldoen.

Afvalwaterzuivering

Desotec-filters verwijderen adsorbeerbare organische halogenen (AOX) en verminderen het chemisch zuurstofverbruik (CZV) uit afvalwater. Hierdoor kunnen bedrijven natuurlijke waterwegen belucht en gezond houden en voldoen aan de acceptatiegrenzen van de rwzi.

Percolaatwater van schroothopen en stortplaatsen bevat verontreinigingen zoals koolwaterstoffen uit koelvloeistoffen in koelkasten, CZV, oliecomponenten, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en polychloorbifenyl (PCB). Onze filtratie verwijdert deze verontreinigende stoffen om de bodem en het grondwater schoon te houden.

Onze filters verminderen ook de chemische resten en gechloreerde schoonmaakproducten die vrijkomen bij verschillende activiteiten, zoals:

  • Spoelwateren.
  • Kunststoffen klaarmaken voor recycling.
  • Reinigen van opslagtanks en productiefaciliteiten.

Zuivering brengt de emissies terug tot de limieten die zijn vastgesteld door de lokale RWZI, wat betekent dat afvalwater veilig kan worden geloosd op het riool.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Bij Desotec ondersteunen we afval- en afvalwaterbeheerbedrijven met eenvoudige mobiele actiefkoolfiltratieoplossingen. Onze service omvat alles, van analyse van filtratiebehoeften tot afvalverwerking.

Onze modulaire, plug-and-play filters kunnen afzonderlijk worden gebruikt, of met andere technologieën als voorbehandelings- of polijstoplossing.

Wij vervoeren filtratieafval in gesloten units weg van uw locatie. Alle moleculen worden volledig vernietigd en, waar mogelijk, wordt koolstof gereactiveerd, waardoor u een circulaire oplossing krijgt die uw bedrijfswinsten en verantwoordelijkheid voor het milieu vergroot. Waar reactivering onmogelijk is, wordt afval veilig verwerkt. Ons R&D-team is voortdurend op zoek naar nieuwe behandelingsoplossingen om de duurzaamheid verder te verbeteren.

Voor onze nieuwe recyclinginstallatie hadden we een betrouwbaar afvalwaterzuiveringsproces nodig. Desotec hielp ons om de best mogelijke installatie op te zetten. We zijn erg blij met het resultaat.

Onze filtratieoplossingen

Plug-and-play

Flexibele, mobiele service voor industriële zuivering, inclusief duurzaam afvalbeheer. Laat Desotec de moeite nemen om uw groene doelen te bereiken.

Onze filtratieoplossingen