Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Saneringsdiensten

Complexe bodemsaneringsprojecten waarbij meerdere bedrijven betrokken zijn, vereisen eenvoudige, aanpasbare en snelle zuiveringsoplossingen. De mobiele filtratiediensten van Desotec zijn ideaal voor kort en langdurig gebruik, waarbij luchtemissies en vervuild grondwater effectief en duurzaam worden gezuiverd, zodat uw bodemsaneringsproject op schema kan verlopen.

Sanering van verontreinigde gronden: een grote uitdaging

Wereldwijd worden voormalige bedrijfsterreinen bestemd voor nieuwbouwprojecten. De erfenis van industriële activiteiten, zoals olielozingen, betekent echter vaak dat het land eerst moet worden gesaneerd.

Wetgeving wordt over het algemeen strenger. In veel landen moeten bouwbedrijven nu alle gevonden onderdelen behandelen. Dit houdt complexe bouwprojecten tegen totdat er een snelle saneringsoplossing is geïnstalleerd.

Desotec heeft de antwoorden en levert mobiele, duurzame filtratieoplossingen aan aannemers om luchtemissies of verontreinigd grondwater in verband met bodemsanering te behandelen.

De meeste ongewenste componenten op brownfield-sites zijn organisch, die gemakkelijk kunnen worden behandeld met Desotec actieve koolfiltratie. Ze omvatten minerale oliën, vluchtige organische stoffen (VOC's), benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX), adsorbeerbare organische halogeniden (AOX) en persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) zoals per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS).

Luchtemissies van landsanering zuiveren

Desotec heeft een reeks filters om de verschillende debieten en concentraties die voortkomen uit soorten bodemsaneringsprocessen aan te kunnen. Waar grond wordt afgegraven voor ex-situ behandeling, kunnen onze filters bij tenten worden geïnstalleerd om emissies te behandelen die vrijkomen bij het graven. Ze zijn een kosteneffectieve manier om grote stroomsnelheden aan te kunnen en zijn ontworpen om een lage drukval mogelijk te maken, waardoor energie wordt bespaard. In de zuiveringsinstallatie zelf kan een ander filtermodel worden geïnstalleerd om lagere stroomsnelheden maar veel hogere concentraties aan te kunnen.

Dampextractieprocessen kunnen ook in-situ plaatsvinden, bijvoorbeeld voor verontreinigde grond op een locatie die nog in gebruik is. De grond wordt thermisch behandeld om de componenten in gassen om te zetten, waardoor zeer hoge concentraties ontstaan die voorheen moeilijk te behandelen waren. Desotec ging de uitdaging aan en ontwikkelde speciaal hiervoor zijn AIRCON HC-XL filter.

Het zuiveren van het land en het grondwater van industriële activiteit in het verleden is essentieel voor het creëren van een schoner milieu voor toekomstige generaties. Desotec is er om te helpen en levert duurzame mobiele actieve koolfiltratieoplossingen die een aanvulling vormen op de saneringstechnieken ter plaatse.

Sanering van grondwaterverontreiniging voor een schoner milieu

Waar grondwater moet worden gezuiverd, wordt veel gebruik gemaakt van pump-and-treat-technieken. Grondwater wordt naar de oppervlakte gepompt, gezuiverd en vervolgens weer in de bodem geïnjecteerd of geloosd. Ondergronds worden componenten hydraulisch ingesloten om het omringende land te behouden.

Desotec stelt mobiele waterfilters ter beschikking om het opgepompte vervuilde grondwater te zuiveren. Ze zijn in staat om grote stroomsnelheden en variërende concentraties van componenten aan te kunnen. Actieve kool adsorbeert de verontreinigingen, waardoor het grondwater veilig kan worden teruggevoerd of afgevoerd.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

De totaaloplossingen van Desotec ontlasten drukke bouwbedrijven. Onze filters zijn mobiel, plug-and-play en worden geleverd op huurbasis, waardoor ze ideaal zijn voor kortdurende of dringende zuiveringsbehoeften.

Met een kleine voetafdruk passen onze installaties op drukke locaties. We hebben ook filterveiligheidskenmerken ontwikkeld voor gebruik waar de concentraties van componenten hoog zijn, waardoor werknemers en apparatuur worden beschermd.

Desotec verwerkt al het filtratieafval weg van uw locatie en vernietigt alle componenten. De meeste verbruikte koolstof kan worden gereactiveerd, wat de duurzaamheid van uw bedrijf ten goede komt en u helpt bij te dragen aan een veiligere en groenere bouwsector.

De expertise van Desotec hielp ons bij een bodem- en grondwaterverontreinigingsvraagstuk. Hun saneringskennis was nadelig om er een succesvol project van te maken.

Onze filtratieoplossingen

Plug-and-play

Onze mobiele en modulaire zuiveringsdienst maakt het eenvoudig om groen te gaan. Duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning zijn inbegrepen, zodat u zich kunt concentreren op de productie.

Onze filtratieoplossingen