Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Saneringsdiensten

Complexe landsaneringsprojecten waarbij meerdere bedrijven betrokken zijn, vereisen eenvoudige, aanpasbare en snelle zuiveringsoplossingen. De mobiele filtratieservices van Desotec zijn ideaal voor gebruik op korte en lange termijn. Ze zuiveren effectief en duurzaam luchtemissies en verontreinigd grondwater, zodat jouw bodemsaneringsproject op schema blijft.

Sanering van vervuilde grond: een grote uitdaging

Wereldwijd worden voormalige industrieterreinen bestemd voor nieuwbouwprojecten. De erfenis van industriële activiteiten, zoals olielekkages, betekent echter vaak dat het land eerst moet worden gesaneerd.

De wetgeving wordt over het algemeen strenger. In veel landen moeten bouwbedrijven nu alle componenten die ze vinden behandelen. Dit vertraagt complexe bouwprojecten totdat er een snelle saneringsoplossing is geïnstalleerd.

Desotec heeft de antwoorden en levert mobiele duurzame filtratie-oplossingen aan aannemers voor de behandeling van luchtemissies of verontreinigd grondwater bij bodemsanering.

De meeste ongewenste componenten op oude bedrijfsterreinen zijn organisch en kunnen gemakkelijk worden behandeld met actieve koolfiltratie van Desotec. Ze omvatten minerale oliën, vluchtige organische stoffen (VOS), benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX), adsorbeerbare organische halogeniden (AOX) en persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) zoals per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS).

Luchtemissies van bodemsanering zuiveren

Desotec heeft een gamma filters om de verschillende stroomsnelheden en concentraties aan te kunnen die het gevolg zijn van verschillende bodemsaneringsprocessen. Waar grond wordt afgegraven voor ex-situ behandeling, kunnen onze filters worden geïnstalleerd bij tenten om emissies te behandelen die vrijkomen bij het graven. Ze zijn een kosteneffectieve manier om grote stroomsnelheden te verwerken en zijn ontworpen voor een lage drukval, waardoor energie wordt bespaard. In de zuiveringsinstallatie zelf kan een ander filtermodel worden geïnstalleerd om lagere stroomsnelheden, maar veel hogere concentraties aan te kunnen.

Dampextractieprocessen kunnen ook in-situ plaatsvinden, bijvoorbeeld voor verontreinigde grond op een locatie die nog in gebruik is. De grond wordt thermisch behandeld om de componenten in gassen te veranderen, waardoor zeer hoge concentraties ontstaan die vroeger moeilijk te behandelen waren. Desotec ging de uitdaging aan en ontwikkelde speciaal voor dit doel zijn AIRCON HC-XL filter.

Het zuiveren van het land en grondwater van industriële activiteiten uit het verleden is essentieel voor het creëren van een schoner milieu voor toekomstige generaties. Desotec is er om te helpen en levert duurzame mobiele oplossingen voor actieve koolfiltratie die de saneringstechnieken op het terrein aanvullen.

Sanering van grondwaterverontreiniging voor een schoner milieu

Waar grondwater moet worden gezuiverd, worden op grote schaal pomp-en-behandelingstechnieken gebruikt. Grondwater wordt naar de oppervlakte gepompt, behandeld en vervolgens ofwel terug in de bodem geïnjecteerd ofwel geloosd. Ondergronds worden de componenten hydraulisch ingeperkt om het omliggende land te sparen.

Desotec levert mobiele waterfilters om het opgepompte vervuilde grondwater te behandelen. Ze kunnen grote stroomsnelheden en verschillende concentraties van componenten aan. Actieve kool adsorbeert de verontreinigingen, waardoor het grondwater veilig kan worden teruggevoerd of afgevoerd.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

De totaaloplossingen van Desotec ontlasten drukke bouwbedrijven. Onze filters zijn mobiel, plug-and-play en worden geleverd op huurbasis, waardoor ze ideaal zijn voor kortetermijn- of dringende zuiveringsbehoeften.

Met hun kleine voetafdruk passen onze installaties op drukke locaties. We hebben ook filterveiligheidsfuncties ontwikkeld voor gebruik waar de concentraties van componenten hoog zijn, om werknemers en apparatuur te beschermen.

Desotec verwerkt al het filtratieafval op afstand van jouw locatie en vernietigt alle componenten. De meeste gebruikte koolstof kan gereactiveerd worden, waardoor de duurzaamheid van je bedrijf een boost krijgt en je kunt bijdragen aan een veiligere en groenere bouwsector.

Desotecs expertise hielp ons bij een probleem met bodem- en grondwaterverontreiniging. Hun saneringskennis was essentieel om er een succesvol project van te maken.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Onze mobiele en modulaire zuiveringsservice maakt het eenvoudig om groen te gaan. Duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning zijn inbegrepen, zodat jij je op de productie kunt focussen.

Onze filtratie-oplossingen