Landbouw en veeteelt

Of je nu een boer bent of een groot landbouwbedrijf, je kan bijdragen aan een duurzamer gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. DESOTEC is de partner waarop je kan vertrouwen voor het verminderen van geuremissies, het zuiveren van afvalwater en het behandelen van biogas en procesvloeistoffen.

Luchtemissies en geuren in de landbouw behandelen

De landbouw- en voedingssector vormt het hart van plattelandsgemeenschappen. Geurverwijdering is voor veel bedrijven een belangrijke bezorgdheid. Naarmate de wetgeving strenger wordt en stedelijke gebieden zich uitbreiden, krijgen meer landbouwbedrijven te maken met klachten van buren over stank en mogelijke boetes van de autoriteiten. Slachthuizen, diervoeder- en dierenvoederfabrieken en fabrieken voor de productie van pesticiden en kunstmest behoren tot de sectoren die op zoek zijn naar oplossingen voor industriële geurbestrijding.

DESOTEC-filters verwijderen geurmoleculen zoals ammoniak (NH3) die voorkomt in dierlijke urine en mest, amineluchtjes bij de productie van visolie en mercaptanen in slachthuizen. Dankzij onze snelle levering kan je bedrijf snel iets doen aan geurklachten, terwijl de lucht fris blijft en de relaties met de gemeenschap goed blijven.

Diensten voor afvalwaterbehandeling

De landbouw- en voederproductiesectoren spelen een belangrijke rol in de bescherming van de menselijke voedselketen en ons milieu.

Afvloeiend water of afvalwater dat verontreinigd is met pesticiden kan persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) en andere zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevatten. Deze moeten worden verwijderd om de menselijke gezondheid en het waterleven te beschermen.

Afvalwater van productie- en reinigingsprocessen in de voedings- en diervoedersector kan residuen van landbouwchemicaliën of gechloreerde reinigingsmiddelen bevatten. Deze worden gemeten als adsorbeerbare organische haliden (AOX), waarvoor actieve koolfiltratie erkend is als een best beschikbare techniek (BBT). Behandeling verlaagt ook het niveau van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) om waterwegen gezond te houden.

De mobiele waterbehandelingsdiensten van DESOTEC kunnen uiteenlopende stroomsnelheden en concentraties aan en zorgen voor een veilige lozing of hergebruik van jouw afvalwater, wat de duurzaamheid van jouw bedrijf ten goede komt.

Boeren zijn de rentmeesters van de natuur, die ons van voedsel voorzien en ons met het land verbinden. De eenvoudige en duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC helpen de landbouwsector gezonder en groener te worden en beschermen ons milieu en de plattelandsgemeenschappen.

Procesgassen en vloeistoffen zuiveren in de landbouwsector

Veel boerderijen helpen nu bij de overgang naar hernieuwbare energie door technologie te installeren om agrarische bijproducten om te zetten in biogas en biomethaan. DESOTEC-filters zuiveren deze gasstromen, zodat je brandstoffen van hoge kwaliteit kunt produceren en zo het inkomen van jouw boerderij kunt diversifiëren.

Onze waterfilters worden ook geïnstalleerd in fabrieken voor diervoeding en voedingssupplementen om onzuiverheden uit procesvloeistoffen te verwijderen, wat resulteert in producten van hogere kwaliteit. DESOTEC levert mobiele actieve koolfiltratiediensten aan producenten van onder andere visolie en aminozuren.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van DESOTEC

Niemand begrijpt ons land beter dan boeren en voedselproducenten. DESOTEC laat je focussen op wat jij het beste doet door full-service mobiele oplossingen met actieve kool te bieden voor de behandeling van lucht en water.

Onze filters zijn beschikbaar voor verhuur en vereisen weinig investeringen vooraf. Bovendien zijn ze modulair, dus je kan ze eenvoudig op- of afschalen om aan veranderende behoeften te voldoen. Ze zijn ook zeer efficiënt voor intermitterende stromen.

Al het filtratieafval wordt in gesloten eenheden veilig van jouw locatie afgevoerd. Verontreinigingen worden vernietigd in overeenstemming met de nationale en EU-wetgeving en koolstof wordt waar mogelijk gereactiveerd. Dit circulaire systeem verhoogt je duurzaamheid en zorgt voor een groener Europa voor toekomstige generaties.

DESOTEC heeft ons ondersteund met de engineering en levering van ons luchtzuiveringssysteem. Hierdoor konden we geuren opvangen en emissies naar onze buren voorkomen.

Onze filtratie-oplossingen

Plug-and-play

Onze mobiele en modulaire zuiveringsservice maakt het eenvoudig om groen te gaan. Duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning zijn inbegrepen, zodat jij je op de productie kunt focussen.

Onze filtratie-oplossingen