Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

AOX

Over

Componenten die chloor, broom of jodium bevatten en die worden gebruikt in farmaceutische, chemische, landbouw- en schoonmaakproducten, kunnen in afvalwater en grondwater terechtkomen. Desotec full-service oplossingen helpen u bij het zuiveren van water en het saneren van AOX-bodems.

Wat zijn AOX?

Wereldwijd streven bedrijven ernaar onze waterwegen en land te beschermen terwijl ze zaken blijven doen. Hoge niveaus van AOX in afvalwater zijn een teken van vervuiling. Dit is een ernstig milieuprobleem, maar Desotec heeft de oplossing.

De standaardmethode om het niveau van AOX te schatten, bestaat uit het meten van de hoeveelheid chloor, broom en jodium die zijn geadsorbeerd aan actieve kool. Dit geeft u een idee van hoe effectief de filters van Desotec zijn.

De meeste AOX zijn gechloreerd, waaronder dichloormethaan (DCM), trichloorethyleen (TCE), pesticiden, trichloormethaan (chloroform), chloorfenolen en chloorbenzeen. Sommige AOX-componenten zijn biologisch afbreekbaar, maar andere niet. Hiertoe behoren persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), waaronder polychloorbifenylen (PCB's) en dioxines.

De duurzame mobiele filtertechnologie van Desotec verwijdert al deze componenten, waardoor afvalwater schoon blijft voor lozing of hergebruik.

Waarom moet AOX verwijderd worden?

Het is essentieel om AOX in afvalwater te verminderen voordat het wordt geloosd om waterwegen en bodemkwaliteit te behouden. Aangezien sommige AOX-componenten giftig zijn, beschermt onze filtratie het leven in het water en de menselijke gezondheid.

Desotec-filters verminderen ook niet-biologisch afbreekbare componenten, of POP's, tot zeer lage niveaus. Deze vormen een bijzondere uitdaging: ze stapelen zich op in de natuur, waar ze de menselijke voedselketen kunnen binnendringen en risico's voor onze gezondheid kunnen inhouden.

Als uw bedrijf op zoek is naar manieren om AOX en POP's aan te pakken, dan is Desotec er om u te helpen. Onze mobiele actiefkoolfiltratieoplossingen zijn effectieve en duurzame zuiveringsbehandelingen voor afvalwater, grondwater en proceswater in elke sector.

Industriële waterbehandeling

Componenten die chloor, broom en jodium bevatten, worden gebruikt om onder andere coatings, kleefstoffen, farmaceutische producten, chemicaliën en landbouwproducten te maken. De filters van Desotec verminderen AOX in spoel- en proceswater van deze toepassingen.

Chloor wordt ook gebruikt in reinigings-, desinfectie- en ontvettingsproducten. Daarom produceren schoonmaak- en onderhoudsprocessen afvalwater dat AOX bevat, waarvan het niveau kan worden verlaagd door de duurzame mobiele filters van Desotec.

Onze filters worden gebruikt op schroothopen en stortplaatsen, waar ze afstromend regenwater of uitloogwater met AOX behandelen.

POP's zijn ook een veelvoorkomend probleem op voormalige industrieterreinen door vervuiling door oude lekkages. Desotec levert filters aan tal van saneringsbedrijven, waarmee ze grondwater en bodem kunnen zuiveren zodat het land veilig hergebruikt kan worden.

Het zuiveren van water uit adsorbeerbare organische halogeniden (AOX) is essentieel om rivieren en land schoon te houden en om onze gezondheid te beschermen. Desotec mobiele actieve koolfilters zijn een eenvoudige maar doeltreffende oplossing voor afvalwaterzuivering en bodemsanering . Als u hierop inspeelt, kan uw bedrijf zich richten op het behalen van de productiedoelstellingen en groene doelstellingen.

Helpt u te voldoen

Op EU-niveau is de Kaderrichtlijn Water de overkoepelende wetgeving.

Veel landen scherpen ook hun eigen regels voor AOX-behandeling aan. In Frankrijk bijvoorbeeld betekent het wetsbesluit van 15 februari 2016 (l'Arrêté du 15 février 2016) met betrekking tot opslagfaciliteiten voor niet-gevaarlijk afval dat AOX-houdend afvalwater de komende jaren moet worden voorbehandeld voordat het kan worden naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) gestuurd.

Lokale milieuautoriteiten stellen doorgaans zeer lage AOX-limieten vast voor exploitatievergunningen op locaties vanwege de schade die ze kunnen veroorzaken.

Desotec heeft de expertise en de technologie om ervoor te zorgen dat uw bedrijf aan de strenge AOX-limieten kan voldoen.

Hoe wij u helpen

Desotec's duurzame mobiele filtratieoplossingen

Desotec is uw enige aanspreekpunt voor al uw behoeften op het gebied van actieve koolfiltratie en biedt een totaaloplossing aan klanten. Actieve kool is geclassificeerd als de beste beschikbare behandeling (BBT) voor AOX.

Aangezien AOX vaak wordt aangetroffen bij andere verontreinigingen, bijvoorbeeld chemisch zuurstofverbruik (CZV), kunnen onze filters verdere technologieën integreren. Geplaatst vóór biofilters of fysisch-chemische behandelingen, vlakken actiefkoolfilters pieken van concentraties af. Geplaatst achter die eenheden, fungeren ze als een polijststap.

We behandelen filtratieafval weg van uw locatie, zorgen ervoor dat alle componenten worden vernietigd en reactiveren standaardkoolstof voor hergebruik. Deze circulaire aanpak vergroot de duurzaamheid van uw bedrijf en draagt zo bij aan een groenere toekomst.

De expertise van Desotec hielp ons bij een bodem- en grondwaterverontreinigingsvraagstuk. Hun saneringskennis was nadelig om er een succesvol project van te maken.

Onze filtratieoplossingen

Flexibele, mobiele en modulaire oplossingen met duurzame afvalverwerking en 24/7 support. Met Desotec aan uw zijde is het gemakkelijk om groen te worden.

Onze filtratieoplossingen