Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Pestycydy

O

Niezależnie od tego, czy chodzi o uzdatnianie wód gruntowych w gospodarstwach rolnych, oczyszczanie wód płuczkowych z przetwórstwa spożywczego, czy oczyszczanie ścieków z produkcji pestycydów, Desotec ma proste i trwałe rozwiązania. Nasze mobilne rozwiązania filtracyjne odkażają ścieki z adsorbowalnych halogenków organicznych (AOX), chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) i biologicznego zapotrzebowania na tlen (BZT), umożliwiając ich bezpieczne odprowadzanie lub ponowne wykorzystanie.

Po co stosować pestycydy w ściekach?

W UE dopuszczono do użytku około 450 pestycydów. Zawierają cząsteczki organiczne z kilku rodzin chemicznych, np. glifosat z kwasu fosfonowego i atrazynę z triazyny.

Wiadomo, że wiele z tych cząsteczek wymaga obróbki ze względów środowiskowych. Ich skład chemiczny waha się od bardzo kwaśnego do zasadowego. Masz AOX, w tym chlorowane, fluorowane lub toksyczne związki, które muszą zostać usunięte, aby chronić organizmy wodne i ludzki łańcuch pokarmowy. Razem te związki można mierzyć jako ChZT lub BZT. Ich usuwanie jest niezbędne, aby drogi wodne były napowietrzone i zdrowe.

Mobilne rozwiązania filtracyjne firmy Desotec z węglem aktywnym zapewniają proste i trwałe odpowiedzi na wszystkie te problemy, zapewniając, że woda jest bezpieczna do zrzutu lub ponownego użycia.

Oczyszczanie wód powierzchniowych i gruntowych z pestycydów

Mobilne filtry Desotec są łatwe w użyciu w gospodarstwach rolnych. Ich niewielka powierzchnia sprawia, że idealnie nadają się do ruchliwych terenów rolniczych, a ich prosta technologia oznacza, że nie wymagają operatorów na miejscu.

Pestycydy znajdują się w wodach powstałych w wyniku płukania narzędzi i maszyn. Te ścieki mogą być gromadzone i przepuszczane przez filtry. W przeciwieństwie do wielu alternatywnych technologii węgiel aktywny nadaje się do obróbki okresowej. Po oczyszczeniu węglem aktywnym woda jest bezpieczna do ponownego wykorzystania przemysłowego (np. do mycia lub chłodzenia sprzętu). Alternatywnie można go również odprowadzić do środowiska lub wysłać do oczyszczalni ścieków (WWTP) w celu dalszego oczyszczenia.

Jeżeli pestycydy przedostały się do wód gruntowych poprzez spływy deszczowe lub przedostały się do gleby, wymagane są środki zaradcze. Woda gruntowa jest pompowana i przepuszczana przez filtry przed powrotem na ląd. Ponieważ filtry Desotec są mobilne, doskonale nadają się zarówno do zastosowań długoterminowych, jak i tymczasowych, np. w przypadku wycieków.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych na pestycydy

Wody płuczące z produkcji mogą zawierać wysokie stężenia pestycydów. W przetwórstwie spożywczym ścieki z płukania owoców i warzyw mogą również zawierać śladowe ilości pestycydów. Brak zmniejszenia ładunku pestycydów przed wysłaniem ścieków do oczyszczalni ścieków doprowadziłby do zabicia bakterii stosowanych w biofiltrach. Filtry Desotec zapewniają skuteczne podczyszczanie, pozwalając na bezpieczne odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Może być również możliwe jego ponowne wykorzystanie, co zwiększy zrównoważony rozwój i obniży koszty klientów.

Pestycydy są niezbędne dla zdrowia roślin i zwierząt, zabezpieczając w ten sposób nasze zaopatrzenie w żywność. Mobilne filtry z węglem aktywnym firmy Desotec są idealne do oczyszczania ścieków. Mogą oczyszczać wody płuczące i wody gruntowe w sektorze rolniczym, chroniąc Twój biznes, nasze środowisko i łańcuch pokarmowy człowieka.

Pomagamy Ci się dostosować

Ramowa Dyrektywa Wodna UE określa normy jakości dla wód powierzchniowych i podziemnych. Są one regulowane przepisami krajowymi i regionalnymi, a także limitami ChZT, BZT i AOX.

Miejskie oczyszczalnie ścieków ustalają również dopuszczalne wartości stężeń ChZT i AOX w ściekach.

Ogólnie rzecz biorąc, przepisy i limity dotyczące oczyszczalni ścieków stają się coraz bardziej restrykcyjne. Instalując modułowe rozwiązania filtracyjne Desotec, już dziś możesz zabezpieczyć swoją działalność rolniczą na przyszłość.

Jak Ci pomagamy

Zrównoważone mobilne rozwiązania filtracyjne Desotec

Dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie oczyszczania ścieków, Desotec zapewnia proste rozwiązania z pełnym zakresem usług. Filtracja węglem aktywnym jest certyfikowana jako najlepsza dostępna technologia (BAT) dla ścieków fitosanitarnych.

Nasze filtry są mobilne i modułowe, więc konfiguracje filtracji można dostosować do zmieniających się wymagań lub przepisów. Wymiana filtrów jest szybka i łatwa, nie wymaga przestojów w produkcji.

Pestycydy mogą być toksyczne, dlatego ważne jest, aby zapobiegać narażeniu pracowników. Filtry Desotec to jednostki zamknięte. Po nasyceniu węgla filtry są transportowane z lokalizacji klientów do naszych obiektów. Większość węgla wypełnionego pestycydami można reaktywować, co czyni to opłacalnym i zrównoważonym rozwiązaniem.

Filtry Desotec bardzo skutecznie oczyszczają nasze ścieki. Dzięki tej prostej, ale skutecznej konfiguracji spełniamy teraz wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Nasze rozwiązania filtracyjne

Mobilna, modułowa filtracja przemysłowa, dzięki której możesz skupić się na swojej działalności. Zrównoważona gospodarka odpadami i całodobowe wsparcie zapewniają bezproblemową obsługę.

Nasze rozwiązania filtracyjne