Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Pesticiden

Over

Of het nu gaat om het saneren van grondwater op boerderijen, het zuiveren van spoelwater van voedselverwerking of het behandelen van afvalwater van de productie van pesticiden, Desotec heeft een eenvoudig en duurzaam antwoord. Onze mobiele filtratieoplossingen ontsmetten afvalwater van adsorbeerbare organische halogeniden (AOX), chemisch zuurstofverbruik (CZV) en biologisch zuurstofverbruik (BZV), waardoor het veilig kan worden geloosd of hergebruikt.

Waarom bestrijdingsmiddelen in afvalwater behandelen?

Ongeveer 450 pesticiden zijn goedgekeurd voor gebruik in de EU. Ze bevatten organische moleculen uit verschillende chemische families, bijvoorbeeld glyfosaat uit fosfonzuur en atrazine uit triazine.

Van veel van deze moleculen is bekend dat ze om milieuredenen moeten worden behandeld. Hun chemie varieert van zeer zuur tot alkalisch. U hebt AOX, waaronder gechloreerde, gefluoreerde of giftige verbindingen die moeten worden verwijderd om het leven in het water en de menselijke voedselketen te beschermen. Samen kunnen deze verbindingen worden gemeten als CZV of BZV. Het verwijderen ervan is essentieel om de waterwegen belucht en gezond te houden.

Desotec's mobiele oplossingen voor actieve koolfiltratie bieden eenvoudige en duurzame antwoorden op al deze problemen en zorgen ervoor dat water veilig kan worden geloosd of hergebruikt.

Oppervlaktewater- en grondwatersanering voor bestrijdingsmiddelen

De mobiele filters van Desotec zijn eenvoudig te gebruiken op boerderijen. Door hun kleine voetafdruk zijn ze ideaal voor drukke agrarische locaties, terwijl hun eenvoudige technologie ervoor zorgt dat er geen operators ter plaatse nodig zijn.

Pesticiden worden aangetroffen in water dat voortkomt uit het spoelen van gereedschap en machines. Dit afvalwater kan worden gepoold en over de filters worden geleid. In tegenstelling tot veel alternatieve technologieën is actieve kool geschikt voor batchbehandelingen. Eenmaal behandeld met actieve kool is het water veilig voor industrieel hergebruik (bijv. was- of koelapparatuur). Als alternatief kan het ook in het milieu worden geloosd of naar afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) worden gestuurd voor verdere zuivering.

Daar waar pesticiden in het grondwater terecht zijn gekomen door regenwater of door insijpeling in de bodem, is sanering vereist. Het grondwater wordt opgepompt en door de filters geleid voordat het terug het land in gaat. Aangezien de Desotec-filters mobiel zijn, zijn ze zeer geschikt voor zowel langdurige als tijdelijke toepassingen, bijvoorbeeld waar lekkages hebben plaatsgevonden.

Industriële afvalwaterzuivering voor pesticiden

Spoelwater van de productie kan hoge concentraties pesticiden bevatten. Bij de voedselverwerking kan afvalwater van het spoelen van groenten en fruit ook sporen van bestrijdingsmiddelen bevatten. Het niet verminderen van de hoeveelheid pesticiden voordat het afvalwater naar afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt gestuurd, zou de bacteriën doden die in biofilters worden gebruikt. Desotec-filters zorgen voor een effectieve voorbehandeling, waardoor het afvalwater veilig kan worden afgevoerd naar het riool. Mogelijk is het ook mogelijk om het te hergebruiken, waardoor de duurzaamheid wordt vergroot en de kosten voor klanten worden verlaagd.

Pesticiden zijn essentieel voor de gezondheid van planten en dieren en stellen zo onze voedselvoorziening veilig. De mobiele actieve koolfilters van Desotec zijn ideaal voor afvalwaterzuivering. Ze kunnen spoelwater en grondwater in de landbouwsector zuiveren en zo uw bedrijf, ons milieu en de menselijke voedselketen beschermen.

Helpt u te voldoen

De EU Kaderrichtlijn Water stelt kwaliteitseisen aan oppervlakte- en grondwater. Deze worden gereguleerd door nationale en regionale wetgeving, evenals CZV-, BZV- en AOX-limieten.

Gemeentelijke RWZI's stellen ook acceptatiegrenzen voor CZV- en AOX-concentraties in afvalwater.

Over het algemeen worden wetten en RWZI-limieten steeds strenger. Door de modulaire filtratieoplossingen van Desotec te installeren, kunt u uw landbouwbedrijf vandaag nog toekomstbestendig maken.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Voor al uw afvalwaterzuiveringsnoden biedt Desotec eenvoudige totaaloplossingen. Actieve koolfiltratie is gecertificeerd als de best beschikbare technologie (BBT) voor fytosanitair afvalwater.

Onze filters zijn mobiel en modulair, dus filtratie-opstellingen kunnen worden aangepast aan veranderende eisen of wetgeving. Filtervervanging is snel en eenvoudig, zonder productiestilstand.

Pesticiden kunnen giftig zijn, dus het is essentieel om blootstelling van werknemers te voorkomen. Desotec filters zijn gesloten units. Zodra de koolstof verzadigd is, worden de filters weggevoerd van de locatie van de klant naar onze faciliteiten. De meeste met pesticiden gevulde koolstof kan worden gereactiveerd, waardoor dit een kosteneffectieve en duurzame oplossing is.

Desotec-filters zijn zeer effectief geweest in het zuiveren van ons afvalwater. Dankzij deze eenvoudige maar effectieve opzet voldoen we nu aan de milieunormen.

Onze filtratieoplossingen

Mobiele, modulaire industriële filtratie waarmee u zich kunt concentreren op uw bedrijf. Duurzame afvalverwerking en 24 uur per dag ondersteuning zijn inbegrepen voor een probleemloze service.

Onze filtratieoplossingen