Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Pesticiden

Over

Of het nu gaat om het saneren van grondwater bij boerderijen, het zuiveren van spoelwater bij voedselverwerking of het behandelen van afvalwater bij de productie van pesticiden, Desotec heeft een eenvoudig en duurzaam antwoord. Onze mobiele filtratie-oplossingen zuiveren afvalwater van adsorbeerbare organische halogeniden (AOX), chemisch zuurstofverbruik (CZV) en biologisch zuurstofverbruik (BZV), zodat het veilig geloosd of hergebruikt kan worden.

Waarom pesticiden in afvalwater behandelen?

Ongeveer 450 pesticiden zijn goedgekeurd voor gebruik in de EU. Ze bevatten organische moleculen uit verschillende chemische families, bv. glyfosaat uit fosfonzuur en atrazine uit triazine.

Van veel van deze moleculen is bekend dat ze om milieuredenen behandeld moeten worden. Hun chemie varieert van zeer zuur tot alkalisch. Je hebt AOX inclusief gechloreerde, gefluoreerde of toxische verbindingen die verwijderd moeten worden om het waterleven en de menselijke voedselketen te beschermen. Samen kunnen deze verbindingen worden gemeten als CZV of BZV. De verwijdering ervan is essentieel om waterwegen belucht en gezond te houden.

De mobiele oplossingen voor actieve koolfiltratie van Desotec bieden een eenvoudig en duurzaam antwoord op al deze problemen en zorgen ervoor dat het water veilig geloosd of hergebruikt kan worden.

Sanering van oppervlaktewater en grondwater voor pesticiden

De mobiele filters van Desotec zijn gemakkelijk te gebruiken op boerderijen. Door hun kleine voetafdruk zijn ze ideaal voor drukke landbouwlocaties, terwijl hun eenvoudige technologie betekent dat er geen operatoren ter plaatse nodig zijn.

Pesticiden worden aangetroffen in water dat afkomstig is van het spoelen van gereedschappen en machines. Dit afvalwater kan worden samengevoegd en over de filters worden geleid. In tegenstelling tot veel alternatieve technologieën is actieve kool geschikt voor batchbehandelingen. Eenmaal behandeld door actieve kool is het water veilig voor industrieel hergebruik (bv. voor het wassen of koelen van apparatuur). Als alternatief kan het ook in het milieu worden geloosd of naar afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) worden gestuurd voor verdere zuivering.

Als pesticiden in het grondwater terecht zijn gekomen door afspoeling van regen of door in de bodem te sijpelen, is sanering vereist. Grondwater wordt opgepompt en door de filters geleid voordat het naar het land wordt teruggevoerd. Omdat Desotec-filters mobiel zijn, zijn ze zeer geschikt voor zowel langdurige als tijdelijke toepassingen, bijvoorbeeld bij lekkages.

Behandeling van industrieel afvalwater voor pesticiden

Spoelwater uit de productie kan hoge concentraties pesticiden bevatten. Bij voedselverwerking kan afvalwater van het spoelen van fruit en groenten ook sporen van pesticiden bevatten. Als de belasting met pesticiden niet wordt verminderd voordat het afvalwater naar de RWZI wordt gestuurd, zullen de bacteriën die in biofilters worden gebruikt, gedood worden. Desotec-filters zorgen voor een effectieve voorbehandeling, waardoor het afvalwater veilig kan worden geloosd in het riool. Het kan ook mogelijk zijn om het te hergebruiken, wat de duurzaamheid verhoogt en de kosten voor klanten verlaagt.

Pesticiden zijn essentieel voor de gezondheid van planten en dieren en dus voor onze voedselvoorziening. Mobiele actieve koolfilters van Desotec zijn ideaal voor de behandeling van afvalwater. Ze kunnen spoelwater en grondwater in de landbouwsector zuiveren en zo jouw bedrijf, ons milieu en de menselijke voedselketen beschermen.

Je helpen te voldoen aan de regelgeving

De EU Kaderrichtlijn Water stelt kwaliteitsnormen vast voor oppervlakte- en grondwater. Deze worden gereguleerd door nationale en regionale wetgeving en door CZV-, BZV- en AOX-grenswaarden.

Gemeentelijke RWZI's stellen ook acceptatiegrenzen vast voor CZV- en AOX-concentraties in afvalwater.

In het algemeen worden de wetten en de grenswaarden van RWZI's steeds strenger. Door de modulaire filtratie-oplossingen van Desotec te installeren, kan je jouw landbouwbedrijf vandaag al klaarmaken voor de toekomst.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Voor al jouw behoeften inzake afvalwaterzuivering biedt Desotec eenvoudige totaaloplossingen. Actieve koolfiltratie is gecertificeerd als de best beschikbare technologie (BBT) voor fytosanitair afvalwater.

Onze filters zijn mobiel en modulair, zodat filtratie-opstellingen kunnen worden aangepast aan veranderende eisen of wetgeving. Filtervervanging is snel en eenvoudig, zonder productiestilstand.

Pesticiden kunnen giftig zijn, dus het is essentieel om blootstelling van werknemers te voorkomen. Desotec-filters zijn gesloten units. Zodra de kool verzadigd is, worden de filters van de locatie van de klant naar onze faciliteiten getransporteerd. De meeste met pesticiden gevulde koolstof kan gereactiveerd worden, waardoor dit een kosteneffectieve en duurzame oplossing is.

Desotec-filters zijn zeer effectief geweest in het zuiveren van ons afvalwater. Dankzij deze eenvoudige maar effectieve opstelling voldoen we nu aan de milieunormen.

Onze filtratie-oplossingen

Mobiele, modulaire industriële filtratie waarmee je je op jouw bedrijf kunt focussen. Duurzame afvalverwerking en 24-uurs ondersteuning zijn inbegrepen voor een probleemloze service.

Onze filtratie-oplossingen