Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

CHZT I BZT

Informacje ogólne

Firmy współpracują z Desotec w celu oczyszczania ścieków, aby uzyskać odpowiednie wyniki chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) i biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT). Nasze kompleksowe mobilne rozwiązania w zakresie uzdatniania wody zajmują się wszystkim, od wstępnych testów po utylizację odpadów, odciążając Twoją firmę i pozwalając Ci z łatwością osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Co to jest chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) i biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT)?

Zwierzęta wodne i roślinność wodna potrzebują tlenu, aby się rozwijać. Mierząc ChZT i BZT w ściekach, firmy mogą podjąć działania w celu utrzymania tlenu na zdrowym poziomie. Im wyższe ChZT i BZT, tym bardziej jest zanieczyszczona woda, więc stężenia te muszą być jak najbardziej zredukowane przed odprowadzeniem ścieków.

Pomiar ChZT opiera się na odczynniku chemicznym do utleniania materii organicznej i nieorganicznej, podczas gdy ocena BZT wykorzystuje mikroorganizmy do biodegradacji związków organicznych. Przeprowadzanie testów BZT jest wolniejsze, więc często preferowaną metodą jest ChZT.

Dlaczego oczyszczanie ścieków przemysłowych pod kątem ChZT i BZT jest ważne?

Filtry z węglem aktywnym stosowane do oczyszczania ścieków zmniejszają stężenie ChZT i BZT, zapobiegając tworzeniu się zakwitów sinic i utrzymując napowietrzenie cieków wodnych.

Wysokie stężenie ChZT i BZT zabija również bakterie w biofiltrach w oczyszczalniach ścieków. Dzięki wstępnemu oczyszczaniu ścieków można wysłać je do oczyszczalni ścieków, gdzie zostaną oczyszczone w celu ponownego wykorzystania w przemyśle. Oszczędza to zużycie wody, chroniąc w ten sposób zasoby naturalne naszej planety.

ChZT i BZT mogą również zawierać trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), które gromadzą się w przyrodzie i dostają się do łańcucha pokarmowego człowieka. Powszechne jest stosowanie wielu technologii w celu obniżenia poziomów ChZT i BZT oraz utrzymania czystości wody.

Źródła wysokich poziomów ChZT i BZT

Proste mobilne rozwiązania do uzdatniania wody Desotec typu plug-and-play są dostosowane do potrzeb firm z różnych sektorów.

Firmy zajmujące się gospodarką odpadami i recyklingiem doświadczają wysokich poziomów ChZT i BZT. Na wysypiskach śmieci woda deszczowa ścieka po odpadach, zbierając ślady zanieczyszczeń i gromadząc się na dnie. Aby chronić wody gruntowe, odcieki muszą być pompowane i oczyszczane zanim trafią do gleby.

Produkcja pestycydów i nawozów również wytwarza ścieki o wysokim poziomie ChZT i BZT. Produkty te mogą zawierać TZO, więc ich przetwarzanie jest niezbędne do ochrony bioróżnorodności i zdrowia ludzkiego.

Ścieki z procesów czyszczenia w każdym sektorze będą zawierać zarówno pozostałości chemikaliów przemysłowych, jak i środków czyszczących. Mobilne filtry Desotec są dostarczane w cyklu miesięcznym, dzięki czemu idealnie nadają się do krótkotrwałego lub tymczasowego użytkowania.

Ponadto istnieje wiele naturalnych źródeł wysokich poziomów BZT i ChZT, w tym gnijące liście i martwe ryby. Filtry Desotec pomogą Twojej firmie odegrać rolę w ochronie tych delikatnych ekosystemów.

Przemysł ma do odegrania istotną rolę w utrzymaniu dobrego stanu dróg wodnych i ochronie wody. Desotec może zaspokoić Twoje pragnienie oczyszczania ścieków, oferując zrównoważone mobilne rozwiązania filtracyjne, które chronią Twoją firmę i nasze środowisko.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Każdy zakład przemysłowy ma limit odprowadzania ścieków do środowiska. Przeprowadzamy testy laboratoryjne i pilotażowe w celu określenia optymalnej konfiguracji, aby utrzymać poziomy ChZT i BZT w dozwolonych granicach. Nawet jeśli przepisy mogą zostać zaostrzone w przyszłości, modułowy system Desotec ułatwia zabezpieczenie firmy na przyszłość.

Jeśli Twoja firma doświadczy nagłego wzrostu poziomów ChZT i BZT, możesz skorzystać z naszych rozwiązań, które działają natychmiastowo. Dzięki usłudze filtracji z węglem aktywnym Desotec, Twoja firma może mieć pewność, że jej działalność będzie zrównoważona i zgodna z przepisami.

Jak pomagamy

Mobilne oczyszczanie ścieków Desotec

Desotec stanowi Twój pojedynczy punkt kontaktu w zakresie wszystkich potrzeb związanych z filtracją. Zajmujemy się wszystkim, od analizy potrzeb filtracji po zarządzanie odpadami.

Nasze mobilne usługi zrównoważonej filtracji ścieków działają jako samodzielne zabiegi lub w połączeniu z innymi metodami. Filtry są umieszczane przed technologiami fizykochemicznymi lub biofiltrami w celu spłaszczenia szczytów stężeń lub po nich w ramach dodatkowego oczyszczania. Węgiel aktywny obsługuje również przepływy nieciągłe i te o wysokim natężeniu.

Odpady pofiltracyjne transportujemy w zamkniętych jednostkach z dala od zakładu klienta. Wszystkie cząsteczki są całkowicie niszczone, a tam, gdzie to możliwe, węgiel jest reaktywowany, co zapewnia rozwiązanie o obiegu zamkniętym, które zwiększa zyski firmy i przyczynia się do jej zrównoważonego rozwoju.

Przestrzegając limitów BZT i ChZT, firmy zapewniają, że drogi wodne pozostają zdrowe a biofiltry oczyszczalni ścieków działają poprawnie.

Nasze rozwiązania filtracyjne

Nasza mobilna i modułowa usługa oczyszczania ułatwia bycie ekologicznym. Zrównoważone postępowanie z odpadami i wsparcie 24/7 są wliczone w cenę naszych usług, dzięki czemu możesz skupić się na produkcji.

Nasze rozwiązania filtracyjne