Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

COD & BZV

Over

Bedrijven werken samen met Desotec om afvalwater te zuiveren van chemisch zuurstofverbruik (CZV) en biochemisch zuurstofverbruik (BZV). Onze full-service mobiele waterbehandelingsoplossingen kunnen alles aan, van eerste tests tot afvalverwerking, waardoor uw bedrijf wordt ontlast en u met gemak uw duurzaamheidsdoelstellingen kunt behalen.

Wat zijn chemisch zuurstofverbruik (CZV) en biochemisch zuurstofverbruik (BZV)?

In het water levende dieren en planten hebben zuurstof nodig om te gedijen. Door CZV en BZV van uw afvalwater te meten, kunnen bedrijven actie ondernemen om de zuurstof op een gezond niveau te houden. Hoe hoger het CZV en BZV, hoe meer het water verontreinigd is, dus de concentraties moeten vóór lozing zo veel mogelijk worden verminderd.

CZV-meting is gebaseerd op een chemisch reagens om organisch en anorganisch materiaal te oxideren, terwijl BZV-beoordeling micro-organismen gebruikt om organische verbindingen biologisch af te breken. Het is langzamer om BZV-testen uit te voeren, dus CZV is vaak de geprefereerde methode.

Waarom is industriële afvalwaterzuivering voor CZV en BZV belangrijk?

Actiefkoolfilters die worden gebruikt voor de behandeling van afvalwater verminderen CZV en BZV, voorkomen de vorming van blauwalgen en houden waterlopen belucht.

CZV en BZV doden ook bacteriën in biofilters van afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI). Door uw afvalwater voor te behandelen, kunt u het vervolgens naar een RWZI sturen waar het wordt gereinigd voor industrieel hergebruik. Dit bespaart op het gebruik van zoet water en spaart zo de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet.

CZV en BZV kunnen ook persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) bevatten, die zich in de natuur ophopen en in de menselijke voedselketen terechtkomen. Het is gebruikelijk om meerdere technologieën in serie te gebruiken om de CZV- en BZV-niveaus te verlagen en ons water zuiver te houden.

De bronnen van CZV en BZV

Desotec's eenvoudige plug-and-play mobiele waterbehandelingsoplossingen zijn op maat gemaakt om bedrijven in verschillende sectoren te ondersteunen.

Afvalverwerkings- en recyclingbedrijven hebben te maken met hoge CZV- en BZV-niveaus. Op stortplaatsen sijpelt regenwater door het afval, neemt sporen van verontreinigingen op en verzamelt zich op de bodem. Om het grondwater te beschermen, moet percolaatwater worden opgepompt en gezuiverd voordat het de locatie overstroomt.

Bij de productie van pesticiden en meststoffen ontstaat ook afvalwater met een hoog CZV- en BZV-gehalte. Deze producten kunnen POP's bevatten, dus behandeling is essentieel om de biodiversiteit en de menselijke gezondheid te beschermen.

Afvalwater van reinigingsprocessen in welke sector dan ook zal zowel residuen van industriële chemicaliën als reinigingsproducten bevatten. De mobiele filters van Desotec worden maandelijks geleverd, waardoor ze ideaal zijn voor kortstondig of tijdelijk gebruik.

Daarnaast zijn er veel natuurlijke bronnen van BZV en CZV, waaronder rottende bladeren en dode vissen. Desotec-filters helpen uw bedrijf een rol te spelen bij het behoud van deze kwetsbare ecosystemen.

De industrie speelt een cruciale rol bij het in stand houden van de waterwegen en het behoud van zoet water. Desotec kan uw honger naar afvalwaterzuivering stillen door duurzame mobiele filtratieoplossingen aan te bieden die uw bedrijf en ons milieu beschermen.

Helpt u te voldoen

Elk bedrijfsterrein heeft een milieulozingslimiet. We voeren laboratorium- en piloottesten uit om de optimale opstelling te bepalen om de CZV- en BZV-niveaus binnen de toegestane limieten te houden. Hoewel de regelgeving in de toekomst kan worden aangescherpt, maakt het modulaire systeem van Desotec het gemakkelijk om uw bedrijf toekomstbestendig te maken.

Mocht uw bedrijf een plotselinge piek in CZV en BZV ervaren, dan kunt u gebruikmaken van onze oplossingen, aangezien deze meteen aan de slag gaan. Met de actieve koolfiltratieservice van Desotec kan uw bedrijf erop vertrouwen dat het te allen tijde compliant en duurzaam zal blijven.

Hoe wij u helpen

Desotec mobiele afvalwaterzuivering

Desotec is uw enige aanspreekpunt voor alle filtratiebehoeften. We regelen alles, van analyse van filtratiebehoeften tot afvalbeheer.

Onze mobiele duurzame afvalwaterfiltratiediensten werken als standalone behandelingen of in combinatie met andere methodes. Filters worden voor fysisch-chemische technologieën of biofilters geplaatst om concentratiepieken af te vlakken, of daarna als polijststap. Actieve kool kan ook hoge en discontinue stroomsnelheden aan.

Wij transporteren filtratieafval in gesloten units weg van uw locatie. Alle moleculen worden volledig vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor u een circulaire oplossing krijgt die uw bedrijfswinst en duurzaamheid verhoogt.

Door te voldoen aan BZV- en CZV-limieten zorgen bedrijven ervoor dat waterlopen en biofilters van RWZI's gezond blijven.

Onze filtratieoplossingen

Onze mobiele en modulaire zuiveringsdienst maakt het eenvoudig om groen te gaan. Duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning zijn inbegrepen, zodat u zich kunt concentreren op de productie.

Onze filtratieoplossingen