Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

CZV & BZV

Over

Bedrijven werken samen met Desotec om afvalwater te zuiveren van chemisch zuurstofverbruik (CZV) en biochemisch zuurstofverbruik (BZV). Onze full-service mobiele oplossingen inzake waterbehandeling regelen alles, van de eerste tests tot de afvalverwijdering, waardoor de druk op jouw bedrijf wordt weggenomen en je jouw duurzaamheidsdoelstellingen met gemak kunt halen.

Wat is chemisch zuurstofverbruik (CZV) en biochemisch zuurstofverbruik (BZV)?

Waterdieren en -vegetatie hebben zuurstof nodig om te gedijen. Door de CZV en BZV van jouw afvalwater te meten, kunnen bedrijven actie ondernemen om de zuurstof op een gezond niveau te houden. Hoe hoger de CZV en BZV, hoe meer vervuild het water, dus de concentraties moeten zoveel mogelijk worden verlaagd voordat ze worden geloosd.

De CZV-meting vertrouwt op een chemische reagens om organische en anorganische materie te oxideren, terwijl de BZV-meting micro-organismen gebruikt om organische verbindingen biologisch af te breken. Het duurt langer om BZV-testen uit te voeren, dus is CZV vaak de voorkeursmethode.

Waarom is de behandeling van industrieel afvalwater voor CZV en BZV belangrijk?

Actieve koolstoffilters die worden gebruikt voor de behandeling van afvalwater verminderen de CZV en BZV, voorkomen dat blauwalgenbloei ontstaat en houden waterlopen belucht.

CZV en BZV doden ook bacteriën in biofilters in afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's). Door je afvalwater voor te behandelen, kan je het vervolgens naar een RWZI sturen waar het wordt gereinigd voor industrieel hergebruik. Dit bespaart op zoetwatergebruik en spaart de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet.

CZV en BZV kunnen ook persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) bevatten, die zich ophopen in de natuur en in de menselijke voedselketen terechtkomen. Het is gebruikelijk om meerdere technologieën in serie te gebruiken om de CZV- en BZV-niveaus te verlagen en ons water zuiver te houden.

De bronnen van CZV en BZV

De eenvoudige plug-and-play mobiele oplossingen inzake waterzuivering van Desotec zijn op maat gemaakt om bedrijven in uiteenlopende sectoren te ondersteunen.

Afvalbeheer- en recyclingbedrijven hebben te maken met hoge CZV- en BZV-niveaus. Op stortplaatsen sijpelt regenwater door het afval, neemt sporen van verontreinigende stoffen op en verzamelt zich op de bodem. Om het grondwater te beschermen, moet percolaatwater worden opgepompt en behandeld voordat het de locatie overspoelt.

De productie van pesticiden en meststoffen produceert ook afvalwater met een hoog CZV- en BZV-gehalte. Deze producten kunnen POP's bevatten, dus behandeling is essentieel om de biodiversiteit en de menselijke gezondheid te beschermen.

Afvalwater van schoonmaakprocessen in elke sector bevat zowel residuen van industriële chemicaliën als schoonmaakproducten. De mobiele filters van Desotec worden per maand geleverd, waardoor ze ideaal zijn voor kortstondig of tijdelijk gebruik.

Daarnaast zijn er veel natuurlijke bronnen van BZV en CZV, waaronder rottende bladeren en dode vissen. Desotec-filters helpen jouw bedrijf zijn steentje bij te dragen aan het behoud van deze kwetsbare ecosystemen.

De industrie speelt een cruciale rol bij het in stand houden van waterwegen en het behoud van zoet water. Desotec kan jouw dorst naar afvalwaterzuivering stillen en biedt duurzame mobiele filtratie-oplossingen die jouw bedrijf en ons milieu beschermen.

Je helpen te voldoen aan de regelgeving

Elke industriële locatie heeft een lozingslimiet. We voeren laboratorium- en piloottests uit om de optimale opstelling te bepalen teneinde de CVZ- en BVZ-niveaus binnen de toegestane grenswaarden te houden. Hoewel de regelgeving in de toekomst mogelijk wordt aangescherpt, maakt het modulaire systeem van Desotec het eenvoudig om jouw bedrijf klaar te maken voor de toekomst.

Als je bedrijf een plotselinge piek in CVZ en BVZ ervaart, kan je gebruikmaken van onze oplossingen, omdat ze meteen beginnen te werken. Met de actieve koolfiltratie van Desotec kan jouw bedrijf erop vertrouwen dat het te allen tijde conform en duurzaam blijft.

Hoe wij jou helpen

Mobiele afvalwaterbehandeling van Desotec

Desotec is jouw enige aanspreekpunt voor alle filtratiebehoeften. We doen alles, van analyse van de filtratiebehoeften tot afvalbeheer.

Onze mobiele duurzame diensten inzake afvalwaterfiltratie werken als op zichzelf staande behandelingen of in combinatie met andere methoden. Filters worden vóór fysisch-chemische technologieën of biofilters geplaatst om concentratiepieken af te vlakken, of achteraf als polijststap. Actieve kool kan ook hoge en discontinue stroomsnelheden aan.

We transporteren filtratieafval in gesloten eenheden weg van jouw locatie. Alle moleculen worden volledig vernietigd en waar mogelijk wordt koolstof gereactiveerd, waardoor je een circulaire oplossing krijgt die de winst en duurzaamheid van je bedrijf verhoogt.

Door te voldoen aan de BZV- en CZV-grenswaarden zorgen bedrijven ervoor dat de waterwegen en de biofilters van afvalwaterzuiveringsinstallaties gezond blijven.

Onze filtratie-oplossingen

Onze mobiele en modulaire zuiveringsservice maakt het eenvoudig om groen te gaan. Duurzame afvalverwerking en 24/7 ondersteuning zijn inbegrepen, zodat jij je op de productie kunt richten.

Onze filtratie-oplossingen