Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Fenol

Informacje ogólne

Producenci, firmy zajmujące się gospodarką odpadami i firmy budowlane należą do przedsiębiorstw, które stoją przed wyzwaniem usuwania fenolu ze ścieków lub wód gruntowych. Proste, mobilne rozwiązania filtracyjne Desotec pozwalają firmie chronić swoją działalność i zwiększać jej zrównoważony rozwój.

Dlaczego warto usuwać fenol ze ścieków i wód gruntowych?

Fenol jest substancją organiczną stosowaną jako prekursor do produkcji wielu ważnych związków, w tym chlorofenolu, nonylofenolu i katecholu. Fenole znajdują się w ogromnej gamie produktów, w tym w środkach antyseptycznych, płynach do płukania jamy ustnej, lekach, konserwantach żywności i kosmetyków, klejach, żywicach epoksydowych, papierze i masie celulozowej, farbach, konserwantach materiałów budowlanych, poliuretanach, barwnikach, tekstyliach i pestycydach.

Podczas gdy fenole występują naturalnie w środowisku, te wytwarzane przez człowieka pochodzą głównie z produktów petrochemicznych. Ich stężenie w ściekach musi być zredukowane do bardzo niskiego poziomu, aby chronić zdrowie ludzi i zwierząt.

Desotec zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie zrównoważonej filtracji z węglem aktywnym, które adsorbują fenol w ściekach i wodach gruntowych, czyniąc go bezpiecznym do odprowadzania do środowiska naturalnego lub do oczyszczalni ścieków.

Usuwanie fenolu ze ścieków

Firmy z sektorów petrochemicznego, farmaceutycznego, rolniczego, produkcji żywności i gospodarki odpadami muszą spełniać limity fenolu ustalone przez władze środowiskowe i oczyszczalnie ścieków. Fenol można znaleźć w ściekach pochodzących z kondensatu, reakcji chemicznych i procesów czyszczenia, a także z innych źródeł przemysłowych. Desotec ma odpowiedź na ten problem: mobilne i zrównoważone filtry do kontroli zanieczyszczeń wody. Nasze filtry z węglem aktywnym to prosta technologia plug-and-play. Są łatwe w instalacji i wymianie, wymagając minimalnego czasu przestoju produkcji. Nasze kompleksowe rozwiązanie obejmuje również bezpieczne i zrównoważone postępowanie z odpadami filtracyjnymi.

Fenol i kreozot: Remediacja gruntów i wód gruntowych

Gleba i wody gruntowe na byłych terenach przemysłowych mogą wymagać oczyszczenia, zanim grunt będzie bezpieczny do ponownego wykorzystania. Kreozot, środek do konserwacji drewna, który zawiera fenole, ze względów środowiskowych jest obłożony szeregiem różnych restrykcji, ale nadal jest powszechnie spotykany w takich zakładach. Tam, gdzie nadal działają zakłady przemysłowe, ziemia może wymagać remediacji po wyciekach substancji zawierających fenol.

Desotec dostarcza mobilne filtry wody firmom zajmującym się remediacją gleby i wód gruntowych. Woda gruntowa jest pompowana, przepuszczana przez filtr z węglem aktywnym, a następnie zwracana do ziemi lub wysyłana do utylizacji.

Nasze filtry typu plug-and-play są idealne do remediacji, zapewniając płynny przebieg złożonych projektów budowlanych. Dzięki niewielkim rozmiarom mogą zmieścić się na zatłoczonych placach budowy. Ponieważ nasze filtry są mobilne, można je szybko zainstalować i natychmiast rozpocząć pracę z nimi w sytuacjach awaryjnych.

Fenol jest obecny w wielu produktach, takich jak mydła, tworzywa sztuczne i pestycydy, ale musi być usuwany ze ścieków i wód gruntowych w celu ochrony zdrowia ludzi i wód. Mobilne rozwiązania filtracyjne Desotec są prostą i zrównoważoną odpowiedzią na takie problemy.

Pomoc w spełnieniu wymagań

Stosowanie fenolu jest regulowane przez unijne przepisy REACH, Ramową dyrektywę wodną UE, Ramową dyrektywę wodną Wielkiej Brytanii, a także przepisy krajowe i regionalne. Niektóre pochodne fenolu podlegają specjalnej kontroli. Limity stężenia i emisji są definiowane bezpośrednio za pomocą indeksu fenolowego zgodnie z normą ISO 6439 lub są uwzględnione w limitach chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT). Oczyszczalnie ścieków ustalają własne limity akceptacji w celu ochrony biofiltrów. Zrównoważone filtry Desotec z węglem aktywnym obniżają stężenie fenolu poniżej limitów emisji. W sytuacji awaryjnej nasze mobilne filtry do wody mogą zostać szybko zainstalowane, aby zapewnić ciągłość działania zakładu.

Jak pomagamy

Zrównoważone mobilne rozwiązania filtracyjne Desotec

Jeśli Twoja firma potrzebuje prostego rozwiązania do usuwania fenolu ze ścieków lub wód gruntowych, Desotec jest do Twojej dyspozycji.

Nasze filtry z węglem aktywnym działają jako samodzielne elementy oczyszczania lub jako etap dodatkowego oczyszczania w połączeniu z innymi technologiami. Nasz system jest modułowy, więc filtry można umieszczać szeregowo, aby zmniejszyć stężenie fenolu i zawsze spełniać limity emisji.

Nasze kompleksowe rozwiązanie obejmuje bezpieczne postępowanie z odpadami, a wszystkie odpady filtracyjne są usuwane w zamkniętych jednostkach z dala od lokalizacji klientów. W naszych zakładach fenol jest niszczony, a węgiel reaktywowany. To rozwiązanie obiegu zamkniętego obniża koszty i pomaga firmie w osiągnięciu jej ekologicznych celów.

Mobilne filtry Desotec pomogły nam sprostać pilnej potrzebie oczyszczania. Byli bardzo pomocni.

Nasze rozwiązania filtracyjne

Elastyczne, mobilne rozwiązania skonfigurowane tak, aby spełnić potrzeby w zakresie oczyszczania przemysłowego. Dzięki zrównoważonemu zarządzaniu odpadami łatwo jest osiągnąć swoje ekologiczne cele.

Nasze rozwiązania filtracyjne