Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Fenol

Over

Fabrikanten, afvalverwerkingsbedrijven en bouwbedrijven behoren tot de bedrijven die voor de uitdaging staan om fenol uit afvalwater of grondwater te verwijderen. Met de eenvoudige mobiele filtratieoplossingen van Desotec kan uw bedrijf zijn activiteit beschermen en zijn duurzaamheid vergroten.

Waarom fenol verwijderen uit afvalwater en grondwater?

Fenol is een organische stof die wordt gebruikt als voorloper om veel belangrijke verbindingen te maken, waaronder chloorfenol, nonylfenol en catechol. Fenolen zijn te vinden in een enorm scala aan producten, waaronder antiseptica, mondwater, medicijnen, conserveermiddelen voor voedsel en cosmetica, kleefstoffen, epoxyharsen, papier en pulp, verven, conserveermiddelen voor bouwmaterialen, polyurethaan, kleurstoffen, textiel en pesticiden.

Hoewel fenolen van nature in het milieu voorkomen, zijn door mensen gemaakte fenolen grotendeels afkomstig uit petrochemicaliën. Hun concentraties in afvalwater moeten worden teruggebracht tot zeer lage niveaus om de gezondheid van mens en dier te beschermen.

Desotec biedt full-service duurzame oplossingen voor actieve koolfiltratie die fenol adsorberen in afvalwater en grondwater, waardoor het veilig kan worden geloosd in de natuurlijke omgeving of als input voor afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's).

Fenolverwijdering uit afvalwater

Bedrijven in sectoren als petrochemie, farmaceutica, landbouw, voedselproductie en afvalbeheer moeten voldoen aan de fenollimieten die zijn vastgesteld door de milieuautoriteiten en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Fenol kan onder andere worden aangetroffen in afvalwater van condensaat, chemische reacties en reinigingsprocessen. Desotec heeft het antwoord: mobiele en duurzame filters voor de bestrijding van waterverontreiniging. Onze actieve koolfilters zijn een eenvoudige plug-and-play technologie. Ze zijn eenvoudig te installeren en uit te wisselen en vereisen minimale productiestilstand. Onze full-service oplossing omvat ook veilige en duurzame verwerking van filtratieafval.

Fenol en creosoot: bodem- en grondwatersanering

Bodem en grondwater op voormalige industriële locaties moeten mogelijk worden behandeld voordat het land veilig is voor hergebruik. Het houtverduurzamingsmiddel creosoot, dat fenolen bevat, is nu om milieuredenen aan strenge beperkingen onderworpen, maar wordt op dergelijke locaties nog steeds algemeen aangetroffen. Waar industrieën nog in bedrijf zijn, kan bodemsanering nodig zijn na lekken of morsen van stoffen die fenol bevatten.

Desotec levert mobiele waterfilters aan saneringsbedrijven voor de behandeling van bodem en grondwater. Het grondwater wordt opgepompt, door het actiefkoolfilter geleid en vervolgens teruggevoerd naar de grond of afgevoerd.

Onze plug-and-play filters zijn ideaal voor saneringswerkzaamheden en zorgen ervoor dat complexe bouwprojecten soepel verlopen. Vanwege hun kleine voetafdruk passen ze op drukke bouwplaatsen. Doordat ze mobiel zijn, zijn onze filters snel te plaatsen en kunnen ze in noodsituaties direct aan de slag.

Fenol is aanwezig in verschillende producten zoals zepen, kunststoffen en pesticiden , maar moet uit afvalwater en grondwater worden verwijderd om de gezondheid van mens en water te beschermen. De mobiele filtratieoplossingen van Desotec zijn het eenvoudige en duurzame antwoord.

Helpt u te voldoen

Het gebruik van fenol wordt geregeld door de REACH-regelgeving van de EU, de EU-kaderrichtlijn water, de Britse kaderrichtlijn water en nationale en regionale wetgeving. Sommige fenolderivaten zijn onderworpen aan speciale controles. Concentratie- en emissielimieten worden rechtstreeks bepaald via een fenolindex onder ISO 6439 of zijn opgenomen in de limieten voor chemisch zuurstofverbruik (CZV). AWZI's stellen hun eigen acceptatiegrenzen vast om hun biofilters te beschermen. De duurzame actieve koolfilters van Desotec brengen de fenolconcentratie terug tot onder de emissielimieten. In geval van nood kunnen onze mobiele waterfilters snel worden geïnstalleerd om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Hoe wij u helpen

Desotec duurzame mobiele filtratieoplossingen

Als uw bedrijf een eenvoudige oplossing voor het verwijderen van fenol nodig heeft voor afvalwater of grondwater, dan staat Desotec voor u klaar.

Onze actieve koolfilters werken als een op zichzelf staande behandeling of als polijststap in combinatie met andere technologieën. Ons systeem is modulair, dus filters kunnen in serie worden geplaatst om de fenolconcentratie te verminderen en te allen tijde aan de emissielimieten te voldoen.

Veilige afvalverwerking is inbegrepen in onze full-service oplossing, waarbij al het filterafval wordt verwijderd in gesloten filterunits, weg van de locatie van de klant. In onze fabrieken wordt de fenol vernietigd en de koolstof gereactiveerd. Deze circulaire oplossing verlaagt uw kosten en helpt uw bedrijf zijn groene doelstellingen te behalen.

De mobiele filters van Desotec hielpen ons bij het aanpakken van een dringende zuiveringsnoodzaak. Ze zijn erg behulpzaam geweest.

Onze filtratieoplossingen

Flexibele, mobiele oplossingen die zijn geconfigureerd om te voldoen aan uw industriële zuiveringsbehoeften. Met duurzaam afvalbeheer is het gemakkelijk om uw groene doelen te bereiken.

Onze filtratieoplossingen