Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Fenol

Over

Fabrikanten, afvalverwerkingsbedrijven en bouwbedrijven behoren tot de bedrijven die voor de uitdaging staan om fenol uit afvalwater of grondwater te verwijderen. Met de eenvoudige mobiele filtratie-oplossingen van Desotec kan jouw bedrijf zijn activiteiten beschermen en zijn duurzaamheid vergroten.

Waarom fenol verwijderen uit afvalwater en grondwater?

Fenol is een organische stof die wordt gebruikt als precursor om veel belangrijke verbindingen te maken, waaronder chloorfenol, nonylfenol en catechol. Fenolen worden aangetroffen in een enorm scala aan producten, waaronder antiseptica, mondwater, medicijnen, conserveringsmiddelen voor voedsel en cosmetica, kleefstoffen, epoxyharsen, papier en pulp, verf, conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen, polyurethaan, kleurstoffen, textiel en pesticiden.

Hoewel fenolen van nature voorkomen in het milieu, zijn door de mens gemaakte fenolen grotendeels afkomstig uit de petrochemie. Hun concentraties in afvalwater moeten tot zeer lage niveaus worden teruggebracht om de gezondheid van mens en dier te beschermen.

Desotec levert full-service oplossingen voor duurzame actieve koolfiltratie die fenol adsorberen in afvalwater en grondwater, zodat het veilig kan worden geloosd in de natuur of als input voor afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's).

Fenol verwijderen uit afvalwater

Bedrijven in sectoren zoals petrochemie, farmaceutica, landbouw, voedselproductie en afvalbeheer moeten voldoen aan fenolgrenswaarden die zijn vastgesteld door de milieuautoriteiten en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Fenol kan worden gevonden in afvalwater van condensaat, chemische reacties en schoonmaakprocessen, naast andere industriële bronnen. Desotec heeft het antwoord: mobiele en duurzame filters om watervervuiling tegen te gaan. Onze actieve koolfilters zijn een eenvoudige plug-and-play technologie. Ze zijn eenvoudig te installeren en te vervangen, waardoor minimale productiestilstand nodig is. Onze totaaloplossing omvat ook een veilige en duurzame verwerking van filtratieafval.

Fenol en creosoot: land- en grondwatersanering

Bodem en grondwater op voormalige industriële locaties moeten mogelijk worden behandeld voordat de grond veilig is voor hergebruik. Het houtverduurzamingsmiddel creosoot, dat fenolen bevat, is nu sterk aan banden gelegd om milieuredenen, maar wordt nog steeds vaak op dergelijke locaties aangetroffen. Waar industrieën nog steeds actief zijn, moet land mogelijk worden gesaneerd na lekken of morsen van stoffen die fenol bevatten.

Desotec levert mobiele waterfilters aan saneringsbedrijven voor de behandeling van bodem en grondwater. Grondwater wordt opgepompt, door het actieve koolfilter geleid en vervolgens teruggevoerd naar de grond of afgevoerd.

Onze plug-and-play filters zijn ideaal voor saneringswerkzaamheden en zorgen ervoor dat complexe bouwprojecten soepel verlopen. Door hun kleine voetafdruk passen ze op drukke bouwplaatsen. Omdat onze filters mobiel zijn, kunnen ze snel worden geïnstalleerd en kunnen ze in noodsituaties meteen beginnen werken.

Fenol is aanwezig in verschillende producten zoals zeep, plastic en pesticiden, maar moet verwijderd worden uit afvalwater en grondwater om de gezondheid van mens en water te beschermen. De mobiele filtratie-oplossingen van Desotec zijn het eenvoudige en duurzame antwoord.

Je helpen te voldoen aan de regelgeving

Het gebruik van fenol valt onder de REACH-regelgeving van de EU, de EU-kaderrichtlijn Water, de kaderrichtlijn Water van het Verenigd Koninkrijk en nationale en regionale wetgeving. Sommige fenolderivaten zijn onderworpen aan speciale controles. Concentratie- en emissiegrenswaarden worden direct gedefinieerd door middel van een fenolindex volgens ISO 6439 of zijn opgenomen in de grenswaarden voor chemisch zuurstofverbruik (CZV). RWZI's stellen hun eigen acceptatiegrenzen in om hun biofilters te beschermen. Desotecs duurzame actieve koolfilters brengen de fenolconcentratie terug tot onder de emissiegrenswaarden. In noodgevallen kunnen onze mobiele waterfilters snel worden geïnstalleerd om de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Hoe wij jou helpen

Duurzame mobiele filtratie-oplossingen van Desotec

Als jouw bedrijf een eenvoudige oplossing nodig heeft om fenol te verwijderen uit afvalwater of grondwater, dan staat Desotec voor jou klaar.

Onze actieve koolfilters werken als een op zichzelf staande behandeling of als een polijststap in combinatie met andere technologieën. Ons systeem is modulair, zodat filters in serie kunnen worden geplaatst om de fenolconcentratie te verlagen en altijd aan de emissiegrenswaarden te voldoen.

Veilige afvalverwerking is inbegrepen in onze full-service oplossing, waarbij al het filtratieafval wordt verwijderd in gesloten filtereenheden buiten het terrein van de klant. In onze fabrieken wordt het fenol vernietigd en de koolstof gereactiveerd. Deze circulaire oplossing verlaagt jouw kosten en helpt jouw bedrijf zijn groene doelstellingen te halen.

De mobiele filters van Desotec hielpen ons een dringende zuiveringsbehoefte aan te pakken. Ze zijn erg behulpzaam geweest.

Onze filtratie-oplossingen

Flexibele, mobiele oplossingen geconfigureerd om te voldoen aan jouw industriële zuiveringsbehoeften. Met duurzaam afvalbeheer erbij is het eenvoudig om je groene doelen te bereiken.

Onze filtratie-oplossingen