4 typowe pytania dotyczące LZO

Tam, gdzie przemysłowe emisje LZO i rozpuszczalników stanowią problem, mobilne filtry Desotec zapewniają proste, ale skuteczne rozwiązania.

Co to są LZO?

Skrót LZO oznacza „lotne związki organiczne”. Są to organiczne związki chemiczne o wysokiej prężności par w temperaturze pokojowej. Łatwiejsze do zrozumienia stwierdzenie: te składniki mają niską temperaturę wrzenia, co oznacza, że szybko odparowują.

Przykładem jest aceton, czasami używany w zmywaczach do paznokci. Ten składnik wrze w znacznie niższej temperaturze niż woda. Jest bardzo lotny i szybko unosi się w powietrzu. To jeden z powodów, dla których wyczuwasz go tak szybko, nawet jeśli otwierasz butelkę tylko na kilka sekund.

Skąd pochodzą LZO?

Niektóre LZO są wytwarzane biologicznie, ponieważ są emitowane przez rośliny i zwierzęta, na przykład pomagają w przyciąganiu owadów do zapylania kwiatów lub działają jako mechanizm obronny. Przykładem biogennego LZO jest alfa-pinen. Dzięki niemu choinka ma charakterystyczny zapach.

Inne LZO są wytwarzane przez człowieka, znane również jako antropogeniczne LZO. Główne źródła to produkcja i wykorzystanie paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa. Niektóre LZO są również szeroko stosowane w przemyśle jako rozpuszczalniki w powłokach i procesach chemicznych.

Jaki jest wpływ LZO na środowisko?

Istnieją tysiące różnych LZO, z których każdy ma charakterystyczne właściwości i w rezultacie w różny sposób wpływa na środowisko.

Niektóre umożliwiają zapylanie przez owady, podczas gdy inne przyczyniają się do powstawania smogu i ozonu.

Skutki zdrowotne są bardzo zróżnicowane, od całkowitego braku skutków, poprzez podrażnienie dróg oddechowych, a nawet prowadzące do powstania poważnych chorób.

Section 3 Text

Jak można usunąć LZO?

Stężenia LZO są zwykle znacznie wyższe w pomieszczeniach. Regularne otwieranie okna w domu może pomóc poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu.

W przypadku przemysłu odpowiedź na to pytanie jest oczywiście zupełnie inna! Często firmy są prawnie zobowiązane do oczyszczania i ograniczania emisji LZO. W tym celu dostępnych jest wiele różnych technologii, takich jak: skrubery, biofiltry, dopalacze i adsorpcja na węglu aktywnym - specjalizacja firmy DESOTEC. Jesteśmy zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania!