Mobilne rozwiązania filtracyjne z pełną obsługą a stałe instalacje

Firmy badające technologie oczyszczania mogą stanąć przed wyborem pomiędzy pełnymi rozwiązaniami opartymi na mobilnych filtrach z węglem aktywnym, a stacjonarnymi instalacjami oczyszczania. Poniżej wyjaśniamy korzyści płynące z każdej z tych opcji.

Zalety rozwiązań serwisowych z zakresu filtracji mobilnej

Kluczową zaletą kompleksowego rozwiązania mobilnego jest prostota.

Ponieważ wszystkie aspekty rozwiązania filtracji z węglem aktywnym są załatwione, klient może skupić się na swojej podstawowej działalności. Klient ma tylko jeden punkt kontaktowy, co zapewnia płynne działanie przez cały czas.

Ponadto, ponieważ rozwiązanie jest dostarczane jako usługa, klient unika konieczności dokonywania inwestycji z góry.

Jako europejski lider w dziedzinie mobilnych rozwiązań filtracyjnych, DESOTEC świadczy następujące usługi:

Pilotaż i testy: DESOTEC korzysta ze swojej wiedzy, aby doradzać klientom i przeprowadzać testy laboratoryjne w celu określenia najlepszych rozwiązań. Filtry pilotażowe mogą być instalowane, a następnie rozbudowywane po sprawdzeniu ich skuteczności, co sprawia, że jest to opcja o niskim ryzyku. Poprzez dostosowanie wymiarów, klienci mogą zaoszczędzić energię i obniżyć koszty eksploatacji.

Elastyczność: Filtry mobilne są modułowe: można je wymieniać na większe lub mniejsze; dodatkowe filtry można umieszczać równolegle lub szeregowo; a filtry można usuwać, gdy nie są już potrzebne. Ta elastyczność jest korzystna dla klientów, których procesy produkcyjne ulegają zmianie.

Większe ryzyko ponoszą klienci inwestujący w technologie stacjonarne, gdyż ich instalacja może okazać się niewystarczająca, powodując konieczność ponoszenia kolejnych wydatków.

Inżynieria: Proces doprowadzania wody lub powietrza do filtrów ruchomych lub stałych wymaga zastosowania rurociągów, a także wentylatorów lub pomp. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi.

Serwis 24/7: Rozwiązanie z pełną obsługą powinno obejmować całodobowe wsparcie i rozwiązywanie problemów. Tak jest w przypadku firmy DESOTEC, która może reagować na pilne sprawy dzięki specjalistycznej wiedzy i filtrom mobilnym. W przypadku filtrów stałych klienci muszą dysponować własną wiedzą specjalistyczną lub zorganizować wsparcie zewnętrzne.

Wymiana filtra: Kiedy węgiel wewnątrz filtra ruchomego jest nasycony, całe urządzenie można szybko wymienić. Klient musi tylko odłączyć stary filtr i podłączyć nowy: prosty, czysty i bezpieczny proces, który wymaga tylko jednego pracownika i trwa 30-60 minut. W przypadku gdy istotne jest, aby w ogóle nie było przestojów, można umieścić dwa filtry w konfiguracji lead-lag, przy czym drugi zaczyna działać po usunięciu pierwszego.

Firmy posiadające filtry stałe muszą zorganizować odessanie zużytego węgla i ponowne napełnienie filtra świeżym węglem. Może to zająć dwóm osobom kilka godzin lub nawet kilka dni. Przedsiębiorstwa muszą również wziąć pod uwagę rusztowania, sprzęt ochrony osobistej i szkolenia w celu ochrony pracowników w trakcie procesu, co wiąże się z kosztami operacyjnymi. Istnieje również ryzyko emisji podczas procesu wydobycia, które mogą być zarówno niebezpieczne dla środowiska, jak i toksyczne dla zdrowia ludzkiego. Odpady są przetwarzane na miejscu, nawet jeśli są niebezpieczne.

Odpady: Pełne rozwiązanie DESOTEC obejmuje bezpieczne i zrównoważone postępowanie ze wszystkimi odpadami. W przypadku rozwiązania mobilnego, zużyty węgiel jest transportowany poza teren zakładu klienta w zamkniętej jednostce filtracyjnej, dzięki czemu nie dochodzi do uwolnienia zużytego węgla. Jest to szczególnie ważne dla branż, w których czystość jest najważniejsza. Serwis załatwia wszystkie formalności i pozwolenia.

Klienci posiadający filtry stałe muszą zorganizować alternatywną utylizację odpadów. Mogą być zmuszeni do przechowywania zużytego węgla na miejscu, co wymaga szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, wyposażenia ochronnego i pozwoleń środowiskowych.

Reaktywacja: Zużyty węgiel z filtrów stałych i ruchomych może być często reaktywowany, zamykając pętlę i zwiększając zrównoważony rozwój.

Konserwacja: DESOTEC będzie konserwować, czyścić i naprawiać zespoły filtrów po ich wymianie. Filtry będą również modernizowane do najnowszej wersji, gdy będzie to właściwe.

W przypadku filtrów stałych firma musi zorganizować konserwację. W przypadku stwierdzenia usterek, może to prowadzić do długich okresów przestoju w produkcji podczas przeprowadzania napraw.

Dostępność: DESOTEC zawsze utrzymuje filtry w magazynie, dzięki czemu mogą być one szybko dostarczone w sytuacjach awaryjnych lub jako środek tymczasowy. Filtry stałe są poważną inwestycją, wymagającą długiego czasu realizacji.

Badania i rozwój: DESOTEC prowadzi ciągły dialog z klientami i w miarę potrzeb będzie dążył do opracowania nowych rozwiązań filtracyjnych spełniających ich potrzeby.

Pozwolenia: DESOTEC pomaga klientom sporządzić pełny zakres, który jest potrzebny do uzyskania pozwoleń środowiskowych.

Alternatywy dla kompleksowych rozwiązań filtracyjnych

W przypadku niektórych firm analiza kosztów i korzyści może wykazać, że mogą one zaspokoić swoje potrzeby w zakresie oczyszczania, inwestując w stałą instalację.

Dwie alternatywy dla pełnego rozwiązania filtracji mobilnej są następujące:

1. Filtry stacjonarne: Klienci mogą zdecydować się na inwestycję w stały mobilny filtr z węglem aktywnym. Jeśli wskaźniki zanieczyszczonego przepływu są niskie, wymiany będą wymagane tylko w wyjątkowych przypadkach, minimalizując zakłócenia i odpady w miejscu instalacji.

2. Regeneracyjne utleniacze termiczne (RTO): Tam, gdzie ilości zanieczyszczonych emisji są bardzo duże, RTO mogą być bardziej odpowiednim rozwiązaniem niż ruchome lub stałe filtry z węgla aktywnego, które wymagałyby częstych wymian. Jednakże, RTO nie są najlepiej przystosowane do produkcji nieciągłej, ponieważ spalają gaz nawet wtedy, gdy nie ma przepływu wymagającego oczyszczania. W tym przypadku lepszym rozwiązaniem może być węgiel aktywny.

Oba powyższe przypadki wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych. Ważne jest również, aby klienci nie lekceważyli kosztów opex, czyli podstawowych elementów wchodzących w skład rozwiązania full-service, wymienionych powyżej.

Nawet jeśli filtr stały lub RTO może być realną opcją, wielu klientów wybiera jednak rozwiązanie typu full-service. Uspokaja ich jego prostota: mają jeden punkt kontaktowy dla wszystkich swoich potrzeb w zakresie oczyszczania, uwalniając ich od tego ciężaru i zapewniając płynne działanie ich firmy.

3. Studia przypadków

Niemcy

Ten klient produkuje biogaz z zamkniętego wysypiska śmieci w Niemczech. Pierwotnie zainstalowano dwa małe filtry stałe, w których co kilka tygodni wymieniano węgiel. Okazało się to zbyt dużym obciążeniem dla personelu, ponieważ na miejscu było bardzo mało osób. DESOTEC zastąpił te filtry większą jednostką mobilną. Wymiany są znacznie rzadsze i szybsze, więc firma nie musi zwiększać liczby pracowników. Oznacza to, że proces waloryzacji biogazu może być kontynuowany przy minimalnym udziale personelu przez znacznie dłuższy czas.

Belgia

W tym zakładzie przetwarzania odpadów w Belgii doszło do uszkodzenia stałego filtra. DESOTEC dostarczył filtr ruchomy jako środek tymczasowy, aby umożliwić opróżnienie, naprawę i ponowne napełnienie oryginalnego filtra. Klient zdecydował się zachować filtr ruchomy DESOTEC i ominąć filtr uszkodzony.

Polska

Polski producent został ostrzeżony, że skokowa ilość środków powierzchniowo czynnych oznacza, że jego ścieki nie mogą być oczyszczane w zakładzie komunalnym. Klient potrzebował pilnego rozwiązania, aby uniknąć przerwania działalności. DESOTEC zainstalował mobilny filtr w ciągu jednego tygodnia, który skutecznie obniżył poziom zanieczyszczeń. Producent planuje zmianę procesów produkcyjnych w najbliższych latach, dlatego też jest zadowolony z posiadania rozwiązania tymczasowego, które nie wymaga wstępnych inwestycji.