Please be aware that these translations have been generated automatically, and while we strive for accuracy, they may not be entirely precise. We apologize for any potential inaccuracies and appreciate your understanding.

Only professional emails can register

Webinar info

Speakers

  • Radosław Wilczkowiak

  • Wioletta Mazur

About

Dopalacze termiczne, w tym RTO, są szeroko stosowane w przemyśle do oczyszczania emisji lotnych związków organicznych. Jak i inne urządzenia,  wymagają okresowej konserwacji, podczas której   system oczyszczania powietrza z LZO nie działa. W takim przypadku zamiast wstrzymywać produkcję, stosuje się mobilne filtry z węglem aktywnym jako system oczyszczania powietrza.

Węgiel aktywowany może być używany również w sytuacjach awaryjnych, gdy nastąpi uszkodzenie lub konieczność nieoczekiwanego wyłączenie dopalacza. Niektóre firmy decydują się również na zainstalowanie mobilnych filtrów z węglem aktywnym jako system zapasowy w przypadku przekroczenia stężeń LZO powyżej dolnej granicy wybuchowości.

Podczas tego webinaru omówimy, w jaki sposób węgiel aktywny może być skutecznym systemem rezerwowym w takich sytuacjach

Poruszane zagadnienia

  • Sytuacje, w których system rezerwowy może być przydatny
  • Mobilne filtry z węglem aktywnym jako system rezerwowy
  • Projekty referencyjne