Usuwanie MCB z emisji do powietrza podczas konserwacji RTO

Obecnie w Europie międzynarodowe firmy produkcyjne coraz poważniej podchodzą do swoich obowiązków w zakresie ochrony środowiska - co obejmuje monitorowanie emisji do atmosfery na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Problem

W swoim zakładzie w Niemczech ta międzynarodowa firma produkuje diizocyjanian metylenodifenylu (MDI), półprodukt chemiczny wykorzystywany do produkcji materiałów na bazie polimerów, takich jak poliuretan (PU). Jest on wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu - od produkcji piankowych siedzeń samochodowych po materace i izolację.  

Na miejscu, w procesie produkcji wykorzystywany jest rozpuszczalnik monochlorobenzen. Zanim emisje zostaną odprowadzone do atmosfery, wymagają oczyszczenia w celu usunięcia cząsteczki monochlorobenzenu (MCB). 

Jest on obecny w stężeniu około 300 mg/Nm3 . Ponieważ wiadomo, że MCB jest toksyczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska, prawny limit wynosi zaledwie 20 mg/Nm3 . 

W tym zakładzie do oczyszczania emisji wykorzystywana jest instalacja RTO, dzięki której mogą być one bezpiecznie odprowadzane do atmosfery. RTO musi być jednak wyłączana na 15 dni co dwa lata w celu przeprowadzenia niezbędnej renowacji.  

Zamiast przerywać działalność w zakładzie, firma potrzebowała rozwiązania zapasowego do wykorzystania podczas prac konserwacyjnych RTO. 

Rozwiązanie

Wcześniej zakład był w stanie przekierować emisje do alternatywnej instalacji obróbki termicznej na miejscu podczas niezbędnej konserwacji tego RTO. Instalacja ta została jednak usunięta, a firma chciała przejść na oczyszczanie węglem aktywnym.  

Klient skontaktował się z DESOTEC bezpośrednio dzięki wewnętrznej rekomendacji, ponieważ współpracowaliśmy już z innymi oddziałami tej firmy przy projektach oczyszczania powietrza i wody w całej Europie.  

Dla klienta naszą zaletą był fakt, że nasza flota jest mobilna, co ułatwia tymczasową instalację naszych filtrów.  

Po rozmowach ustaliliśmy, że najbardziej odpowiednim filtrem będzie AIRCON HC-XL - który będzie w stanie obsłużyć wymagane natężenie przepływu emisji wynoszące 2 500 Nm3 /h - i został dostarczony w ciągu 10 dni. 

Wyniki

Zakład nie musiał wyłączać się na czas prac konserwacyjnych, dzięki czemu filtry DESOTEC były opłacalnym rozwiązaniem.  

Nasze filtry są obecnie uważane za długoterminowe rozwiązanie zapasowe dla RTO, zwłaszcza podczas dwuletnich prac konserwacyjnych.  

Klient polecił nasze rozwiązanie także siostrzanej lokalizacji. W tym przypadku menedżerowie poszukują stałego zaplecza zapasowego, aby uniknąć potencjalnych kosztownych przerw w działalności w przypadku nieprzewidzianego przestoju RTO. 

Węgiel aktywny jest coraz częściej postrzegany przez europejskich producentów jako realna i często korzystna alternatywa dla termicznej obróbki emisji do atmosfery.  

Węgiel aktywny lepiej radzi sobie z niskimi stężeniami MCB, umożliwiając producentom ograniczenie szkodliwych emisji. Ponadto, podczas gdy RTO są skuteczne w usuwaniu LZO, takich jak MCB, proces spalania wytwarza dwutlenek węgla (CO₂), który sam w sobie jest szkodliwy dla środowiska.  

Firmy o dużym śladzie węglowym nie tylko muszą płacić wyższe podatki, ale wiele międzynarodowych korporacji przyjęło zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i chce również poprawić swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska.  

2Ponieważ węgiel aktywny może być poddawany recyklingowi i adsorbuje, a nie spala zanieczyszczenia, ma niższy ślad węglowy, co czyni go ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych metod obróbki termicznej.