Aktywny węgiel właściwą alternatywą dla spalania termicznego

Aircon H

Dostawcy w branży motoryzacyjnej muszą spełniać bardzo rygorystyczne wymagania. W przypadku powlekania komponentów kluczowe znaczenie ma prawidłowa jakość powietrza w kabinie natryskowej. Niemiecka firma intensywnie szukała rozwiązań, gdy okazało się, że potencjalna nowa inwestycja nie będzie gotowa na czas, aby zapewnić zgodność z przepisami. Na szczęście zastosowanie aktywnego węgla, które okazało się tymczasowym rozwiązaniem, może sprawdzić się jako rozwiązanie ostateczne.

Producent małych plastikowych części dla branży motoryzacyjnej sam odpowiada za powlekanie komponentów. Powlekanie odbywa się w kabinie natryskowej, w której uzdatnianie powietrza jest kluczowe ze względu na nieuniknione „nadmierne spryskiwanie”. Aby zapewnić zgodność z przepisami, rząd niemiecki wymaga od firmy od nowego roku 2019 nowiutkiej instalacji zapewniającej dobrą jakość powietrza. Ze względu na długi termin dostawy termicznego systemu spalania kierownictwo zrozumiało, że jest to niemożliwe. Ponadto taka nowa instalacja stanowi istotną inwestycję, ponieważ w ciągu godziny musi przetworzyć przepływ 35 000 m³.

Pełna instalacja testowa

Przedsiębiorstwo musiało więc zacząć poszukiwania rozwiązania tymczasowego i dlatego skontaktowało się z firmą Desotec. Podczas wizji lokalnej okazało się, że właściwym stałym rozwiązaniem może być instalacja aktywnego węgla, ponieważ proces natryskiwania będzie odbywał się na dwóch zmianach (a nie ma trzech). Ponadto instalacja aktywnego węgla nie wymaga dużej inwestycji i mieści się w ramach kosztów operacyjnych. Aby starannie rozważyć wszystkie za i przeciw, firma podjęła decyzję o tymczasowym umieszczeniu pełnej instalacji testowej.

Głównym elementem tej instalacji testowej jest mobilny filtr węgla aktywnego Aircon H o pojemności aktywnego węgla 6 ton. Poza tym system składa się z wentylatora z tłumikiem (aby nie dopuścić do zbyt silnego hałasu) oraz systemu bezpieczeństwa Inerti-Box, który zapobiega powstawaniu aktywnych punktów. Zaletą tego wypożyczonego rozwiązania jest możliwość zastosowania na zasadzie „podłącz i używaj” oraz brak konieczności budowy określonych fundamentów, co jest wymagane w przypadku spalania termicznego. Jeżeli klient zadecyduje, że aktywny węgiel jest dla niego właściwym rozwiązaniem, filtr Aircon V-XL będzie idealnym systemem. Ten filtr ma dużą pojemność aktywnego węgla (11 ton) i jest bardzo łatwy do wymiany, jeżeli filtr aktywnego węgla ulegnie przesyceniu.

Instrukcja techniczna o utrzymaniu czystości powietrza

Klient czuł się również zachęcony przez niemiecki rząd do szukania alternatywnego rozwiązania. Niemcy intensywnie bowiem pracują nad aktualizacją przepisów dotyczących instrukcji technicznej o utrzymaniu czystości powietrza, przy czym dyrektywy europejskie w sprawie emisji powietrza zostały przetransponowane na prawo krajowe. Przedsiębiorstwa otrzymują przy tym porady dotyczące intensywnego wdrażania najlepszych dostępnych technik. Filtracja aktywnego węgla łatwiej umożliwia przestrzeganie określonych niższych wartości granicznych (na przykład benzenu), a ponadto nie mają na nią wpływu parametry takie jak emisje pyłu i NOx.

Technologia na bazie filtracji węgla aktywnego w szerokim zakresie sprawdziła się między innymi w branży motoryzacyjnej oraz w sektorze farb i powłok. Niemiecki dostawca będzie testował filtr Aircon H przez trzy najbliższe miesiące, a wyniki pomiarów czujnika fotojonizacyjnego przekaże organom państwowym w postaci zarejestrowanych danych. Bez wątpienia przedsiębiorstwo podejmie na tej podstawie właściwą decyzję dla uzdatniania powietrza w kabinach natryskowych w przyszłości.