DESOTEC węgiel aktywny otwiera nowe centrum usług w Hiszpanii

Wprowadzenie

DESOTEC węgiel aktywny

Firma DESOTEC węgiel aktywny posiada już swoje siedziby w krajach Beneluksu, Francji i w Polsce. Ponieważ kierujemy nasze produkty i usługi na rynek międzynarodowy, nieustannie dbamy o polepszenie usług oferowanych naszym klientom. Dlatego zdecydowaliśmy się na dalszy rozwój działalności, tym razem w Europie Południowej. W związku z tym mamy przyjemność ogłosić założenie naszego nowego centrum usług w Hiszpanii.

Nowe centrum usług dla węgla aktywnego

Centrum usług dla węgla aktywnego DESOTEC jest zlokalizowane w strefie przemysłowej w Constantí, w pobliżu miasta Tarragona. Obejmować będzie hiszpańskie biuro sprzedaży, magazyn na węgiel aktywny o powierzchni 1100 m2 oraz plac magazynowy wielkości 1200 m2. Centrum będzie wyposażone w stację do napełniania i opróżniania mobilnych filtrów z węglem aktywnym. Ponadto umożliwi firmie DESOTEC Activated Carbon dalsze zwiększanie jej ogólnego potencjału usługowego w tym regionie. Oddział zajmie się dostawami różnych rodzajów węgla aktywnego (zawsze dostępnego z magazynu) i mobilnych filtrów z węglem aktywnym, odbiorem zużytego węgla, a także czynnościami logistycznymi i administracyjnymi. We wszystkich sprawach związanych z różnymi rozwiązaniami bazującymi na węglu aktywnym, klienci z tego regionu będą teraz mogli kontaktować się z naszym lokalnym, hiszpańskim zespołem pracowników.

mobilny filtr z węglem aktywnym MOBICON®

Nasi klienci odniosą wiele korzyści z faktu, że będziemy teraz w stanie dostarczać im produkty i usługi wprost z lokalnego oddziału. Krótsza droga z magazynu do użytkownika końcowego oznacza:

  • Szybszą dostawę produktów
  • Tańszy transport

Ze względu na szybsze dostawy, klienci nie będą już potrzebowali tak rozbudowanych zapasów węgla aktywnego w swoich magazynach, co oznacza dla nich mniejsze nakłady inwestycyjne.

Nowe centrum usług będzie też punktem odbioru zużytego lub wysyconego węgla aktywnego, co umożliwi tańsze serwisowanie małych mobilnych filtrów adsorpcyjnych, w porównaniu z koniecznością ich wymiany w siedzibie DESOTEC w Belgii.

Zastosowania węgla aktywnego

Firma DESOTEC Activated Carbon oferuje rozwiązania w zakresie:

  • oczyszczania powietrza i ochrony środowiska;
  • oczyszczania gazów procesowych, takich jak biogazy;
  • oczyszczania wody, pochodzącej ze ścieków, odcieków wysypiskowych, uzdatniania wód gruntowych itp.;
  • etapów oczyszczania w procesach przemysłowych w zakładach petrochemicznych, chemicznych czy farmaceutycznych.

Nasze rozwiązania obejmują mobilne systemy adsorpcyjne AIRCON® przeznaczone do oczyszczania gazów za pomocą gamy produktów AIRPEL® oraz oczyszczające ciecze filtry z węglem aktywnym MOBICON® stosowane w połączeniu z produktami ORGANOSORB®.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.