Jak pozbyć się za jednym razem zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i pływających?

combination of a Desotec Mobicon and an Desotec Oxycon installation

Spełnianie surowych norm dotyczących odprowadzania wody deszczowej stanowi nieustanne wyzwanie zwłaszcza w sektorze recyklingu. Stosowanie odpowiednich technik oczyszczania sprawia, że zadanie to staje się zdecydowanie mniej problematyczne. Połączenie technologii Oxycon z instalacją Mobicon firmy Desotec dobrze sprawdza się w określonych zastosowaniach i przyczynia się do zmniejszenia TCO (całkowitego kosztu posiadania).

Francuskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w zbiórce i recyklingu odpadów szklanych szukało właściwego rozwiązania na potrzeby odpowiedniego oczyszczania wody deszczowej, by bez problemów spełniać surowe normy dotyczące jej odprowadzania. Podobnie jak wiele firm z branży, firma ta składuje frakcje odpadów na otwartym powietrzu. Podczas opadów deszczu woda spływa po odpadach i miesza się z produktami resztkowymi (np. jogurtem, winem…), które znajdują się jeszcze w stłuczce szklanej.

Na skutek tego w wodzie deszczowej znajdowały się trzy rodzaje zanieczyszczeń: ChZT (substancje organiczne), BZT (substancje biodegradowalne) i substancje pływające. Gdy przedsiębiorstwo to zobaczyło, w jaki sposób zaprzyjaźniona konkurencyjna firma skutecznie uporała się z tym problemem, zwróciło się do Desotec celem uzyskania skutecznego, kompleksowego rozwiązania.

System łączony

Po gruntownej analizie problemu nasz zespół projektowy doradził zastosowanie kombinacji technologii Mobicon i instalacji Oxycon. Oxycon to system składający się ze zbiornika, w którym krąży zanieczyszczona woda, do której wstrzykiwane są pęcherzyki tlenu za pomocą specjalnie zaprojektowanej rury iniekcyjnej. W ten sposób tlen wprowadzany jest także do filtra węgla aktywnego, na skutek czego stanowi on etap oczyszczania biologicznego. Filtracja wstępna, za którą odpowiada filtr świecowy, usuwa substancje pływające.

Zespół projektowy musiał opracować inteligentne rozwiązanie. Gdy nie pada deszcz, woda deszczowa nie musi być odprowadzana, lecz ważne jest wówczas, by cyrkulacja w instalacji Oxycon nieprzerwanie miała miejsce, by uniknąć gromadzenia się szlamu. Udało nam się w optymalny sposób pogodzić ze sobą te warunki.

Cztery zalety

Od kiedy klient używa tego systemu łączonego, jest w stanie upiec aż cztery pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze ścieki odprowadzane z instalacji oczyszczającej spełniają dzięki temu normy, zarówno w zakresie ChZT, BZT, jak i substancji pływających. Ponadto instalacja Oxycon w wyraźny sposób odciąża filtr węgla aktywnego, aktywując chemiczny proces utleniania. Dzięki temu węgiel aktywny w rozwiązaniu Mobicon znacznie później ulega nasyceniu, co przynajmniej dwukrotnie wydłuża czas eksploatacji tego mobilnego rozwiązania oczyszczającego. Powoduje to odczuwalne obniżenie TCO.

Oxycon to trwała instalacja wymagająca niewielkiego nakładu prac w zakresie konserwacji, działająca w sposób autonomiczny i znacznie ułatwiająca życie naszym klientom. W przyszłości system ten niewątpliwie zacznie odgrywać kluczową rolę również w przypadku innych przedsiębiorstw z rozwijającego się sektora recyklingu, w którym wiele firm musi mierzyć się z wyzwaniem, jakim jest odprowadzanie wody odpadowej i deszczowej do wód powierzchniowych w sposób ekonomiczny i ekologiczny.