Oczyszczanie powietrza z akrylanów w przemyśle motoryzacyjnym

Zanieczyszczenie powietrza w przemyśle motoryzacyjnym

Oczyszczanie powietrza z akrylanów

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na zanieczyszczenie powietrza w przemyśle motoryzacyjnym jest niewątpliwie uwalnianie się lotnych związków organicznych (LZO) w trakcie procesu nakładania lakieru. Pod pojęciem przemysłu motoryzacyjnego rozumiemy przedsiębiorstwa produkujące samochody osobowe, ciężarowe i autobusy. W ciągu ostatnich dziesięcioleci zwracano coraz większą uwagę na obniżanie emisji tych substancji. Wprowadzenie w latach 90. lakierów samochodowych na bazie wody ograniczyło o 70% emisję rozpuszczalników w fabrykach. Wprowadzone w późniejszym czasie na rynek lakiery samochodowe UV, w przypadku których do utwardzania warstwy lakieru wykorzystuje się promienie UV, pozwoliły na jeszcze większe ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Lakier samochodowy UV – przyjazna dla środowiska i korzystna cenowo alternatywa

Stosowanie silnie utwardzających farb akrylowych na potrzeby przemysłowych procesów utwardzania farb z wykorzystaniem promieni UV stało się w międzyczasie normą. Silnie utwardzający lakier samochodowy UV zawiera zarówno nienasycone wielofunkcyjne żywice akrylowe pełniące funkcję substancji wiążącej, jak również mono- i dwufunkcyjne akrylany służące jako wchodzące w reakcje substancje rozcieńczające farbę podczas regulacji lepkości lakieru.

Dzięki zastosowaniu polimeryzowalnych, wchodzących w reakcje substancji rozcieńczających farbę możliwe jest odejście od stosowania dotychczasowych rozpuszczalników organicznych, co z kolei stanowi przyjazną dla środowiska i korzystną cenowo alternatywę dla tradycyjnych lakierów samochodowych (w przypadku których nawet 50% substancji wchodzących w skład lakieru odparowywało w trakcie procesu lakierowania!). Zastosowanie lakierów samochodowych UV wiąże się niestety z uwalnianiem się (niepożądanych) zapachów wydzielanych przez przetwarzane akrylany. Możliwie jest jednak pozbycie się ich w skuteczny sposób poprzez zastosowanie instalacji oczyszczających na bazie węgla aktywnego.

Oczyszczanie powietrza z akrylanów

W utwardzających lakierach samochodowych UV stosowane są przeważnie cztery rodzaje żywic (a czasem ich kombinacje):

  • epoksyakrylany zapewniają twardość farby i odporność na działanie substancji chemicznych;
  • uretanoakrylany zapewniają niezbędną elastyczność w połączeniu z odpornością na zużycie i działanie promieni UV;
  • akrylany polieteru zmniejszają lepkość farb utwardzanych promieniami UV;
  • natomiast akrylany poliestrowe wykazują zrównoważone właściwości i stanowią przeważnie bazę dla silnie utrwalających farb.

Oczyszczanie powietrza z akrylanów przy pomocy instalacji oczyszczających na bazie węgla aktywnego

akrylan czterowodorofurfurylowy

Jak już wspomniano, stosowanie lakieru samochodowego utrwalanego promieniami UV wiąże się z wydzielaniem się niepożądanych zapachów, jak chociażby zapachy, których źródłem jest akrylan czterowodorofurfurylowy. Tego rodzaju substancje zapachowe można usunąć i odfiltrować z powietrza przy pomocy systemu filtracyjnego wykorzystującego węgiel aktywny.

Przemysłowe kabiny lakiernicze charakteryzują się bardzo wysokim przepływem na poziomie ponad 20 000 m³/godzinę, co może generować dużą ilość substancji zapachowych. Systemy adsorpcyjne AIRCON® firmy DESOTEC zostały stworzone w sposób pozwalający na przetwarzanie przepływów na poziomie powyżej 55 000 m³/godzinę dla danej jednostki i są intensywnie wykorzystywane w połączeniu z węglem aktywnym AIRPEL do odfiltrowywania uwalniających się substancji LZO. Ponadto wykorzystywany węgiel aktywny jest w wydajny sposób poddawany recyklingowi przy pomocy naszych pieców do reaktywacji.

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących oczyszczania powietrza za pomocą węgla aktywnego!

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.