Removing non-ionic surfactants in wastewater from the automotive industry

Niejonowe środki powierzchniowo czynne są szeroko stosowane w przemyśle podczas procesów produkcyjnych i czyszczenia. Można je znaleźć w smarach, materiałach hydroizolacyjnych, środkach pieniących i przeciwpieniących, środkach dezynfekcyjnych i detergentach.

Węgiel aktywny jest wysoce skuteczną metodą oczyszczania ścieków zawierających niejonowe środki powierzchniowo czynne, pozwalającą na ich oczyszczenie poniżej wymaganych norm.

 

Wyzwanie

Polska firma produkuje węże gumowe dla przemysłu motoryzacyjnego.

W procesie produkcji węże są pokrywane smarem i wkładane do pieca wulkanizacyjnego. Następnie węże i piec są myte. Ścieki z tego procesu odprowadzane są do kanalizacji.

Klient postanowił zmienić rodzaj stosowanego smaru na bardziej efektywny. Niedługo potem skontaktowało się z nim lokalne miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania ścieków, które zauważyło the bacteria used in treatment were dying offproblemy na biologicznej oczyszczalni ścieków. Badania wykazały, że przyczyną był wzrost stężeń niejonowych środków powierzchniowo czynnych, który przypisano ściekom pochodzącym od tej firmy.

Ostrzeżono firmę, że jeśli nie podejmie natychmiastowych działań, oczyszczalnia przestanie przyjmować ich ścieki. Klient musiałby wtedy wysyłać swoje ścieki do specjalistycznego oczyszczania, co wiązałoby się z dużymi kosztami.

Klient przeprowadził własne pomiary, które wykazały, że stężenie niejonowych środków powierzchniowo czynnych na wlocie wynosiło 300-600 mg /l, co jest ogromną liczbą w porównaniu z limitem  w Polsce, który wynosi zaledwie 20 mg /l.

Łączny strumień ścieków z dwóch budynków produkcyjnych klienta wynosi 6 m3/h. Klient potrzebował pilnego rozwiązania, aby uniknąć poważnych zakłóceń w działalności i wysokich kosztów oczyszczania ścieków.

Jedna z firm, z którą współpracował zakład poleciła kontakt z firmą DESOTEC.

 

Rozwiązanie

Nie było czasu na przeprowadzenie testów laboratoryjnych w celu doboru najlepszego węgla aktywnego. Zamiast tego klient postanowił sprawdzić skuteczność rozwiązania DESOTEC, instalując jeden filtr do wody MOBICON 2000 jako rozwiązanie tymczasowe na jednej z dwóch linii produkcyjnych.

Dostarczyliśmy filtr w ciągu tygodnia od otrzymania zamówienia od klienta. Uruchomiliśmy go natychmiast, bez konieczności przestojów w produkcji.

Wyniki były doskonałe: testy wykazały, że filtr zredukował poziom niejonowych środków powierzchniowo czynnych z 300-600 mg/l do zaledwie 4 mg/l.

Analiza poziomów ChZT wykazała, że spadły one z 1000 mgO2/l do 30-40 mgO2/l.

 

Klient zoptymalizował również swoje praktyki produkcyjne w celu zmniejszenia ilości zużywanego smaru, obniżając tym samym stężenie środków powierzchniowo czynnych w ściekach.

 

Wyniki

Zarówno klient, jak i oczyszczalnia ścieków są zadowoleni z rozwiązania, które nadal działa efektywnie.

Klient zdecydował się teraz na zainstalowanie drugiego filtra MOBICON 2000, aby oczyszczać przepływ z drugiego budynku produkcyjnego.

Klient jest również zadowolony z tego, że znalazł skuteczne rozwiązanie, które nie wymaga  dużych inwestycji. Procesy produkcyjne w zakładzie prawdopodobnie ulegną zmianie w najbliższych latach, ponieważ klient planuje ponowne wykorzystanie wody w celu poprawy zrównoważonego rozwoju. Ponieważ filtry DESOTEC są dostarczane na zasadzie wynajmu, łatwo jest anulować lub zmienić zamówienie, jeśli potrzeby ulegną zmianie.

Filtr był kilkakrotnie wymieniany w celu sprawdzenia wydajności węgla. Pomimo bardzo wysokiej zawartości środków powierzchniowo czynnych, DESOTEC jest w stanie reaktywować zużyty węgiel, obniżając w ten sposób koszty klienta i polepszając zrównoważony rozwój.

Zużyty węgiel jest badany w zakładach DESOTEC, co pozwala na podjęcie właściwych środków w zakresie jego obróbki i przetwarzania. Wszystkie cząsteczki zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta są desorbowane w naszych piecach reaktywacyjnych, a następnie niszczone zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi poprzez spalanie i neutralizację. Cała instalacja i jej emisje są stale monitorowane, dzięki czemu z komina wydostaje się jedynie nieszkodliwa para wodna.

 

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Nasi eksperci z przyjemnością omówią możliwości zastosowania rozwiązań DESOTEC w Państwa firmie.