Usuwanie chlorowanych LZO w sektorze farmaceutycznym

Desotec Aircon 2000C

Chlorek metylenu, czyli dichlorometan (DCM), jest rozpuszczalnikiem o szerokim zakresie zastosowań w wielu branżach między innymi w  sektorze spożywczym i przemyślelotniczym.

W przemyśle farmaceutycznym jest stosowany do ekstrakcji związków chemicznych z roślin lub produktów spożywczych na potrzeby leków, takich jak sterydy, antybiotyki i witaminy.

Jest on jednak toksyczny dla człowieka.Powoduje podrażnienia skóry i uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

Dlatego też emisje do powietrza zawierające DCM podlegają surowym przepisom, które różnią się w zależności od kraju i branży. 

Węgiel aktywny stanowi wysoce skuteczną metodę oczyszczania emisji DCM do powietrza, zarówno jako samodzielna technologia   lub do doczyszczania powietrza, które zostało już wstępnie oczyszczone, np. poprzez wymrażanie

Problem

Nasz klient, firma średniej wielkości, to jedna z wielu firm we Włoszech, która produkuje towary na zlecenie największych firm z sektora farmaceutycznego. Zostało jej zlecone wykonanie trzech partii wyrobu w celu przeprowadzenia rejestracji produktu. W późniejszym czasie planowene jest rozpoczęcie produkcji na pełną skalę.

Podczas procesu produkcyjnego zachodziła emisja zanieczyszczeń z reaktora zawierająca różne LZO w tym toluen.

We Włoszech zakłady rozpoczynające   produkcję podlegają bardzo rygorystycznym normom emisji DCM: nie więcej niż 20 mgC/m3, a czasami nawet 5 mgC/m3. Limit prawny nie miał w tym przypadku zastosowania, ponieważ był to tylko proces próbny, ale klient wiedział, że trzeba znaleźć rozwiązanie w przypadku wdrożenia produkcji i chciał je wcześniej przetestować. 

Jako że do emisji chlorowanych lotnych związków organicznych doszłoby w wyniku odpowietrzania i dekompresji zbiornika, natężenie przepływu byłoby bardzo niskie: około 200 m3/h. Klient został poinformowany przez inne firmy dostarczające filtry z węglem aktywnym, że żaden z nich nie jest odpowiedni dla niskich przepływów ze względu na ryzyko kanalizowania przepływu, tj. sytuację, gdy emisja znajdzie najłatwiejszą drogę przez filtr, nasycając niektóre miejsca złoża filtracyjnego, pozostawiając resztę niewykorzystaną. 

Dlatego też klient uważał, że jedyną opcją jest wymrażanie, które polega na obniżeniu temperatury  , aby zanieczyszczenia zamieniały się w krople, które następnie mogą być odprowadzone.

Jest to kosztowna metoda nie gwarantująca usunięcia  całości zanieczyszczeń z powietrza. Instalacja jest również skomplikowana  , więc nie nadaje się do pracy próbnej.

Rozwiązanie

Klient po raz pierwszy spotkał się z DESOTEC na targach Ecomondo w listopadzie 2019 roku we Włoszech i ku jego zaskoczeniu stwierdził, że jesteśmy w stanie zaoferować odpowiedni filtr do niskich przepływów: AIRCON 2000 C.

Model ten został specjalnie zaprojektowany do oczyszczania bardzo małych przepływów powietrza.Może on obsługiwać wahania stężeń , co jest typowe dla emisji uwalnianych podczas otwierania reaktorów.

Ponieważ filtry DESOTEC są łatwe w montażu oraz demontażu i są dostępne na zasadzie codziennego wynajmu, przed podjęciem długoterminowej decyzji klient może je wypróbować. Chociaż klient nie potrzebował natychmiastowego rozwiązania, zdecydował się na proaktywne podejście.

W ciągu dwóch tygodni od  spotkania DESOTEC przeprowadził wstępną ocenę. W ciągu jednego miesiąca zainstalowaliśmy w zakładzie dwa filtry AIRCON 2000 C gotowe do natychmiastowego uruchomienia.

Wyniki

Produkcja odbywała się na trzech próbnych partiach, przy czym klient monitorował emisje w celu oceny filtrów DESOTEC. Stwierdzono, że stężenia DCM po oczyszczeniu kształtowały się znacznie poniżej 5 mgC/m3, na poziomie około 1 lub 2 mgC/m3.

Firma była zachwycona i jest teraz gotowa do wdrożenia systemu DESOTEC, gdy rozpocznie produkcję na pełną skalę.

W nieciągłych procesach produkcyjnych, takich jak w tym przypadku, węgiel aktywny stanowi ekonomiczne rozwiązanie: powietrze po prostu przechodzi przez filtr, a ewentualne zanieczyszczenia są adsorbowane. Wymrażanie  wymaga z kolei zużycia energii niezależnie od tego, czy zachodzi emisja, co zwiększa koszty.

Filtry DESOTEC mogą być również stosowane do doczyszczania powietrza, które zostało poddane wymrażaniu.

Klient jest  zadowolony z prostoty montażu i demontażu filtrów DESOTEC, co pozwala na szybkie rozszerzenie produkcji bez konieczności zakupu urządzeń .

Zapewnia to elastyczność w pozyskiwaniu nowych zleceń od  klientów, przeprowadzaniu prób i w razie potrzeby w rozszerzaniu działalności.

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak filtry DESOTEC mogą pomóc Twojej firmie.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.