Usuwanie lotnych związków organicznych z  powietrza w przemyśle chemicznym

Aby odnieść sukces  należy szybko adaptować się do zmieniających się sytuacji. Może to oznaczać ciągłe zmienianie się poziomów produkcji lub konieczność szybkiego dostosowywania się do nowych przepisów.

Inżynierowie DESOTEC są zawsze gotowi aby unowocześnić lub usprawnić stosowane procesy.

 

Problem

W swoim zakładzie w Niemczech międzynarodowa firma opracowuje produkty chemiczne i dodatki dla klientów z tak różnych branż jak na przykład paszowa, spożywcza i farmaceutyczna.

Firma wykorzystuje szereg substancji chemicznych w zależności od wytwarzanego produktu, w tym wiele niebezpiecznych lotnych związków organicznych (LZO). Stężenia są zwykle wysokie i sięgają nawet  do 1-5 g/m³. Z drugiej strony natężenia przepływu są dość niskie, od około 50 - 2 000 m³/h, w zależności od wyboru linii produkcyjnej.

Technologie takie jak biofiltry lub regeneracyjne utleniacze termiczne (RTO) nie są w stanie poradzić sobie z takimi wahaniami. Dodatkowo tego typu instalacje są znacznie większe niż filtry z węglem aktywnym, co było problemem dla klienta ponieważ nie posiadał wystarczającej ilości miejsca.

Firma zainstalowała filtry DESOTEC kilka lat temu, ale nie prowadziła monitoringu efektów i nie przeprowadzała wymian filtrów. Co więcej, produkcja wzrosła i uległa zmianie, ale rodzaj stosowanych filtrów pozostał  taki sam.

Wiosną 2020 r. niemiecki kierownik sprzedaży DESOTEC skontaktował się z firmą ponowne aby sprawdzić skuteczność działania instalacji i  upewnić się, że nadal spełnia ona potrzeby firmy. Klient chętnie się zgodził, aby mieć pewność że spełnia wymagania środowiskowe i dostatecznie obniża emisje LZO z zakładu.

Ponadto firma spodziewa się, że jej dozwolony limit emisji zostanie zmniejszony z 50 mg/m³ do 25 mg/m³, gdy niemieckie przepisy dotyczące kontroli zanieczyszczenia powietrza, znane jako „TA Luft”, zostaną zmienione pod koniec 2021 roku.

 

Rozwiązanie

Kierownik sprzedaży DESOTEC przeprowadził szczegółowe  rozmowy z klientem. Pierwotny układ filtrów został dobrany na podstawie szacunkowych danych.  Tym razem klient dostarczył aktualne wyniki pomiarów prędkości przepływów i stężeń.

Umożliwiło nam to zaprojektowanie nowego układu filtrów dla zakładu, który składa się z czterech  budynków produkcyjnych.

Na miejscu były już stosowane dwa rodzaje filtrów. Wymieniliśmy filtry AIRCON 2000C na modele AIRCON 2000 w celu oczyszczania zwiększonych przepływów, a wkrótce zastąpimy model AIRCON 3000, który obsługuje główną halę produkcyjną, jednostką AIRCON HC-XL. Ta duża jednostka zawiera więcej węgla aktywnego i jest szczególnie skuteczna w usuwaniu wysokich stężeń  i zapewnia osiągnięcia limitu emisji  poniżej 25 mg/m³.

Klient używał również kilku różnych rodzajów węgla aktywnego, w tym impregnowanego do usuwania związków siarki. Jednak ich ostatnie pomiary wykazały, że występują one tylko w śladowych ilościach. Firma DESOTEC zdecydowała się na zastąpienie kilku różnych rodzajów węgla na jeden o szerokim, spektrum działania, który będzie usuwał zarówno lotne związki organiczne jak i śladowe ilości związków siarki.

 

Wyniki

Jak dotąd filtry działają idealnie i nie są wykrywane żadne zanieczyszczenia za filtrami.

Firma zobowiązała się do przestrzegania harmonogramu wymiany filtrów i prowadzi regularne monitorowanie emisji. Jest przekonana, że będzie w stanie spełnić nowe przepisy TA Luft.

Stare jednostki filtracyjne po przejściu konserwacji zostały ponownie włączone do ​​naszej floty.

Jak pokazuje ten przypadek, bardzo ważna jest regularna analiza pracy instalacji, aby sprawdzić czy spełnia ona wymagania. Ponieważ filtry DESOTEC są dostarczane na zasadzie wynajmu, ich zamiana jest prosta.

Węgiel aktywny jest najbardziej elastycznym dostępnym sposobem oczyszczania powietrza, zdolnym do obsługi ciągłej i nieciągłej produkcji oraz zmiennych prędkości przepływu, stężeń i składników.

Wymiana filtrów jest szybka i łatwa. DESOTEC zajmuje się całym zużytym węglem, bezpiecznie transportując odpady z terenu klienta w zamkniętych jednostkach filtrujących. Zużyty węgiel aktywny poddawany jest obróbce w naszych najnowocześniejszych zakładach w Belgii, gdzie wszystkie komponenty, które zostały zaadsorbowane na węglu, są całkowicie niszczone. Węgiel jest następnie reaktywowany w celu ponownego wykorzystania. Z komina wydobywa się jedynie  nieszkodliwa para wodna.

 

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązania DESOTEC mogą działać w Twojej firmie, zadzwoń już dziś do naszego zespołu inżynierów

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.