Usuwanie nitrotoluenu z odgazów ze zbiorników magazynowych

Na prośbę ważnego klienta firma specjalizująca się w  magazynowaniu środków chemicznych zainwestowała w filtr z węglem aktywnym, aby ograniczyć lub całkowicie zniwelować emisję nitrotoluenu.

Międzynarodowa firma od dawna prowadzi działalność związaną z magazynowaniem substancji chemicznych. Zajmuje się tym głównie dla producentów z branży chemicznej. Jednym z produktów jest bardzo toksyczny i niebezpieczny nitrotoluen. Wcześniej francuski oddział firmy korzystał z płuczek do redukcji stężeń   tej substancji.  Pewien ważny klient stwierdził, że ten system nie spełnia wymagań i ze względów bezpieczeństwa poprosił o zainwestowanie w wydajniejsze rozwiązanie.

Doświadczenie z usługami Desotec w oddziale w Antwerpii

Po wewnętrznych konsultacjach z pracownikami belgijskimi przedstawiciele z Francji poznali możliwości filtracji na węglu aktywnym. Belgijski oddział firmy miał doskonałe doświadczenia z rozwiązaniami Desotec, a po wizycie w zakładzie w Antwerpii również francuska strona przekonała się do nich.

Wyzwanie polegało na wybraniu właściwego rozwiązania dla zbiornika magazynowego nitrotoluenu, w którym występuje atmosfera azotowa. Ze względu na różnice temperatur objętość medium wewnątrz zbiornika może się zmieniać i konieczne jest umożliwienie zbiornikowi oddychania, aby umożliwić ujście ciśnienia, filtr z węglem aktywnym musiw rezultacie oczyszczać jednak bardzo mały przepływ. Wybrany filtr AIRCON 2000 C wykazuje swoją wartość dodaną również podczas napełniania zbiornika magazynowego i odgazowywania autocystern. Ten typ filtra działa bardzo skutecznie podczas oczyszczania bardzo małych przepływów (maksymalnie 650 m³/h) i został zaprojektowany specjalnie do oczyszczania odgazów w zbiornikach magazynowych.

Ponieważ emisja  odgazów nie jest ciągła, pomiar tlenku węgla odbywa się  w sposób ciągły bezpośrednio na wyjściu z filtra. Jeżeli faktycznie wykryty zostanie CO, zostaje uruchomiony układ INERTI-BOX i zawory magnetyczne zamykają się automatycznie. Filtr zostaje zneutralizowany azotem i ponownie pracuje w atmosferze obojętnej.

Kluczowe znaczenie węgla kokosowego w spełnieniu norm emisji zanieczyszczeń.

Filtr AIRCON 2000 C jest wypełniony węglem aktywnym na bazie kokosa. Mikroporowatość węgla kokosowego przekłada się na silniejszą adsorpcję tejcząsteczki. Pozwala to na uzyskanie znacznie wolniejszego przebicia złoża. Wybór właściwego węgla ma kluczowe znaczenie, ponieważ norma emisyjna dla  nitrotoluenu jest bliska zeru.

Instalacja jest dla klienta projektem pilotażowym, w którym filtr z węglem aktywnym całkowicie zastępuje płuczkę. Po uzyskaniu pozytywnych wyników firma zdecyduje się na mobilne filtry Desotec również do oczyszczania innych strumieni powietrza zanieczyszczonych innymi toksycznymi substancjami.

 

Każdy zużyty węgiel aktywny trafiający do firmy DESOTEC jest badany w celu doboru właściwych procedur dotyczących wydobycia i zagospodarowania zużytego węgla aktywnego znajdującego się w  filtrach. Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym podczas pobytu filtrów na terenie klienta, ulegają desorpcji w piecach reaktywacyjnych firmy DESOTEC.

W kolejnym etapie zanieczyszczenia są całkowicie niszczone poprzez spalanie i neutralizacje aby zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja jak i wszystkie punkty emisji są objęte ciągłym monitoringiem, dzięki czemu zagwarantowane jest, że jedynie niegroźna para wodna emitowana jest przez komin.