Usuwanie nitrotoluenu z odgazów ze zbiorników magazynowych

Na prośbę ważnego klienta firma specjalizująca się w  magazynowaniu środków chemicznych zainwestowała w filtr z węglem aktywnym, aby ograniczyć lub całkowicie zniwelować emisję nitrotoluenu

Międzynarodowa firma od dawna prowadzi działalność związaną z magazynowaniem substancji chemicznych. Zajmuje się tym głównie dla producentów z branży chemicznej. Jednym z produktów jest bardzo toksyczny i niebezpieczny nitrotoluen. Wcześniej francuski oddział firmy korzystał z płuczek do redukcji stężeń   tej substancji.  Pewien ważny klient stwierdził, że ten system nie spełnia wymagań i ze względów bezpieczeństwa poprosił o zainwestowanie w wydajniejsze rozwiązanie.

Doświadczenie z usługami Desotec w oddziale w Antwerpii

Po wewnętrznych konsultacjach z pracownikami belgijskimi przedstawiciele z Francji poznali możliwości filtracji na węglu aktywnym. Belgijski oddział firmy miał doskonałe doświadczenia z rozwiązaniami Desotec, a po wizycie w zakładzie w Antwerpii również francuska strona przekonała się do nich.

Wyzwanie polegało na wybraniu właściwego rozwiązania dla zbiornika magazynowego nitrotoluenu, w którym występuje atmosfera azotowa. Ze względu na różnice temperatur objętość medium wewnątrz zbiornika może się zmieniać i konieczne jest umożliwienie zbiornikowi oddychania, aby umożliwić ujście ciśnienia, filtr z węglem aktywnym musiw rezultacie oczyszczać jednak bardzo mały przepływ. Wybrany filtr Aircon 2000 C wykazuje swoją wartość dodaną również podczas napełniania zbiornika magazynowego i odgazowywania autocystern. Ten typ filtra działa bardzo skutecznie podczas oczyszczania bardzo małych przepływów (maksymalnie 650 m³/h) i został zaprojektowany specjalnie do oczyszczania odgazów   w zbiornikach magazynowych.

Ponieważ emisja  odgazów nie jest ciągła    ,     pomiar tlenku węgla odbywa się  w sposób ciągły bezpośrednio na wyjściu z filtra. Jeżeli faktycznie wykryty zostanie CO, zostaje uruchomiony układ   inertibox i zawory magnetyczne zamykają się automatycznie. Filtr zostaje zneutralizowany azotem i ponownie pracuje w atmosferze obojętnej.

Kluczowe znaczenie węgla kokosowego w spełnieniu norm emisji zanieczyszczeń.

Filtr Aircon 2000 C jest wypełniony węglem aktywnym na bazie kokosa. Mikroporowatość węgla kokosowego przekłada się na silniejszą adsorpcję tejcząsteczki. Pozwala to na uzyskanie znacznie wolniejszego przebicia złoża. Wybór właściwego węgla ma kluczowe znaczenie, ponieważ norma emisyjna dla  nitrotoluenu jest bliska zeru.

Instalacja jest dla klienta projektem pilotażowym, w którym filtr z węglem aktywnym całkowicie zastępuje płuczkę. Po uzyskaniu pozytywnych wyników firma zdecyduje się na mobilne filtry Desotec również do oczyszczania innych strumieni powietrza zanieczyszczonych innymi toksycznymi substancjami.