Usuwanie zapachów z rzeźni

Zapachy wydobywające się z rzeźni często prowadzą do skarg ze strony społeczności lokalnych mieszkańców.  Problem często pogarsza cieplejsza pogoda wiosną lub latem, kiedy więcej osób przebywa na zewnątrz, a lotne związki organiczne (LZO) mogą stać się bardziej wyczuwalne.

Ponieważ przepisy dotyczące uciążliwości zapachowej stają się coraz bardziej rygorystyczne w wielu krajach europejskich, coraz ważniejsze jest, aby firmy podejmowały działania, aby nie stwarzać uciążliwości zapachowych  zarówno dla sąsiadów, jak i pracowników.

W takich przypadkach filtry z węglem aktywnym DESOTEC są  bardzo wydajnym rozwiązaniem.

Problem

Rodzinna firma w Holandii prowadzi ubojnię, w której przetwarzana jest wieprzowina. Jest pionierem zrównoważonych i innowacyjnych technik.

Na terenie zakładu znajdują się zamknięte zbiorniki, w których przechowywane są resztki poubojowe zanim zostaną przekształcone w nawóz lub zniszczone. Zbiornik wyposażony jest w otwory wentylacyjne do uwalniania gazów z procesu rozkładu. Firma posiada również przyzakładową oczyszczalnię ścieków (OŚ).

Zainstalowano płuczkę biologiczną do usuwania zapachów z emisji do powietrza, ale okazało się to niewystarczające.

Ponieważ fabryka znajduje się na skraju obszaru miejskiego, ludzie mieszkający w pobliżu skarżyli się zarówno firmie, jak i władzom środowiskowym na uciążliwości zapachowe. Firma chciała zapewnić dobre relacje z sąsiadami i zachować pozwolenie na działalność.

Dokuczliwy zapach jest bardzo subiektywny, co utrudnia jego zmierzenie. Dlatego firma zleciła specjalistycznej firmie przeprowadzenie badania zapachu.

Firma ta przeprowadziła szczegółową analizę i stwierdziła, że ​​zapachy obejmowały amoniak, siarkowodór (H₂S), siarczek dimetylu (DMS) i merkaptany. Zaleciła rozwiązania filtracyjne DESOTEC z węglem aktywnym.

Rozwiązanie

Wysłaliśmy inżyniera, aby sprawdził parametry procesu na miejscu, skupiając się na zbiorniku magazynowym. Na podstawie tych obliczeń zarekomendowaliśmy nasz najmniejszy filtr AIRCON 2000, który może obsłużyć przepływ 300 m³/h.

Jeśli chodzi o rodzaj węgla aktywnego, zaproponowaliśmy użycie węgla na bazie łupin orzechów. Jest mikroporowaty i lepiej nadaje się do pochłaniania zapachów niż częściej używany  węgiel aktywny na bazie węgla kamiennego.

W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zamówienia dostarczyliśmy i zamontowaliśmy filtr do oczyszczania gazów ze zbiornika magazynowego.

Wyniki

Wyniki były doskonałe: filtr usunął 99% cząsteczek zapachowych, co zadowoliło władze środowiskowe i osoby mieszkające w pobliżu.

Co więcej, wymagana jest tylko jedna wymiana filtra rocznie, która jest przeprowadzana szybko i prosto przy minimalnych zakłóceniach w pracy zakładu.

Klient jest tak zadowolony, że pozostawił AIRCON 2000 jako trwałe rozwiązanie  do oczyszczania gazów odlotowych w swoim zakładzie.

Zainstalowano również kolejne filtry AIRCON 2000 do oczyszczania powietrza  z oczyszczalni ścieków. Początkowo zainstalowano trzy filtry szeregowo, ale wkrótce okazało się, że dwa są wystarczające. Dzięki modułowemu systemowi DESOTEC oraz faktowi, że filtry są dostarczane na zasadzie miesięcznego wynajmu, usunięcie dodatkowego filtra, gdy okazał się zbędny, było łatwe.

Udowodniono, że filtry DESOTEC są nie tylko wystarczające i łatwe do wymiany. Zużyty węgiel aktywny jest transportowany poza teren zakładu w zamkniętych jednostkach filtrujących w celu oczyszczenia w naszych zakładach w Belgii.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu, są desorbowane w naszych piecach, a następnie całkowicie niszczone zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami przez naszą instalację spalania i neutralizacji. Węgiel jest następnie reaktywowany do ponownego wykorzystania przez klienta.

Podczas tego procesu instalacja i jej emisje są monitorowane online, co gwarantuje, że na wyjściu komina widać tylko nieszkodliwą parę wodną.
 

Skontaktuj się z DESOTEC już dziś

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak DESOTEC może pomóc rozwiązać problemy związane z zapachem w Twoim zakładzie lub  chcesz zadać pytanie dotyczące naszych rozwiązań, skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów już dziś.

 

 

W centrach serwisowych firmy DESOTEC cały zużyty węgiel jest badany, dobrać sposób jego zagospodarowania. Zużyty węgiel spełniający kryteria DESOTEC,  można reaktywować.

Wszystkie cząsteczki, które zostały zaadsorbowane na węglu aktywnym u klienta, są desorbowane w piecach reaktywacyjnych DESOTEC. Zanieczyszczenia te są następnie całkowicie niszczone w instalacji spalania i neutralizacji zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi. Cała instalacja i jej emisje podlegają ciągłemu monitoringowi online, co gwarantuje, że przez kominy wydostaje się tylko nieszkodliwa para wodna.

W przypadku, gdy węgiel nasycony nie spełnia naszych kryteriów do reaktywacji, kierowany jest do utylizacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.