Węgiel aktywny eliminuje chlorowane związki organiczne

Aircon 2000 C - air filtration - Desotec

Przemysł farmaceutyczny zużywa bardzo duże ilości chlorowanych związków organicznych.  Aby uniknąć ich emisji do otoczenia potrzebna jest szybka i właściwa reakcja. Firma Desotec pomogła firmie farmaceutycznej, oferując tymczasowe rozwiązanie  które służyło do czasu wdrożenia rozwiązania docelowego.

Podczas produkcji leków zakłady farmaceutyczne  zużywają duże ilości chlorowanychzwiązków organicznych.. Tego rodzaju składniki są bardzo lotne i mogą się bardzo szybko przedostawać do powietrza. Aby ograniczyć problem związany z ich  emisją rozwijająca się hiszpańska firma farmaceutyczna poszukiwała właściwego rozwiązania zarówno tymczasowego jak i docelowego.

Ze względu na   dużą częstotliwość wymiany filtra i niezadowalający poziom usług poprzedniego dostawcy, firma farmaceutyczna poszukiwała innego partnera zajmującego się oczyszczaniem powietrza, który spełniałby jej oczekiwania. Ponieważ  słyszała już o firmie Desotec, zadecydowała o powierzeniu nam także tego projektu.

Ponad rok temu firma Desotec dostarczyła  klientowi 4 filtry Aircon 2000 C, dzięki którym rozwiązano problem emisyjny. Ze względu na nagłe i znaczne zwiększenie produkcji klient miał do czynienia także z nadzwyczajnym wzrostem ilości zanieczyszczeń, w związku z czym pojawiła się konieczność szybkiego zwiększenia liczby mobilnych filtrów w krótkim czasie. W ścisłym porozumieniu z klientem firma Desotec określiła tempo dostaw i bardzo szybko dostarczyła  kolejne dwanaście filtrów Aircon 2000 C. Okazały się one znakomitym rozwiązaniem tymczasowym na czas oczekiwania na wdrożenie u klienta ostatecznej instalacji.. Po uruchomieniu  rozwiązanie firmy Desotec będzie cały czas stosowane jako wsparcie instalacji docelowej.

Największym wyzwaniem przy tym projekcie był pośpiech, który towarzyszył wymianie filtrów i który wynikał z obserwowanego poziomu zanieczyszczeń. Co tydzień firma Desotec wymieniała6 z 16 filtrów, kiedy tylko dochodziło do ich wysycenia. Dzięki właściwemu podejściu i wysokiemu poziomowi usług zakład farmaceutyczny nie musi się już martwić tym problemem.